Luděk Šnirch: Proč u volby maturantů mezi matematikou a anglickým jazykem matematika drtivě prohrává?

7. 7. 2021
EDUin
krismas-JGLLU1YNxU4-unsplash

Cermat publikoval 25. 6. další data k maturitám. Nad těmito daty je možné se zamyslet, jak vypadá „konkurence“ testů z matematiky a anglického jazyka a proč čím dál drtivěji volba matematiky u maturantů prohrává. Data stejně jako v předchozím materiálu, porovnal Luděk Šnirch, středoškolský učitel matematiky a informatiky. Celou analýzu v pdf si můžete stáhnout ZDE.

Studenti si po novele školského zákona z června 2020 nadále vybírají maturitu mezi matematikou a cizími jazyky, kde je dominantní anglický jazyk. Nabízí tento výběr srovnatelné možnosti pro každého studenta bez ohledu na to, na které škole studuje, nebo jen pro studenty gymnázií s jejich odlišným RVP, a tedy i vyšší hodinovou dotaci matematiky?

První tabulka uvádí volbu matematiky. Mezi roky 2013-2021 pokles prvomaturantů z 30 665 na 12 992 (tedy o 58 %). V členění škol na 5 a 16 kategorií můžeme sledovat, kde je pokles největší. Kromě gymnázií (jen o 16 %) je na všech typech škol pokles o 63 % – 85 %.

Druhá tabulka uvádí volbu AJ. Mezi roky 2013-2021 nárůst prvomaturantů z 41 231 na 53 223 (o 29 %). Na gymnáziích a lyceích minimální, na SOŠ a SOU o 43 % a o 77 %. Proč kromě gymnázií je obrovský pokles maturantů z matematiky a odpovídající prudký nárůst maturantů z AJ?

Třetí tabulka uvádí ve srovnání čistou neúspěšnost matematiky a AJ. Rozdíly jsou dlouhodobé a velké na všech typech škol.

Čtvrtá tabulka uvádí ve srovnání průměrný skór dosažený u matematiky a AJ. Rozdíly jsou opět dlouhodobé a velké na všech typech škol.

Pátá tabulka uvádí rozdíly v procentních bodech mezi matematikou v roce 2021 a AJ v roce 2021 v ukazatelích neúspěšnost a průměrný skór. Rozdíly jsou natolik obrovské na všech typech škol, že preference AJ před matematikou je čím dál více logická.

Poslední šestá tabulka uvádí, jak se mění volba matematiky v průběhu let 2013-2021 u jednotlivých typu škol. Celkově z 38,6 % na 18,9 %, u gymnázií jen nepatrně (pokles o 4 procentní body), na všech ostatních typech škol o pokles o 20–50 procentních bodů.

Jak na to může reagovat učitel matematiky?

Upozorní studenty na možnosti volby, na charakter testů, jejich parametry a uvedená fakta z tabulek.
Na SOŠ rovnou 80 % maturantů míří k AJ.
Zbylí váhají a v poslední době využívají možnosti maturovat z matematiky nepovinně – pokud uspějí, mají výhodu u přijímaček na VŠ, pokud neuspějí, přesto odmaturují.

Nesrovnatelná míra těžkosti testu z AJ a matematiky doložená podrobný daty z let 2013-2021 způsobuje, že krom gymnázií není tato možnost volby pro studenty rovnocenná. A letošní těžký test z matematiky, kdy ministerstvo muselo korigovat velkou neúspěšnost uměle na „přijatelnou“ hranici, matematice zasadilo drtivou ránu. Příští rok bude maturovat z matematiky jako z povinné zkoušky o hodně méně maturantů Vidíme to již nyní, kdy si studenti nahlásili volitelné semináře pro 4. ročník.
Co touto nesrovnatelnou mírou těžkosti testů ministerstvo a Cermat sledují, nebylo nikdy vysvětleno.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články