Co říkají maturitní data (2. díl): Jak se daří školám zlepšovat čtenářské dovednosti žáků?

3. 5. 2017
EDUin
33530909760_6d438567eb_z

EDUin ve spolupráci s iniciativou Maturitní data – odtajněno publikuje druhý díl seriálu, který objasňuje, jaké informace je možné vyčíst z anonymizovaných dat jednotných zkoušek. Tentokrát se věnujeme čtenářským dovednostem maturantů. Ukazuje se, že školám se daří prakticky u celého maturitního ročníku čtenářské dovednosti zlepšovat. Nicméně hlavním cílem seriálu je na praktických příkladech ukázat, jak by mohla a měla vypadat maturitní data zpracovaná do podoby, v níž jsou srozumitelná veřejnosti. Aby bylo zřejmé, proč takové informace přispějí k věcnější debatě o zkouškách, které nařizuje stát. První díl věnovaný tomu, na kterých testových úlohách loni ztroskotalo nejvíc úspěšných maturantů, si můžete přečíst ZDE. Tématu čtenářských dovedností jsme se věnovali již před rokem při první analýze výsledků loňských státních maturit. Čtěte ZDE.

Co jsme sledovali: Z úloh loňského maturitního testu jsme vybrali čtenářské úlohy, tedy takové, které se soustřeďují hlavně na porozumění textu a posuzování pravdivosti výroků o tom, co je v textu napsáno. Vybrali jsme je proto, že čtenářské dovednosti jsou považovány za klíčové pro celoživotní vzdělávání a žáci se bez nich neobejdou také v ostatních předmětech. Podle našeho názoru je v testu 10 čtenářských (pod)úloh ze 36. Sledovali jsme, jak úspěšní v těchto úlohách maturanti byli. Tedy jestli osvědčili schopnost porozumět textu a také, zda jim čtenářské úlohy průměrný výsledek zlepšily, nebo naopak zhoršily. V přiloženém diagramu jsme tyto výsledky uspořádali vzestupně podle žáků, kteří v testu dosáhli výsledků kolem průměru za celý soubor. Diagram však obsahuje rovněž výsledky žáků nadprůměrných a podprůměrných.

 

Co jsme se dozvěděli: V diagramu vidíme, že naprostá většina čtenářských úloh (označených pod svým číslem okrovým obdélníčkem) se vyskytuje v pravé části diagramu. Patří tedy k těm, v nichž byli maturanti úspěšní. Zlepšovaly jim výsledné skóre. Platí to všech maturantech, tedy jak o těch, pro něž nepředstavuje maturita žádnou překážku, tak o maturantech průměrných, ale i o těch, kteří se pohybují okolo hranice propadnutí. Rovněž oni jsou výrazně úspěšnější u úloh čtenářských než u těch, které ověřovaly znalosti termínů. Žáci – a zdaleka ne pouze ti nejslabší – naopak ztroskotávali na tom, že si nezapamatovali nějaký termín nebo jeho význam: přísudek jmenný se sponou, pojmenování funkčního stylu, epizeuxis, … Jistě by ve verši uměli najít opakování slov či slovních spojení, nevědí však, jak takovému opakování bohemisté říkají.

K čemu to může být užitečné: Jde o důležitou zpětnou vazbu pro školy, základní i střední, že v této oblasti vzdělávání dosahují úspěch. Pokud dokážou vybavit čtenářskými dovednostmi podstatnou část populačního ročníku v situaci, kdy děti reálně méně čtou, není to ani náhoda, ani vliv rodinného prostředí, ale opravdu důsledek dobré práce učitelů. To je zásadní informace, protože čtenářské dovednosti mají pro úspěch žáků v osobním, občanském i profesním životě klíčový význam.

Poznámka: Lze samozřejmě diskutovat o tom, které úlohy je možné pokládat za čtenářské. I kdybychom ale k vybraným deseti úlohám některé přidali a jiné naopak odebrali, zůstává hlavní sdělení stejné. Bylo by rozhodně užitečné, kdyby už letos nařídila ministryně školství Cermatu zveřejnit podrobná data s některými dalšími informacemi, které nikoho nepoškodí. U každého žáka například pohlaví a zaměření školy a také jeho odpovědi v testu z matematiky (případně z cizího jazyka). Aby bylo možné například posoudit, zda neúspěchy žáků v matematice souvisejí i s jejich schopností porozumět textu. A zda se míra takového porozumění mezi skupinami oborů významněji liší. Podle výsledků pak učitelé mohou zacílit výuku a podporu.

Tento díl seriálu si můžete stáhnout ZDE i jako balíček, který obsahuje diagram a autorizované znění maturitního testu z jara 2016 stažené ze stránky novamaturita.cz.

Další podrobnosti k tématu najdete na stránce Maturitní data – odtajněno.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články