Nedostatek míst na středních školách, jádrové a rozvíjející „učivo” a finance pro asistenty pedagoga

14. 11. 2022
EDUin
bEDUin_clanek_obrazek2

Co přinesl týden 7. 11. – 13. 11.

Krátce: 

Výrok týdne:

„Jsem v míru i s Tomem a Jerrym. Ve svém žánru je to vysoká kvalita. I kdyby se ale dcera dívala na něco, co se mi líbí míň, snažila bych se jí to neshazovat. Představte si, že máte něco ráda a někdo vám to haní… Dětem se to děje pořád. Opravdu neustále jim někdo říká, že si nečtou to správné, nekoukají na to, nač mají, dělají moc věcí, kterých si nevážíme – prostě jsou nepřetržitě pod palbou,“ zamýšlí se nad hodnotou literárního díla Anežka Kuzmičová, vědecká pracovnice Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK (Seznam Zprávy).

Anketa:

O rozdělení „učiva” na jádrové a rozvíjející se stále vedou spory. Má se s ním počítat v novém kurikulu?

Revize RVP se v posledních měsících tak trochu vytratila z veřejné diskuse. Přitom stále ještě není na stole definitivní zadání pro (již fungující) pracovní skupiny zabývající se tvorbou nového kurikula v rámci Národního pedagogického institutu. Na odpověď čeká mimo jiné i otázka, zda je dobrý nápad dělit v novém kurikulu vzdělávací obsah na „jádrový“ a „rozvíjející“. Položili jsme ji několika lidem z různých „bublin” vzdělávací komunity.

Pomůže rozdělení vzdělávacího obsahu/učiva na jádrové a rozvíjející zlepšit vzdělávací výsledky dětí? Proč?

Dominik Dvořák, člen Expertního panelu k revizi RVP, výzkumník na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy

Už sama formulace otázky ukazuje, jak moc si nerozumíme. Učivo je v základním vzdělávání na národní úrovni jen doporučené. Nelze proto centrálně rozdělit něco, co si každá škola určuje sama. Považoval bych návrat ke závaznému jádrovému učivu za užitečný a mnozí učitelé zjevně taky, ale to jsme si – přinejmenším v rámci Hlavních směrů revize RVP ZV (HS) – netroufli ani navrhnout.

Hlavní směry vycházely ze zadání stanoveného v implementační kartě S2030+, které zní: „RVP ZV bude nově pro vzdělávací obory definovat jádrové a rozvíjející očekávané výstupy.“ Nejde tedy o učivo, ale o výstupy. I když jsme si byli vědomi rizik s tím spojených a upozornili jsme na ně, vypracovali jsme několik variant, jak by rozdělení výstupů mohlo vypadat. Efekty je těžké předvídat. Jakákoli pedagogická opatření obvykle dopadnou trochu jinak, než byla zamýšlena. Proto jsme se silně přimlouvali za to, aby se rozdělené kurikulum nezavádělo plošně, ale jen se testovalo v několika školách. Obecně je známo, že různé formy diferenciace nevedou k lepším výsledkům žáků, ale v poslední době vycházejí studie, které poukazují na vyšší wellbeing slabších žáků. Neměli bychom se proto ptát i na to, zda by se žáci necítili lépe, kdyby nebyly na všechny kladeny stejné nároky?

Eduard Fuchs, místopředseda Společnosti učitelů matematiky

Nepomůže. Jde o jeden z nejhorších návrhů k současným úpravám RVP. Pro žáky diskriminující, pro učitele stresující a pro školy asi obtížně realizovatelný. Idea na obdobné rozdělení učiva není nová (ono taky těžko systémově něco nového vymyslet). Idea takového rozdělení učiva byla i u nás zkoumána již mezi válkami. Byla na rozdíl od současného „výstřelu od boku“ řádně zkoumána se závěry (pokud si to dobře vybavuji), že je takové rozdělení obecně nevhodné a pro některé předměty, zejména pro český jazyk a matematiku, zcela nepřijatelné. Jeden ze špatných symptomů současných oficiálních návrhů je zobecňování individuálních zkušeností a někdy jen domněnek navrhovatelů na celý vzdělávací systém. I v rámci současného RVP má učitel možnost diferencovat obtížnost výuky podle individuálních schopností žáků nebo celého třídního kolektivu (například doporučené standardy v matematice předkládají tři základní úrovně osvojení učiva). 

Jan Zeman, analytik EDUinu

Pro tento vztah neexistují data. Je pouze dokázáno, že přizpůsobení učiva schopnostem dětí má pozitivní vliv na jejich výsledky. Na to ale potřebujeme jiné nástroje než rozdělení učiva na dvě dráhy. Hledáme recept na to, aby nám děti nepropadaly a aby dosahovaly nejvyššího možného vzdělání. S tím nám jádrové učivo nepomůže. Nelze tak obcházet úkol přípravy a vzdělávání učitelů pro individualizaci výuky nebo vyšší podporu nadaným a znevýhodněným žákům (pomocný personál, výukové materiály).

Tomáš Kuba, vedoucí pracovní skupiny SKAV k revizi RVP

Snížení povinných vzdělávacích výstupů jen na ty skutečně důležité – jádrové – má potenciál zlepšit vzdělávací výsledky dětí. Když ubereme „šířku”, objeví se prostor pro „hloubku”, tedy pro více příkladů, pro lepší uchopení a pochopení, pro propojení s dalšími tématy. Vznikne příležitost pro dialog s dětmi, pro budování vztahů. Je to ale jen příležitost, která se dá využít, nebo také promarnit. Záleželo by na tom, jak by ji uchopili jednotliví učitelé a školy, jak se k tomu postaví fakulty připravující učitele a tvůrci učebnic. Bavit se o rozšiřujícím učivu mi nepřijde zajímavé. Rozšiřující by mělo být vše ostatní mimo RVP, proto úplně nevidím smysluplné je do RVP uvádět, přijde mi to spíš nebezpečné. Navíc učivo je už v současném RVP nepovinné, tedy rozšiřující.

Z edukalendáře:

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články