Co chcete vědět o finském školství III. – Jak se vzdělávají finští učitelé

23. 8. 2013
EDUin
fn1

V posledním příspěvku, který se věnuje veřejnému senátnímu semináři Možnosti aplikace finského vzdělávacího systému v ČR, se budeme věnovat vystoupení profesora z univerzity v Jyväskylä Mika Risku. (Nahrávku v délce 24 minut si poslechněte ZDE, prezentaci najdete ZDE).

Přeložili a přepsali jsme tři hlavní vystoupení semináře. Nejde o doslovný překlad, snažili jsme se ve stručnosti přehledně zaznamenat hlavní myšlenky vystoupení.  K dispozici jsou ke stažení i prezentace vystupujících. Stručnou informaci a fotogalerii ze semináře najdete na stránkách Senátu ZDE.

Jak se vzdělávají finští učitelé

 • Finští učitelé se snaží ovlivňovat děti nejen znalostmi a vědomostmi, ale také emocionální výchovou. Zabývají se i tím, jak komunikujeme mezi sebou, kladou důraz na sociální vztahy.
 • Mým tématem je vedení učitelů a ředitelů ve Finsku. Sám jsem jako učitel pracoval devět let na střední škole a ve vzdělávání dospělých, pak patnáct let jako ředitel střední školy. Už sedmnáct let se podílím na práci v našem institutu. Vedu pro finské ministerstvo školství a kultury mezinárodní výzkumný program věnující se leadershipu  – schopnosti vést druhé.
 • OECD publikovala zprávu o tom, jak vytvořit sociální spravedlnost a kvalitu v národním vzdělávacím systému v prosinci 2012. Obsahuje 10 kroků. Pět z nich se věnuje učitelům a ředitelům. Žádná reforma vzdělávání nemůže být provedena bez toho, abychom vzali na vědomí učitele a ředitele.
 • Na konci roku 2010 jsme vydali zprávu (ve spolupráci se švédskou akademií), která zahrnovala i teoretické aspekty. Udělali jsme výzkum ve vedení škol a získali jsme na základě výzkumu celkem přesný obrázek o stavu leadershipu ve finských školách. Například z něj vyplynulo, že ve finském systému je to právě ministertsvo školství, kdo je hlavním vůdcem v oblasti vzdělávání, protože určuje základní hodnoty, poslání, vizi a strategie, jak rozvíjet a implementovat vzdělávací systém. Nemyslím si, že by to bylo v Čechách jiné. I vy máte stejnou možnost rozhodnout se, co uděláte a čemu chcete věřit. Co vytvoříte a zda to, co od vás Češi dostanou, bude udržitelný rozvoj. Jakožto finský učitel, který má za cíl vytváření budoucnosti – jak finské učitele učíme – se vás budu snažit ovlivnit.
 • Chceme, aby naši učitelé byli skutečnými experty, chceme, aby byli schopní vidět to, co je podstatné a oddělit to od toho, co není klíčové. Aby byli schopni sami zachytit učební procesy dětí a žáků – založené na oněch zjištěních.
 • Když vzděláváme ředitele i učitele, vždy jim říkáme to samé: Když se podíváte 15 let dopředu – třeba máte sami děti, nebo vnoučata – jakou školu byste pro ně chtěli? Jak si představujete, že bude svět vypadat za těch 15 – 20 let? Co by mělo vaše dítě či vnouče umět zhruba za dvacet let, kdy bude opouštět školu? Jak rozvíjet školu, aby byla taková, že se v ní tato vize dá uskutečnit?
 • Finsko nemá takové zdroje jako jiné země, ale dokázalo během třech desetiletí provést komplexní změnu vzdělávacího systému. Tu způsobili učitelé a ředitelé, ale vy, jako politici a státní úředníci, jim k tomu musíte vytvořit podmínky. Rámec, bez kterého to není možné uskutečnit.
 • Protože finští učitelé vytvářejí budoucnost, všichni zaměstnanci škol jsou oceňováni za svůj přínos pro společnost. A jelikož všichni učitelé a ředitelé jsou podporováni a nikoli trestáni – vnímají svou práci jako krásnou a hodnotnou. Nejde o plat, ale o to, že vidí ve vzdělávání poslání a vědí, že mají volnost v tom, jak jej vykonávat. Vědí, že prostřednictvím vzdělávání mohou zlepšovat společnost.
 • Jako rodič chci, aby moje dítě bylo šťastné, chci, aby mělo dobrou budoucnost, chci, aby ho to ve škole bavilo. Samozřejmě také chci pro své dítě učitele, který ho vidí jako komplexní osobnost a ne jen jako stroj, který produkuje výsledky učení. Měli bychom přemýšlet o tom, co je vlastně cílem vzdělávání, co je smyslem života.
 • Vybrali jsme to nejvhodnější pro vzdělávání učitelů. Liší se to pro třídní učitele a učitele jednotlivých předmětů. Jako učitel konkrétního předmětu musíte být skutečným odborníkem (a je jedno zda se jedná o matematiku, biologii, finský jazyk a literaturu nebo hudbu). Když vzděláváme třídní učitele, soustředíme se na pedagogiku. Každá pedagogická škola má vlastní “učňák pro učitele“. Mnoho zemí toto už zrušilo, ale my to stále máme po celé zemi. Máme teoretiky a máme lidi, kteří učí, jak to dělat v praxi. Vzdělávací program pro učitele je opravdu obsáhlý.
 • Máme tendenci říkat, že finští učitelé mají spoustu svobody, dokonce snad nezávislosti – já bych řekl, že jsou velmi autonomní. Ale mezinárodní průzkum srovnávající národní kurikula říká, že Finsko jde ve středním proudu, pokud jde o míru decentralizaci a centralizace.
 • Říkáme, že finský vzdělávací systém je vybudovaný od spodu. Mají na tom svůj podíl právě učitelé a ředitelé. Máme ale také jasno z hlediska národní vůle, která shora řídí to, co se děje ve třídách. A velkou společenskou podporu od všech, kteří mají zájem na kvalitním vzdělávání.
 • Studie OECD říká, že finští učitelé mají nejvíce pravomocí ve srovnání s ostatními zeměmi OECD. Když se na to podíváte takto, není divu, že je to tak populární profese. Z pohledu ředitele může být učitel opravdu svým pánem. Pokud například nemá dobré výsledky ve srovnávacích testech, nejde ředitel pokárat učitele, ale naopak učitel přichází za ředitelem s tím, že už mu předtím říkal, že nemá pro svou práci dostatečnou podporu. Jde o změnu myšlení, kterou jsme ve Finsku prodělali a díky které máme takový úspěch. Proto má vzdělávání skutečný vliv na společnost. A je to jen na vás, udělat tuto změnu.
 • Ředitelé by vždy především měli být učitelé. Měli by mít relevantní kvalifikaci. Ve Finsku musí mít navíc zvláštní certifikát prokazující, že zvládají administrativu kolem vzdělávání. Momentálně zasedá pracovní skupina, která má zanalyzovat a reformovat tuto profesi. Všichni ředitelé jsou zároveň učiteli. Je velmi snadné zapomenout na to, co obnáší profese učitele, zvlášť když vysedáváte jen ve své kanceláři.
 • Nemůžeme mít standardizované testy, neboť každý ze žáků ve finském vzdělávacím systému má vlastní, individuální průběh vzdělávání. Ptám se vás, co byste vy sami chtěli pro své dítě. Tlustou čáru na konci testu, která vás buď pustí mezi ty, co testem prošli, nebo vás naopak zatratí? My si ve Finsku myslíme, že lidská bytost je ve své podstatě dobrá.
 • Ministerstvo školství na čtyři roky zdvojnásobilo finance na vzdělávání – zaměřili jsme se na lokální aktéry. Nikoli na trénink jednotlivců, ale na všechny ředitele, celé školy, zastupitelstva, provincie. Mají odstupňované pedagogické vedení: ředitele jsou lídři pro učitele, dozorčí školských rad pro ředitele… Všechny průzkumy nám ukazují, že podpora umění vést je správná cesta.

První příspěvek byl publikován pod titulkem: Co chcete vědět o finském školství I. – Hlavní charakteristiky finského vzdělávacího systému

Druhý příspěvek v pořadí: Co chcete vědět o finském školství II. – O vzdělávání z hlediska perspektivy rovnosti a spravedlivosti

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články