Kulatý stůl SKAV a EDUin: Účastníci debat o inkluzi především žádají více informací

3. 11. 2015
EDUin
Screenshot_11

Nabízíme zápis a obrazový záznam z kulatého stolu SKAV a EDUin  Proč je téma inkluze tak výbušné? Debata se konala 15. října, účastnili se jí Pavla Baxová z platformy Rodiče za inkluzi, Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ J. Gutha-Jarkovského v Praze, Klára Laurenčíková, předsedkyně ČOSIV, Václav Slavík, starosta města Žlutice a bývalý ředitel základní školy praktické, Martina Šmídová, zástupkyně Asociace neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel a Marie Smékalová ze Školy 21, čerstvá absolventka Pedagogické fakulty UK. Moderoval Tomáš Feřtek. Kromě přehledu hlavních témat si můžete poslechnout i zvukový záznam debaty, který je ke stažení ZDE. Na toto téma proběhla i debata v rámci Akvária v EDUpointu na pražském Staroměstském náměstí. Moderoval Bob Kartous. Zvukový záznam této debaty si můžete stáhnout ZDE.

Hlavní myšlenky z debaty:

 • Prakticky všem účastníkům procesu inkluze chybí konkrétní informace. A to jak těm, kteří inkluzi podporují, tak těm, u nichž převládají pochybnosti.
 • V době obou debat (zhruba polovina října) nebylo nic známo o podobě vyhlášky k jarní novelizaci školského zákona, i když ředitelé potřebují mít jasno, jaké děti a jaké učitele by měli přijmout do září 2016, kdy novela vstoupí v platnost.
 • Paragraf 16 nově nastavil způsob podpory pro děti se speciálními potřebami, ale není jasné, jestli bude tato podpora opravdu pro školy dostupná a jestli na ni budou peníze.
 • Nutné jsou metodické materiály, které všem školám, ale i veřejnosti stručně a jasně vysvětlí, co školy čeká. Takové příručky by měly existovat nejméně dvě. Pro běžnou základní školu a pro základní školu praktickou. Měly by obsahovat jasný popis toho, jak si ministerstvo představuje přechod od současného stavu k inkluzivní – společné škole.
 • Zcela nedostatečná je zkušenost s jakýmkoli dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami u absolventů pedagogických fakult. Není výjimečné, že během své přípravy se nesetkali s žádným takovým žákem.

O čem se mluvilo:

 • Už v tuto chvíli zhruba polovina dětí s lehkým mentálním postižením chodí do škol středního proudu. Z celkového počtu dětí je v praktických školách 1,4% žáků s LMP a ve speciálních školách 0,5% žáků s LMP.
 • Obecně od roku 2006 sledujeme trend přechodu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných základních škol. Příklad: nevidomí žáci – v roce 2006 7% v běžných školách, 2014 přes 70% v běžných školách.
 • Narůstá počet rodičů, kteří považují za žádoucí, aby jejich dítě, i přes svůj hendikep, chodilo do běžné školy.
 • U některých skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (neslyšící) jsou k inkluzi a společné škole velmi rezervovaní, protože se obávají, že v takových školách se jim nedostane dostatečné podpory.
 • Rodiče sice teoreticky mají možnost volby, kam dát své dítě, ale nejsou bráni jako partneři, ale jako uživatelé expertní služby. A experti velmi často vzbuzují z běžných škol nepřiměřené obavy.
 • Jsou nutné tyto kroky ze strany ministerstva: Jasná finanční pravidla, která zaručí dostupnost podpory. Metodický pokyn vycházející z vyhlášky, který řekne poradenským pracovištím, jak budou v tomto systému vypadat diagnostika určující jednotlivé stupně podpory. Instrukce pro praktické školy, jak se jich dotkne zrušení přílohy rámcového vzdělávacího programu pro děti s LMP. Komunikační kampaň směrem k obcím a krajům, která vysvětlí nová pravidla.
 • Pouhé zrušení praktických škol a přesunutí do běžné školy není řešením. Zůstanou izolované, jen ve společné budově. Toto riziko je třeba brát v úvahu. Ve Žluticích, kde byla praktická škola zrušena, se inkluze nezdařila. Důvodem byla nepřipravenost učitelů i školy jako takové. Toto riziko je třeba brát v úvahu.
 • Neinformovanost praktických i běžných škol o tom, co je čeká, je všeobecná. To je důvod, proč vznikají tak silné pochybnosti o tomto procesu.
 • Školy, které provádějí inkluzi už dnes, se často stávají cílem rodičů, kteří hledají školu pro své dítě a tyto školy jsou pak často přetíženy, aniž je jim dostupná alespoň základní podpora.
 • V současném školství je stále silnější tlak na výkon a stejné výstupy, což je v rozporu se snahou o inkluzi.
 • Nutná je příprava pedagogů. Ti se zcela oprávněně obávají příchodu dětí se speciálními potřebami, protože na práci s nimi připraveni nejsou.
 • Je tvrzení o ručení praktických škol opravdu poplašná zpráva, budou schopné přežít v nově nastaveném systému?
 • Většina diskutujících se domnívá, že ve skutečnosti září 2016 nebude žádný významný zlom v přístupu k inkluzi. Velmi pravděpodobně se nestane nic.

Celou nahrávku Kulatého stolu v délce 1 hodina 56 minut si můžete stáhnout a poslechnout ZDE.

Celou nahrávku Akvária v délce 1 hodina 48 minut si můžete stáhnout a poslechnout ZDE.

Prezentaci z kulatého stolu si můžete stáhnout ZDE.

Další informace na www.inkluze.czwww.inkluze.upol.czwww.rytmus.org

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články