Nadace OSF Praha podpořila grantem projekt EDUin, ten zahajuje debatu o cílech vzdělávání

3. 4. 2012
EDUin
logo_EDUinfo

Chceme využít faktu, že ministerstvo školství zahájilo práce na nové Bílé knize, která má nahradit koncepční dokument, jehož platnost vypršela v roce 2011.

 

Praha 3. dubna 2012 – Ministerstvo školství odstartovalo práce na nové Bílé knize, která by měla formulovat národní priority pro oblast vzdělávání na léta 2014–2020. Obecně prospěšná společnost EDUin se v rámci projektu „Dejme českému školství vizi a stabilitu“ podpořeného Nadací Open Society Fund Praha, připojuje k této snaze jasněji pojmenovat, kam a jakými cestami se má v budoucích letech ubírat české školství.

 

Hlavním důvodem, proč MŠMT zahájilo práce na novém koncepčním dokumentu, je fakt, že jeho existenci požaduje Evropská komise pro budoucí programové období kohezní politiky EU pro léta 2014–2020. Pokud chceme v tomto období čerpat peníze z operačních programů, musí mít resort školství dlouhodobý strategický materiál, který dosahuje až do roku 2020. Takový materiál zatím neexistuje. Jeho příprava probíhá od února 2012, v dubnu 2013 by měla materiál projednat a schválit vláda, aby mohl vstoupit v platnost k 1. 1. 2014.

Obecně prospěšná společnost EDUin upozorňuje, že jedním z hlavních úkolů podobného dokumentu bude jasněji formulovat cíle vzdělávání a vzdělávací politiky. EDUin v rámci grantu OSF a ve spolupráci s dalšími organizacemi chce zmapovat, jakým způsobem jsou cíle vzdělávání formulovány v jiných vzdělávacích systémech, integrovat zdejší debatu na toto téma a tak podpořit vítaný koncepční krok ministerstva školství.

Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin, řekl: „Vzhledem k tomu, v jak složité situaci se ministerstvo školství politicky nachází, je zahájení prací na koncepčním dokumentu vlastně příjemným překvapením. Jde ale o to, jestli jsou v tuto chvíli navržené termíny reálné. Chtít tak komplikovaný dokument připravit a projednat fakticky za osm měsíců, to je mimořádně náročné. Byla by škoda, kdybychom pro přílišný spěch tuto příležitost ujasnit si priority našeho vzdělávání promarnili.“

Kontakty:

· Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin
e-mail: zdenek.slejska@eduin.cz, mobil: 605 967 368

Poznámky pro editory:

  • Celý text popisující záměr přípravy Bílé knihy 2014–2020 si můžete stáhnout ZDE.

  • Základní údaje o projektu „Dejme českému školství vizi a stabilitu“ naleznete ZDE.

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

  • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na http://fertek.blog.respekt.ihned.cz.

 

 

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články