Desegregací ve školství mohou získat znevýhodněné děti i společnost, ukazují data

16. 1. 2023
EDUin
bEDUin_clanek_obrazek5

Co přinesl týden 9. 1. – 15. 1.

Krátce: 

Výrok týdne:

„Mimochodem, učit na učňáku, to je zkouška ohněm. Tam, když učíte mizerně, tak s vámi vymetou. Učitel na učňáku musí být schopen učit tak, aby to žáci brali. Ne zábavně, jak dnes někdo špatně říká, ale zajímavě. (…) Dnes lze v debatě o vzdělávání (nebo od těch, kteří ji nějak interpretují) slyšet, že škola má být zábavná. Že učení má hlavně žáky bavit. Ti, kdo to říkají, to ale nemají domyšlené. Nepromysleli, neprohloubali otázku, co se děje, když se dítě chce učit,“ říká v bilančním rozhovoru pro eduin.cz Ondřej Hausenblas.

V souvislostech:

Cesta k desegregaci škol a zajímavosti z českého vzdělávání

Těsně před koncem loňského roku přišel PAQ Research s projektem desegregace.cz, ve kterém nejen popisuje rizika segregace v českém vzdělávacím systému, ale především shrnuje možné kroky, které mohou segregované školy (a s nimi i děti, které se v nich vzdělávají) dostat z této pasti. Minulý týden pak Česká školní inspekce vydala pod názvem Zajímavosti českého vzdělávání publikaci, v níž shrnuje analýzy výsledků mezinárodních šetření i vlastních dat za posledních pět let. Také tato publikace se z velké části věnuje vlivu sociálního znevýhodnění na vzdělávací výsledky dětí a také ona nabízí konkrétní doporučení pro školní praxi.

Desegregace.cz

Projekt PAQ Research upozorňuje, že segregace stále limituje vzdělávací dráhu velké části z 35 tisíc romských dětí, které v Česku navštěvují základní školy.  Autoři projektu z dostupných dat usuzují, že je možné přibližně určit maximální podíl romských a jiných sociálním vyloučením ohrožených dětí ve třídě, po jehož překročení začne hrozit, že rodiče z majority začnou pro své děti hledat jinou školu (10–15 % na školu, maximálně 4 žáci ve třídě). Na více než 260 školách se ale vzdělává minimálně třetina romských dětí. Navíc 12 % všech romských žáků (tedy přes 4000) má vzhledem k diagnóze lehkého mentálního postižení snížené nároky na vzdělávání – u neromských žáků je tento podíl pouze 1,3 %. 

Vzhledem k tomu, že velká část segregovaných škol se nachází v oblastech s podílem romských dětí v populaci do 8 %, desegregace je „matematicky” dosažitelná, byť k ní nevede snadná cesta. Na projektu desegregace.cz je nejzajímavější, že neposkytuje jen teoretický a analytický základ, ale také katalog konkrétních opatření prověřených školní praxí (včetně odkazů na relevantní zdroje informací), kterými se dá inspirovat.

Zajímavosti českého vzdělávání

Že desegregovat má smysl, to nejnověji potvrdily i sekundární analýzy České školní inspekce vycházející z mezinárodních šetření i vlastních dat získaných za posledních pět let. Podle nich žáci ze sociálně znevýhodněných rodin dosahují ve školách, kde převažují děti s lepším socioekonomickým zázemím, lepších výsledků – těmto dětem se přitom daří stejně bez ohledu na to, jaké mají rodinné zázemí jejich spolužáci. Desegregací tedy podle závěrů ČŠI mohou znevýhodněné děti i společnost získat, aniž by utrpěli ostatní.

Autoři analýzy dávají do souvislosti na úrovni obcí s rozšířenou působností mimo jiné průměrné výsledky dětí v testech z českého jazyka a matematiky, podíl neprospívajících žáků, počet exekucí nebo tzv. index kvality života. Publikace dále prezentuje analýzy zaměřené na předškolní vzdělávání, wellbeing v souvislosti se socioekonomickým zázemím žáka nebo charakteristiky dobrého učitele. Stejně jako výše zmíněný projekt přitom nezůstává jen u konstatování a popisu situace, ale jde o krok dále – snaží se na základě datových zdrojů navrhnout metody výuky, které přinášejí v různých kontextech nejlepší výsledky, věnují přitom opět velkou pozornost tomu, jak sociální zázemí žáků ovlivňuje jejich vzdělávání.

Z edukalendáře:

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články