Několik čísel ze zprávy České školní inspekce o českém školství

9. 1. 2023
EDUin
bEDUin_clanek_obrazek2

Co přinesl týden 1. 1. – 8. 1.

Krátce: 

Výrok týdne:

„Zhruba od 6. třídy násobně přibývá množství textu, které musí žáci zvládnout, protože přibývají nové předměty. Musí pochopit texty v učebnicích fyziky, dějepisu, zeměpisu, a pokud slovům nerozumí, jsou hodně limitováni. Jakmile začnou více číst, je to postupně vidět i na známkách. A my to můžeme měřit i číselně, protože děti si v dílnách čtení vedou záznamy o přečtených knížkách i o počtu přečtených stran. A ten vztah mezi počtem přečtených stran a lepším učením je evidentní,“ říká učitel Miloš Šlapal, který se zároveň v Pomáháme školám k úspěchu specializuje na dílny čtení a psaní (denikn.cz).

V souvislostech:

Několik čísel ze zprávy o českém školství

Na konci školního roku vydala Česká školní inspekce svou tradiční, obsáhlou výroční zprávu za školní rok 2021/22. Vybíráme z nich více či méně náhodně několik zajímavých zjištění, která se týkají předškolního a základního vzdělávání.

 • 9,1 % je podíl dětí mladších tří let, které navštěvují mateřské školy, předloni to bylo 11,8 %.
 • Do mateřských škol chodilo 95,5 % pěti- a šestiletých dětí, o rok dříve to bylo 94,2 %. Individuálně se vzdělávalo 2,4 % předškoláků.
 • 17 let byla průměrná délka pedagogické praxe učitelů a učitelek na hodnocených školách, na hodnocené škole v průměru působili 10 let.
 • 17,5 % šestiletých dětí se vzdělávalo v mateřských školách, o rok dříve to bylo 18,6 %
 • Ve 39 % (vloni 40,7 %) byla příčinou odkladu celková nezralost dítěte a ve 23,4 % (vloni 21,4 %) logopedické vady a poruchy. Poměrně časté jsou i grafomotorické poruchy (9 %). 
 • O ⅕ se od školního roku 2013/2014 zvýšil počet tříd (z 42334 na 50050 tříd), počet žáků na 1. stupni se již snižuje.
 • 14 % je podíl žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, v posledních třech letech je stabilní. 
 • 2x vyšší než před pěti lety je podíl žáků s diagnostikovaným sociálním znevýhodněním. Ve školním roce 2017/2018 se jich v základních školách vzdělávalo 8 732, ve školním roce 2021/2022 již 17 507.
 • Pouze 0,2 % je podíl nadaných a mimořádně nadaných dětí vykazovaný školami, ČŠI jej hodnotí jako minimální.
 • ⅕ ředitelů základních škol je ve věku od 61 do 70 let. Nejpočetnější věkovou skupinou jsou ředitelé ve věku 51–60 let (necelých 46 %). 
 • 57 % učitelů informační a komunikační technologie je neaprobovaná. Dalšími obory, které jsou nejčastěji vyučovány neaprobovaně, jsou výtvarná výchova (56,6 %) a cizí jazyk (56,3 %).
 • 45,7 % učitelů má pedagogickou praxi delší než 20 let, praxi do pěti let má za sebou necelá pětina učitelů.
 • U 8 % hospitovaných hodin na 1. stupni převažovala podle inspektorů aktivita učitele, na 2. stupni se jedná již o 21 % hodin. 
 • V 86 % hospitovaných hodinách žáci plnili stejné typy úkolů nebo příkladů, individualizace a diferenciace výuky byla častější na 1. stupni. 
 • Jen 13,2 % ředitelů navštívených škol věnuje tématu individualizace a diferenciace pozornost v rámci svého dalšího vzdělávání.

Z edukalendáře:

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články