Oldřich Botlík: Podnět České školní inspekci

14. 6. 2021
EDUin
kyle-gregory-devaras-6RTM8EsD1T8-unsplash

Oldřich Botlík podal podnět České školní inspekci kvůli důvodnému podezření na porušení zákona, které souvisí s určitým typem úloh v testech použitých při jednotných přijímacích zkouškách na střední školy v letošním školním roce. Shrnutí sporu o tzv. korektorské úlohy si můžete přečíst ZDE. Podnět ČŠI najdete ZDE. Níže Oldřich Botlík vysvětluje důvody, které jej k podání oficiálního podnětu vedly.

Podnět se týká šesti úloh letošních jednotných přijímacích testů z češtiny (pro 1. a 2. řádný termín). Jedná se o formát, v němž má žák najít několik blíže neurčených chyb na nevyznačených místech poměrně rozsáhlého cizího textu a opravit je. Podobná úloha byla zařazena rovněž do testu maturitního. Mám důvodné podezření, že zařazením tohoto typu úlohy do jednotných testů byl porušen školský zákon. A to nikoli „jen“ formálně. Základní školy nemají povinnost zohlednit nároky nad rámec RVP ZV v běžné výuce a nadstandardní přípravu si řada rodin nemůže dovolit. Nespravedlnost, která by tím vznikla, je tak v rozporu s dobrými mravy i se vzdělávací politikou státu.

Pro ověřování, zda si žáci osvojili dovednost najít chyby v cizím textu, jsem ani po pečlivém hledání nenašel oporu v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), kterou zákon vyžaduje. RVP ZV a také dokumenty, které na něj navazují (Standardy pro základní vzdělávání a Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu), naprosto  jednoznačně uvádějí, že žák má zvládat pravopis, když píše vlastní text – ne nacházet pravopisné chyby, když čte text cizí. Činí tak i kurikulární dokumenty jiných zemí. Rozdíl mezi oběma požadavky je přitom meritorní – nikoli „jen“ zanedbatelný jazykový nebo právní.

K problému proběhly diskuse na několika fórech, a to s různou mírou porozumění jeho podstatě.  Dokonce se k němu vyjádřil Cermat, ovšem podle mého názoru naprosto nekvalifikovaně, ačkoli důkazní břemeno je na jeho straně. Chce-li totiž kdokoli dokázat, že tyto úlohy jsou v souladu s RVP ZV, může (a musí) to udělat velmi jednoduchým způsobem: uvést, který očekávaný výstup poskytuje těmto úlohám oporu, a doložit to. Také kvůli tomu totiž očekávané výstupy v RVP ZV jsou.

Mí oponenti ovšem nic takového neudělali a neudělal to ani Cermat. Navíc jsem se dozvěděl, že kvůli obdobnému problému v maturitním testu (a dvěma dalším) se gymnaziální učitel češtiny Jiří Lukáš obrátil na Nezávislou odbornou komisi MŠMT, ovšem jeho podnět smetly se stolu úřednice ministerstva dříve, než komise zasedla. Mám s orientálními poměry v Cermatu a na MŠMT velmi špatnou zkušenost už řadu let a letos pohár mé trpělivosti přetekl.

Česká školní inspekce (ČŠI) vykonává podle školského zákona kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb. Ve svém podnětu, který jsem jí odeslal, problém podrobně rozebírám ze všech stran – proto může jeho obsah zajímat také učitele nebo rodiče. Ze stejného důvodu zde tudíž zveřejním i odpověď ČŠI na jednoduchou otázku, kterou jsem položil: Překročily zmíněné úlohy požadavky RVP ZV?

V případě odpovědi NEPŘEKROČILY předpokládám, že ČŠI svůj názor doloží a uvede očekávaný výstup, jenž poskytuje pro zařazení uvedených úloh do jednotných přijímacích testů požadovanou oporu. V případě odpovědi PŘEKROČILY počítám s tím, že se ČŠI neprodleně postará, aby Cermat přestal zařazovat úlohy tohoto formátu do jednotných přijímacích testů.

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články