Edutopia: To nejlepší z pedagogického výzkumu v roce 2016

Pohled na americké výzkumy, které měly v roce 2016 široký dosah, ukazuje témata jako zaměření na růst (growth mindset), efektivní strategie redukování stresu pro studenty a učitele a mnohé další. Podívejte se na ty nejlepší, které vybrala Edutopia. Výzkumy se vztahují k americkému systému školství, ale mnohé závěry jsou zajímavé i pro český vzdělávací systém. Přeložil a připravil Richard Lukáš.

V roce 2016 jsme se dozvěděli více o tom, jak učitelé vnímají svoji profesi, proč začínají učit (#1) a zároveň proč ze školství odcházejí (#6). Víme, že studenti přírodovědných předmětů dosahují lepších výsledků, když s nimi učitelé sdílejí příběhy o problémech a výzvách, kterým vědci čelili místo toho, aby je znázorňovali jako geniální mistry (#3). Zjistili jsme také, proč američtí studenti zaostávají za studenty v jiných zemích (#12). Podívejte se na 15 studií, který byly publikovány v roce 2016 a o kterých by každý pedagog měl vědět.

#1 Ukazuje se, že učitelství je opravdu ušlechtilá profese

Podle studie provedené mezi 3000 učitelů veřejných škol v USA je altruismus jednou z hlavních motivací pro to, jít učit. Celých 82 procent učitelů uvedlo, že měnit životy žáků je jedním z nejvíce naplňujících aspektů učitelství. 45 procent učitelů také uvedlo, že chtějí pomoct studentům s co největším naplňováním jejich potenciálu.

#2 Děti v mateřských školách stále tráví málo času tvořením, hudbou a hrou

Tráví děti v mateřských školách příliš mnoho času nácvikem akademických dovedností (academics)? Studie zjistila, že učitelé v MŠ věnovali více času nácvikem čtení, psaní a matematiky, frontálním výkladem učitele a hodnocením než v roce 1998. A méně času věnovali tvoření, hudbě a (přírodním) vědám. Tento trend pokračuje navzdory výzkumům naznačujícím, že přílišné zaměření na akademické dovednosti může být kontraproduktivní.

#3 Učit se o problémech slavných vědců zvyšuje motivaci studentů

Ukazuje se, že myšlenky geniálních vědců mohou nadchnout mládež. Když se studenti dozvídají o zápolení a výzvách, které museli slavní vědci překonat (tj. když jsou zlidštěni), rozvinulo se u nich zaměření na růst (growth mindset), které rapidně zvýšilo jejich motivaci a výsledky v (přírodovědných) oborech. Zlepšení výsledků bylo nejdramatičtější u doposud slabých žáků.

#4 Studenti vnímají pozitivně učitele jiné barvy pleti

Mezi učiteli v USA nejsou adekvátně zastoupeni učitelé jiné barvy pleti. Nová studie nabízí přesvědčivý argument, proč jich zaměstnávat více: studenti všech barev pleti preferují učitele jiné barvy pleti. Výzkum mezi více než 50 tisíci středoškolských studentů ukázal, že černošští a latinskoameričtí učitelé byli obecně nejlépe hodnocení učitelé. Vynikali především v učitelských kvalitách jako je schopnost motivovat studenty, řízení třídy a budování vztahů se studenty.

#5 Studenti mají problémy s rozlišením falešných zpráv od těch pravdivých

Přestože vyrůstali jako digitální domorodci, mnoho studentů obtížně rozlišuje hodnotu a pravdivost informací, se kterými se setkávají v online světě. Více než 80 procent z nich si myslí, že reklamní články jsou opravdové články a většina nedokáže rozpoznat falešný účet na sociálních médiích. Mnoho z nich mylně věří kontroverzním výrokům oficiálně znějících organizací a ostatní berou fotografie jako důkaz nějakého tvrzení bez toho, aby si ověřovali jejich autenticitu.

#6 46% učitelů uvádí v průběhu běžného školního dne silný stres

Stres učitelů, a to především ten silný a dlouhodobý, má vliv na jejich špatný výkon, vysokou fluktuaci učitelů ve školách a slabé studijní výsledky žáků. Zpráva ale není tak negativní: mnoho škol uspělo u vyčerpaných učitelů s programy na zvládání a snižování stresu, mentoringem, programy zaměřenými na pohodu na pracovišti, se sociálním a emočním učením či mindfulness.

#7 Podívejte se na jednoduchý způsob, jak ulevit studentům od narůstajícího stresu

Učitelé nejsou jediní, kdo pociťuje ve škole stres. Minulý rok výzkum ukázal, že studenti středních škol cítí ve škole stres 80 procent času. Zároveň se objevilo jednoduché každodenní cvičení, které studentům pomohlo se zvládáním stresu tím, že zdůrazňovalo jednoduchou myšlenku: Lidé se mohou změnit. Po několika týdnech byli studenti, kteří cvičení vyzkoušeli, ve srovnání s ostatními lépe schopní zvládat stres a měli lepší známky.

#8 Z rasově různorodých škol mají prospěch všichni studenti

V analýze rasové diverzity na amerických školách výzkumníci zjistili, že studenti všech barev pleti mají prospěch ze setkávání se studenty z různorodého sociálního a kulturního prostředí. Nové myšlenky a výzvy, které toto setkávání přináší, vede k rozvoji kognitivních schopností, a to především kritického myšlení a schopnosti řešit problémy.

#9 Učení založené na hře funguje díky soutěživosti studentů

Hry mají velký potenciál rapidně zlepšit učení studentů a nová studie vysvětluje, proč tomu tak je. Když studenti soutěžili mezi sebou v sadě kvízů, dosáhli lepších výsledků než studenti, kteří se učili o samotě. Neurovědci skenující mozkovou aktivitu zjistili, že soutěžení mezi studenty zvyšuje jejich schopnost soustředit se a zlepšuje jejich pracovní paměť, což vede k lepším výsledkům.

#10 Roste počet studentů bez domova (plus několik nápadů, jak jim pomoci)

Více než 1,3 milionu studentů je v USA v současnosti bez domova, což je dvakrát více než v roce 2007. Níže uvedená zpráva poskytuje vhled do toho, jak mohou být studenti bez domova podpoření, např. materiální (jídlo, oblečení či přístřešek) a emoční pomocí (poradenství či bezpečné místo pro učení).

#11 Empatie a respekt mohou o polovinu snížit množství vyloučených žáků

Přestože na mnoha školách v posledních desetiletích převládala politika nulové tolerance k disciplinárním prohřeškům studentů, výzkum znovu ukazuje, že tento přístup nemusí být efektivní. Učitelé na 2. stupni ZŠ byli podpoření v tom, aby k disciplíně ve škole přistupovali pozitivněji, což zahrnovalo větší důraz na empatii a budování důvěry mezi studenty a učitelem. V důsledku toho se zlepšily vztahy mezi studenty a učiteli a počet vyloučených žáků se snížil o polovinu.

#12 Co se lze naučit od nejlepších škol na světě?

Americké školy zaostávají za zbytkem světa v přípravě studentů na ekonomiku 21. století. Nejlepší vzdělávací systémy mají ale několik společných prvků, z nichž se lze přiučit: kvalitní systém raného předškolního vzdělávání, vysoce kvalitní a profesionální učitele, robustní programy v oblasti technického vzdělávání a kariérového poradenství a soulad mezi cíli vzdělávání na ZŠ a SŠ a následně potřebami a cíli vzdělávání na VŠ a v pracovním prostředí.

#13 84% rodičů si myslí, že informatika je stejně důležitá jako matematika, přírodní vědy a angličtina

Tento výzkum si dal za cíl prozkoumat trendy ve výuce informatiky (computer science) na ZŠ a SŠ po celých Spojených státech. Zatímco většina rodičů, učitelů a ředitelů oceňovala informatiku jako důležitý předmět, výzkum zjistil, že většina škol hodiny informatiky stále nenabízí v dostatečné kvalitě a rozsahu.

#14 Zaměření na růst (growth mindset) pomáhá u žáků vyvážit důsledky chudoby

V jedné z doposud největších studií o zaměření na růst (growth mindset) výzkumníci pracovali s daty z výzkumu mezi 168 tisíci studenty SŠ v Chile. Výzkum se zaměřoval na vztah zaměření na růst a chudoby. Výzkumníci zjistili, že chudí studenti, kteří byli zaměření na růst, dosahovali stejných výsledků jako studenti z bohatých rodin se zafixovaným mindsetem (fixed mindset).

#15 Notebook pro každého studenta pomáhá zlepšovat jejich výsledky

Dobré zprávy pro školy, které chtějí začít s tzv. „one-to-one“ programem (tj. laptop pro každého studenta): přehledová studie, která shrnuje výzkumy z posledních 15 let, ukazuje, že učení s notebookem významně zlepšuje výsledky v angličtině, psaní, matematice a (přírodních) vědách. Studenti s notebookem se také mírně zlepšili v dovednostech 21. století, jako je technologická zdatnost či schopnost řešit problémy.

 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments