Co má umět absolvent učitelství a jak se bude měnit RVP?

13. 3. 2023
EDUin
bEDUin_clanek_obrazek1

Co přinesl týden 6. 3. – 12. 3.

Krátce: 

Výrok týdne:

Řekl bych, že současné generaci dětí vzdělávací formát lycea může vyhovovat i lépe než gymnázium. Pro dnešní mladé je atraktivní ten mix všeobecných znalostí a praktik, zkušenostního vzdělávání, který lyceum může nabídnout, na rozdíl od gymnázia. Když se bavím se žáky lyceí, oceňují, že jen nesedí v lavicích, ale zároveň mají i předměty jako dramatický kroužek. Například na pedagogickém lyceu. Lyceum je šance postavit koncept vzdělávání moderně, inovativně, didakticky poučeně – v souladu s potřebami dnešní doby,“ říká náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jiří Nantl v rozhovoru, v němž vysvětluje svůj pohled na budoucnost oborů středních škol (eduin.cz).

V souvislostech:

Co má umět absolvent učitelství a jak se bude měnit RVP?

Ministerstvo školství otevřelo k připomínkám (případně k dotazům) dva dokumenty ke dvěma projektům, které budou mít vliv na budoucnost českého školství. Tím prvním je návrh Kompetenčního rámce absolventa učitelství. Připomínkovat tento přehledný, i když poměrně obsáhlý dokument je možné do 16. dubna. Druhým dokumentem je koncepce revize jednotlivých vzdělávacích oblastí, kterou zveřejnil na webu revize Národní pedagogický institut.

Kompetenční rámec absolventa učitelství je výsledkem práce autorské skupiny, ve které se potkali zástupci vysokých škol připravujících učitele, školské praxe nebo ministerstva. Vznikl jako součást připravované reformy pregraduálního vzdělávání a nabízí vizi absolventa učitelství, která pojmenovává kompetence, které by si autoři (a určitě nejen oni) přáli vidět u absolventů učitelských oborů. Co rozhodně stojí za prostudování, je vlastní kompetenční rámec, který na základě této vize autoři dokumentu strukturovali do pěti oblastí (Plánování, vedení a reflexe výuky / Prostředí pro učení / Zpětná vazba a hodnocení / Profesní spolupráce / Sebepojetí a profesní rozvoj učitele), které tvoří celkem čtrnáct základních kompetencí.

Všech čtrnáct kompetencí je v dokumentu nejen jasně pojmenováno a definováno, ale u každé z nich autoři kompetenčního rámce popsali také úroveň, na které by jí měl dosahovat nejen absolvent učitelství, ale také začínající učitel na konci adaptačního období a zkušený učitel s delší praxí. Ukotvuje tak šířeji představu o kvalitě v rámci celé profese a určitě stojí za prostudování. „Může školám pomáhat sladit základní kvalitu, která bude mít dopad na učení dětí. Přál bych si, aby studenti už na praxích mohli propojovat teoretické s praktickým a současně aby se obohacovali i učitelé již působící na školách,“ pojmenovává smysl kompetenčního rámce Vít Beran, ředitel Základní školy Kunratice. 

Proděkanka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity jej vnímá jako nástroj, který pomůže „na fakultách přemýšlet o kompetencích studentů a absolventů, ale také umožní prohloubit komunikaci napříč fakultami, mezi didaktiky a těmi, kdo učí všeobecný základ.” Návrhu kompetenčního rámce se věnovala diskuse u kulatého stolu, kterou k návrhu kompetenčního rámce absolventů učitelství uspořádalo ministerstvo školství. Sešli se u něj členové autorského týmu, který dokument připravoval. Připomínky je možné podávat prostřednictví online formuláře.

Koncepci revize vzdělávacích oblastí zveřejnil na webu dedikovaném revizi RVP Národní pedagogický institut (NPI ČR) poté, co prošla připomínkováním od konzultačních skupin. Spolu s devíti dokumenty jsou zveřejněna také vyjádření od oponentů. Na rozdíl od návrhu Kompetenčního rámce absolventa učitelství mají tyto dokumenty k finálnímu tvaru ještě o poznání dále. Obsahují analýzu oblasti v podobě odpovědí na strukturované dotazy a k tomu návrh změn. Je to spíš první „výkop“ než ucelená vize či koncepce, ale přece jen ukazuje směr, kterým se pracovní skupiny k jednotlivým vzdělávacím oblastem ubírají. Že je vše stále ještě v běhu, je ostatně znát i z toho, že NPI otevírá prostor nikoli pro připomínky, ale pro dotazy – ty je možné posílat opět přes online formulář, a to do 20. března. Pro ty, kdo se o revizi RVP zajímají, připravuje NPI každé první úterý v měsíci online debaty Otevřeně o revizi prostřednictvím zoomu, kde je možné také pokládat dotazy. Poté je možné videozáznam zhlédnout na youtube kanálu NPI.

Z edukalendáře:

Našli jste v článku chybu? Napište nám prosím na korektor@eduin.cz.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články