Masarykova univerzita: Rektor ocenil studenty a vyjádřil nutnost transformovat bakalářské studium

11. 5. 2015
EDUin
Screenshot_21

Publikujeme text, který vyšel na zpravodajském webu Masarykovy univerzity a shrnuje vystoupení rektora MU Mikuláše Beka u příležitosti svátku Dies academikus. Při této příležitosti rektor přednesl projev věnující se potřebě trasformace bakalářského studia. Celý projev si můžete přečíst ZDE, videozáznam najdete na konci článku. Fotogalerii si můžete prohlédnout ZDE. V původním článku najdete také seznam oceněných studentů (ZDE).

Vědecké kapacity a nejlepší studenty doktorských i magisterských studijních programů ocenil dnes u příležitosti akademického svátku Dies academicus rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Předání cen předcházel tradiční projev rektora univerzity, v němž připomněl letošní 70. výročí konce války. „Není možné jej obejít ani na univerzitní půdě, na to byla válka příliš vážnou a bolestnou periodou také v dějinách naší univerzity,“ uvedl Bek, který také přítomné poprosil o tichou vzpomínku na učitele a studenty, kteří prokázali svou odvahu a ctnost, když položili své životy za svobodu.

Ve své řeči však vyzval také akademickou obec k diskusi o budoucnosti, tedy o strategickém plánu univerzity až do roku 2020. Pro další směřování univerzity bude podle rektora klíčová debata nejen o vědeckém výkonu, o investicích, snižování administrativy či benefitech pro zaměstnance, ale zejména o bakalářském stupni vysokoškolského vzdělávání. „Univerzita našeho typu bude zajisté většinově nabízet bakalářské studium, které je určeno k dalšímu pokračování ve studiu magisterském,“ řekl Bek. Za nevyhovující označil současný stav, kdy řada oborů na bakalářském stupni vznikla prostým odseknutím prvních tří let původního dlouhého, elitního a selektivního pětiletého studia.

Základním posláním demokratického vzdělávacího systému přitom podle Beka není rozšiřování technického vzdělávání či učňovského školství, jakkoliv jsou důležité. „Jde o víc o to, aby se vzdělání stalo nástrojem a prostředkem sociální mobility, emancipace a otevírání rovných příležitostí k úspěšnému životu,“ zdůraznil Bek.

Vzápětí ocenil úspěchy celkem 19 studentů a výzkumníků napříč všemi fakultami Masarykovy univerzity. Cenu rektora za významný tvůrčí čin převzal Peter Milo z filozofické fakulty za publikaci Frühmittelalterliche Siedlungen in Mitteleuropa. Cenu J. G. Mendela za mimořádné výzkumné výsledky s mezinárodním významem pak obdržela výzkumná skupina z Mendelova centra genomiky a proteomiky rostlin z Ceitecu MU za významnou práci v oblasti biologie telomer, tedy koncových částí chromozomů.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články