EDUin upozorňuje Cermat na chybu v testu z lehčí matematiky

14. 9. 2012
EDUin
logo_EDUinfo

I zkušenosti z podzimního kola maturit ukazují, že slabým místem je práce validační komise. Studenti by si měli překontrolovat hodnocení svých prací.

 

Praha 14. září – V testu lehčí matematiky podzimního kola státních maturit se pravděpodobně vyskytuje chybně formulovaná úloha, jejíž existenci validační komise nezachytila. Na EDUin se také obrátila studentka s upozorněním na chybné hodnocení výsledků v jejím testu. Zvláště ti studenti, jejichž bodové hodnocení je na hraně úspěšnosti, by si měli překontrolovat hodnocení a zvážit žádost o přezkum výsledků.

 

Součástí lehčího testu z matematiky byla i tato úloha:

 

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 14

Auto vyjíždělo na cestu s polovinou nádrže. Po 100 kilometrech jízdy zbývala ještě třetina nádrže a při příjezdu do cíle jen pětina nádrže. Spotřeba paliva je přímo úměrná ujeté vzdálenosti.

(CERMAT)
max. 2 body

14 Vypočtěte, kolik kilometrů auto ujelo.

 

Podle zveřejněného klíče správných odpovědí je řešením úlohy výpočet 180 km. Při bližším pohledu je ale zřejmé, že v zadání je formulační chyba. Spotřeba má prý být přímo úměrná ujeté vzdálenosti. Jenže autor(ka) úlohy ve skutečnosti nemyslel(a) spotřebu, ale množství spotřebovaného paliva. Spotřeba automobilu je samozřejmě (v tomto zjednodušeném případě) konstantní – znamená průměrné množství paliva spotřebovaného na ujetí 100 km.
Pokud by spotřeba byla přímo úměrná ujeté vzdálenosti, tak by jednak na začátku pohybu byla nulová, což je nesmyslné, jednak by správný výsledek musel být menší než 180 km, jak uvádí Cermat. Taková úloha měla být validační komisí vyřazena. Validační komise ale žádnou z úloh tohoto testu nevyřadila. Tuto chybu nelze považovat za opomenutelnou, protože právě slovní úlohy z matematiky jsou založené na přesných a jednoznačně vyložitelných formulacích.

 

Na EDUin se obrátila studentka se dvěma ukázkami chybného hodnocení úloh. Hodnotitel Cermatu například neuznal její výsledek úlohy č. 5. Studentka uvedla, že řešením je 1/5, podle Cermatu je správný výsledek 0,2. I elementární znalost matematiky stačí k tomu, aby bylo jasné, že jde o totožný výsledek.

 

Je proto důležité, aby studenti opravdu pečlivě prostudovali hodnocení svých testů, protože mohou obsahovat podobné chyby, které rozhodují o jejich úspěchu či neúspěchu u státní maturity.

 

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Je potěšitelné, že Cermat tentokrát rychle zveřejnil testová zadání i klíče správných odpovědí, ale jako velmi problematické se ukazuje, že některé chyby pravděpodobně validační komise neodhalila. Je důležité si uvědomit, že neznáme složení validační komise. Nejedná se o orgán na Cermatu nezávislý, a není tedy fakticky stanovena ani jeho jasná odpovědnost. To dále komplikuje podobné případy, jako je ten, na nějž tentokrát upozorňujeme. Ve skutečnosti neexistuje nestranný kontrolní orgán, který by podle možností dodatečně opravil chyby Cermatu a ručil za správnost vyhodnocení státní maturity. V tomto konkrétním případě by například úlohu vyřadil, případně by jasně odpověděl na otázku, proč vyřazena nebyla, a nesl za takové rozhodnutí odpovědnost. Pokud by pochybil, mělo by být možné se na něj obrátit a vyžadovat nápravu.“

 

Kontakty:

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602 687 016

 

Poznámky pro editory:

  • Testová zadání a klíče správných odpovědí podzimního kola maturit najdete ZDE.

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

  • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na fertek.blog.respekt.cz.

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články