Eduína

Logo_Eduina_2015

Cena za inovace ve vzdělávání

 

Hlavním partnerem čtvrtého ročníku ceny Eduína je Nadace Depositum Bonum

nadace Depositum Bonum

Pravidla

 • Co je Eduína?
  Eduína je cena založená obecně prospěšnou společností EDUin na podporu inovací ve vzdělávání. Klade si za cíl upozorňovat na zajímavé inovativní projekty v českém formálním i neformálním vzdělávání a přitáhnout k nim pozornost odborníků, médií i veřejnosti. Je udělována od roku 2013.
 • Kdo může nominovat?
  Nominovat může jakýkoliv občan a organizace.
 • Koho je možné nominovat?
  Je možné nominovat jedince, školu a organizace působící v České republice, kteří jsou autory projektu či inovace. Přínos projektu by měl být ověřen v praxi. Přihlášeny mohou být i projekty, které byly nominovány minulý rok, pokud nebyly v Eduíně již oceněny.
 • Do kdy je možné nominovat?
  Nominace se přijímají do 30. 10. 2016
 • Jakým způsobem se bude vybírat?
  Porota posuzuje přihlášené projekty především na základě informací z nominačního formuláře a z webové prezentace.
  Kritéria:
  – originalita/inovativnost (je to opravdu novinka, mění to něco, směřuje to kupředu?)
  – funkčnost (snadnost, pochopitelnost)
  – užitečnost (k čemu to uživatelům bude, co to způsobí?)
  – přenositelnost (mohou použít i následovníci, lze dobře šířit?)

  Výběr proběhne ve dvou kolech. Odborná porota vybere devět nejzajímavějších projektů a také rozhodne, který z nich získá Cenu odborné poroty.

  Veřejnost bude mít možnost pro devítku nejinovativnějších počinů od 16. listopadu do 27. listopadu 2016 hlasovat online a rozhodnout, který z nich získá Cenu veřejnosti. Partnerem Ceny veřejnosti je Nadace Depositum Bonum České spořitelny.

  Pořádající organizace EDUin, o.p.s. samostatně ocení jednu osobnost v kategorii Aula slávy – cena za dlouhodobý a systematický přínos vzdělávání.

 • Odborná porota
  Odborná porota bude upřesněna později
 • Kdy bude vyhlášení cen?
  Ceny budou slavnostně předány 1. 12. 2016 ve slavnostním sále České spořitelny na adrese Rytířská 29, Praha 1.
 • Jaké ceny vítězové obdrží?
  Vítězové jednotlivých kategorií obdrží umělecký artefakt ceny Eduína. S autory úspěšných projektů přinese EDUin rozhovor.

Přehled nominovaných projektů v letošním ročníku

Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook