OECD upozorňuje, že našemu školství chybí jasné cíle

21. 2. 2012
EDUin
logo_EDUinfo

Co všechno chcete vědět o zprávě OECD. Nabízíme otázky a odpovědi.

Praha 21. února 2012Zpráva OECD nazvaná Reviews of Evaluation and Assessment in Education, Czech Republic vzbudila rozsáhlou diskusi. Ve spolupráci s garantkou zprávy pro Českou republiku, RNDr. Janou Strakovou jsme sestavili sérii otázek a odpovědí, které se snaží objasnit nejčastěji diskutovaná témata – proč zpráva vznikla, co soudí o státních maturitách a plošných testech, co našemu školství vytýká a nakolik musíme její závěry respektovat.

Hlavním závěrem zprávy je, že českému vzdělávacímu systému chybějí srozumitelně formulované cíle. To také ztěžuje naši schopnost vyhodnotit, zda školy a žáci tyto cíle naplňují. Z osmnácti otázek, které se snaží vysvětlit, proč a jakým způsobem diskutovaná studie OECD vznikla a co je v ní nejdůležitější, uvádíme čtyři otázky a odpovědi. Celý text si může přečíst ZDE nebo jej najdete v příloze této zprávy.

Proč OECD vypracovala zprávu o hodnocení v našem školství?

Protože Česká republika se spolu s dalšími 22 členskými zeměmi OECD v roce 2009 přihlásila do programu, který nabízel vypracování takové studie zemím, které o to projeví zájem.

 

Nakolik máme tuto zprávu považovat za důležitou?

I když se zaměřuje na oblast hodnocení, poskytuje komplexní návod, jak postupovat v celé oblasti regionálního školství. Účast ČR v projektu navíc umožňuje porovnat, jak obstály v hodnocení ostatní posuzované země, tedy zjistit, jaké problémy jsou většině zemí společné a kde se ČR nějakým způsobem odlišuje.

 

Co na našem školství zpráva pochválila?

Zpráva pochválila ČR za to, že se snaží problematiku hodnocení ve vzdělávání řešit, že jí aktuálně věnuje velkou pozornost, a že se snaží nějakým způsobem sledovat výsledky žáků. Ocenila rozsáhlé datové zdroje, které jsou k dispozici, i práci ČŠI.

 

V čem vidí největší slabiny?

Těch je opravdu mnoho, podrobněji si je můžete přečíst ZDE. Ale obecně se snad dá říci, že největší slabinu vidí v tom, že jsme si neřekli jasně, jaké jsou cíle našeho vzdělávání, proč vůbec do škol chodíme, co od nich očekáváme. Proto je pak pro nás těžké hodnotit, jestli školy tento úkol plní, nebo ne.

 

 

Tomáš Feřtek, tiskový mlučí EDUin, řekl: „V rámci debat okolo nové zprávy OECD jsme zjistili, že vzhledem k tomu, že ještě není k dispozici kompletní český překlad, podstatná část odborné veřejnosti přesně nechápe souvislosti, za jakých zpráva vznikla a jakou váhu jí mají přikládat. Proto se snažíme odpovědět na nejčastěji vznášené dotazy. O kontrolu věcné správnosti odpovědí jsme požádali garantku zprávy pro Českou republiku, doktorku Janu Strakovou.“

Kontakty:

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602 687 016

 

Poznámky pro editory:

Další texty na toto téma:

  • Text Ondřeje Hausenblase z Pedagogické fakulty UK najdete ZDE.

  • Souhrn nedostatků a doporučení najdete ZDE.

  • Jednotlivá doporučení s vysvětlením a komentářem najdete ZDE.

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a  připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

  • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na http://fertek.blog.respekt.ihned.cz.

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články