Eduína

Logo_Eduina_2015

Cena za inovace ve vzdělávání

 

Generálním partnerem čtvrtého ročníku ceny Eduína je Nadace Depositum Bonum.

Partnerem soutěže jsou Bakaláři software s.r.o.

nadace Depositum Bonum     Bakaláři software s.r.o.

Pravidla

 • Co je Eduína?
  Eduína je cena založená obecně prospěšnou společností EDUin na podporu inovací ve vzdělávání. Klade si za cíl upozorňovat na zajímavé inovativní projekty v českém formálním i neformálním vzdělávání a přitáhnout k nim pozornost odborníků, médií i veřejnosti. Je udělována od roku 2013.
 • Kdo může nominovat?
  Nominovat může jakýkoliv občan a organizace.
 • Koho je možné nominovat?
  Je možné nominovat jedince, školu a organizace působící v České republice, kteří jsou autory projektu či inovace. Přínos projektu by měl být ověřen v praxi. Přihlášeny mohou být i projekty, které byly nominovány minulý rok, pokud nebyly v Eduíně již oceněny.
 • Do kdy je možné nominovat?
  Nominace se přijímají do 30. 10. 2016
 • Jakým způsobem se bude vybírat?
  Porota posuzuje přihlášené projekty především na základě informací z nominačního formuláře a z webové prezentace.
  Kritéria:
  – originalita/inovativnost (je to opravdu novinka, mění to něco, směřuje to kupředu?)
  – funkčnost (snadnost, pochopitelnost)
  – užitečnost (k čemu to uživatelům bude, co to způsobí?)
  – přenositelnost (mohou použít i následovníci, lze dobře šířit?)

  Výběr proběhne ve dvou kolech. Odborná porota vybere devět nejzajímavějších projektů a také rozhodne, který z nich získá Cenu odborné poroty.

  Veřejnost bude mít možnost pro devítku nejinovativnějších počinů od 16. listopadu do 27. listopadu 2016 hlasovat online a rozhodnout, který z nich získá Cenu veřejnosti. Partnerem Ceny veřejnosti je Nadace Depositum Bonum České spořitelny.

  Pořádající organizace EDUin, o.p.s. samostatně ocení jednu osobnost v kategorii Aula slávy – cena za dlouhodobý a systematický přínos vzdělávání.

 • Odborná porota

  Derfl Karel
  Ředitel ZŠ a MŠ Chraštice

  Franc Dan
  Program manager ve spol. Google. Spoluzakladatel vzdělávacích komunitních programů týkajících se Google technologií a dnes člen týmu, který je řídí na celosvětové úrovni. Dříve se aktivně podílel na vzdělávacích projektech a e-learningu pro dospělé.

  Kabátová Michaela
  Redaktorka Lidových novin

  Kolek Lukáš
  Je součástí vítězného týmu v loňském ročníku EDUína. Doktorand oboru informační věda na FF UK zaměřený na výukový aspekt v médiu počítačových her. V současné době působí jako herní designér v projektu Československo 38-89. V minulosti se například podílel na tvorbě výukové simulace Evropa 2045.

  Laurenčíková Klára
  Je předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor speciální pedagogika-etopedie. Absolvovala studium zaměřené na lidská práva, genderová studia a speciální pedagogiku v Nizozemsku. Je také předsedkyní Vládního výboru pro práva dítěte a poradkyní ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva školství.

  Pasáková Iveta
  Vystudovala FF UK, obor pedagogika, ošetřovatelství a celou profesní dráhu věnuje oblasti vzdělávání, působila jako učitelka společenskovědních oborů na střední škole, pedagogický poradce pro volbu povolání, odborný redaktor pedagogické literatury. Nyní působí jako ředitelka společnosti Step by Step ČR, která se zabývá dalším vzděláváním pedagogů předškolních a základních škol. Hlavní činností organizace je především zavádění, správa a monitoring Vzdělávacího programu Začít spolu, jenž je realizován na více než 200 školách po celé ČR.

  Pinkas Jaroslav
  Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor historie. Působil v Národním památkovém ústavu, byl učitelem dějepisu na klasickém gymnáziu v Modřanech. Nyní působí v Ústavu pro studium totalitních režimů s odborným zaměřením na Metodiku výuky moderních dějin a filmové podoby totalitních režimů.

  Stárek Jiří
  Předseda poroty, bývalý předseda představenstva EDUin, který i nadále úzce s EDUin spolupracuje

  Valachová Iveta
  Vedoucí oddělení Oddělení strategie a meziresortních agend, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 • Kdy bude vyhlášení cen?
  Ceny budou slavnostně předány 1. 12. 2016 ve slavnostním sále České spořitelny na adrese Rytířská 29, Praha 1.
 • Jaké ceny vítězové obdrží?
  Vítězové jednotlivých kategorií obdrží umělecký artefakt ceny Eduína. S autory úspěšných projektů přinese EDUin rozhovor.

Přehled nominovaných projektů v letošním ročníku

Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook