Mentoring na ČVUT nabízí studentům rady špičkových odborníků z praxe

7. 1. 2014
EDUin
Picture-003§0

Seriál o projektech nominovaných na ocenění Eduína 2013 za inovace ve vzdělávání pokračuje i v novém roce. Tentokrát je rozhovor věnován projektu Mentoring na ČVUT, který jako první na českých vysokých školách nabízí už osmým rokem spolupráci a mentoring odborníků ze špičkových pracovišť. Podrobněji se o něm dočtete ZDE. Přehled nominovaných a oceněných projektů naleznete ZDE, pravidla soutěže si můžete oživit ZDE.

Mentoring na ČVUT nabízí studentům možnost stáží v podnicích, a to s individuální podporou mentora – odborníka s příbuznou specializací. Stáže umožňují studentům zblízka poznat firemní prostředí a získat praktické zkušenosti a kontakty. Od počátku projektu absolvovalo stáže 250 studentů a studentek. Na mentoringu nejvíce oceňují možnost podílet se na skutečných projektech, mnohým program pomohl v profesním uplatnění. Na otázky nám odpovídala koordinátorka projektu Ilona Prausová, kterou můžete kontaktovat na telefonním čísle 224 353 427 nebo e-mailové adrese ilona.prausova@rek.cvut.cz.

Kdy jste projekt zahájili a proč? Umíte pojmenovat a časově zařadit impuls, který vás vedl k úvaze, že na něm začnete pracovat?

První ročník programu Mentoring ČVUT se uskutečnil v roce 2007, ale připravovat jsme jej začali o rok dříve. Impulsem bylo navázání spolupráce s Technickou univerzitou ve Stockholmu, kde jsme se inspirovali podobným projektem. Chtěli jsme zájemcům z řad studentů ČVUT umožnit kontakt s odborníky z praxe, jelikož při studiu na fakultách se věnují převážně teorii.

Co jste chtěli svým projektem změnit? 

Ilona Prausová, Mentoring ČVUT

Ilona Prausová, Mentoring ČVUT

V rámci studia na většině oborů ČVUT v Praze nemají studenti povinnou praxi a pokud ano, jedná se o dva týdny v rámci jednoho ročníku. Proto chceme studentům, kteří mají zájem o informace a praktické zkušenosti, zprostřednovat kontakt s odborníky a manažery z firem působících v příbuzných oborech.

V čem spočívá inovace, kterou přinášíte do světa vzdělávání?

Troufám si říci, že jsme byli první univerzitou v ČR, která přišla s podobným projektem. Dnes již možná máme následovníky, ale v roce 2007 se jednalo o unikátní projekt. Hlavním přínosem je, že pomáháme studentům lépe se připravit na přechod ze školy do praxe. Také mohou již během studia navázat cenné kontakty a usnadnit si cestu k prvnímu zaměstnání.

Kam se projekt za dobu svého fungování posunul? Co jste se v průběhu té doby naučili? 

Počet dvojic mentor-mentee narostl z původních 10 na 50. Také jsme si ověřili, že mentorem se může stát pouze člověk, který má opravdu zájem předávat zkušenosti a věnovat studentovi svůj čas a energii.

Kdo je typickým uživatelem vašeho projektu?

Student jakékoli fakulty Českého vysokého učení technického v Praze.

Jaký je zájem studentů? Převažuje možnosti projektu?

Ne na všechny studenty, kteří se do programu přihlásí, se dostane. To je správné, neboť mentor si může vybrat přesně toho zájemce, který splňuje jeho představy o spolupráci. Domnívám se, že určitá konkurence je prospěšná. Studenti si tak mohou vyzkoušet, jak probíhá výběrové řízení, což se jim později hodí při ucházení se o zaměstnání.

Ve kterých oborech je o mentoring největší zájem?

Velký zájem je každoročně o IT a consulting, ale v posledních ročnících stoupnul zájem o stavební obory, což souvisí s vývojem na trhu.

Jaké jsou ohlasy studentů, kteří se mentoringu zúčastnili?

Ohlasy studentů i mentorů jsou většinou pozitivní. Studenti kladně hodnotí možnost poznat práci člověka na manažerské pozici, což by se jim v rámci brigády nepodařilo. Řada studentů zůstane v kontaktu s mentorem nebo s firmou i po oficiálním ukončení ročníku, což je dobře. Někteří ve firmě dokonce najdou uplatnění.

Mentoring ČVUT

Mentoring ČVUT

Co považujete za přínos projektu? Co z vašich původních představ se podařilo uskutečnit?

Těší nás, že se projekt podařilo udržet, že jsme 30. listopadu zakončili již sedmý ročník projektu a připravujeme ročník osmý. Dobrou vizitkou je, že řada mentorů se zapojuje pravidelně a spolupráci s našimi studenty vnímají jako zajímavou a přínosnou.

Jaký přínos má projekt pro mentory?

To je různé. Většinou se jedná o lidi, kteří mají zájem se sami rozvíjet a předávat zkušenosti mladším. Velká část mentorů jsou absolventi ČVUT, kteří mají zájem zůstat v kontaktu se svojí Alma Mater prostřednictvím studentů a mrzí je, že sami neměli takovou možnost během svého studia.

Co se zatím nepodařilo naplnit?

V letošním ročníku jsme poprvé zorganizovali již dlouho plánované setkání mentorů, ale bylo velmi složité najít termín, který by vyhovoval tak velké skupině pracovně vytížených lidí. Rádi bychom podobná setkání pořádali pravidelně. Také bychom časem chtěli organizovat podobná setkání pro studenty. S tím ale souvisí rozšíření organizačního týmu. Zatím má všechno na starosti jeden člověk.

Co plánujete pro příští rok?

Osmý ročník programu, v jehož rámci bychom chtěli rozšířit nabídku mentorů i pro další studenty a tím zvýšit počet nabízených stáží. Naše „meta“ je 100 dvojic v rámci jednoho ročníku (v současnosti jich máme 50). Dále chceme organizovat pravidelná setkávání mentorů i studentů.

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články