Podívejme se za hranice, co tam považují za hlavní cíle vzdělávání

27. 6. 2012
EDUin
logo_EDUinfo

U každého důležitého kroku v oblasti školství je třeba zvažovat, zda odpovídá cílům vzdělávání, jak jsme si je stanovili. Platí to například i pro státní maturitu a plošné testování.

Praha 27. června 2012 – V souvislosti s debatou o zavedení plošných testů na základních školách a změnách ve státní maturitě upozorňuje EDUin na důležitost stanovení cílů vzdělávání. Této oblasti se věnuje jen stručně školský zákon. V porovnání s ním jsou cíle ve srovnatelných vzdělávacích systémech stanoveny s jasnější orientací na sebevědomí, vlastní aktivitu a schopnost přizpůsobit se měnícím se podmínkám.

Jak své cíle vzdělávání definují jiné vzdělávací systémy:

Nový Zéland: Cíle jsou definovány čtyřmi pojmy: Celoživotně učící se, Sebevědomý, Angažovaný, Propojený.
Austrálie: Používá trojlístek pojmů Úspěšný učící se, Sebevědomý a tvořivý jedinec, Aktivní informovaný občan.

Skotsko: Sebevědomý jedinec, Tvůrce (funkční) hodnoty, Odpovědný občan.

Singapur: Řídící své učení, Sebevědomá osoba, Dobrý pracovník, Zapálený občan.

 

V podrobnějším popisu těchto cílů je často kladen důraz na proměnlivou budoucnost, na níž musí školství člověka připravit. Proto je tak častý důraz na sebevědomí, sebepoznání, vlastní aktivitu a samostatnost při studiu. Častý je i důraz na životní pohodu a duchovní hodnoty.

(Zdroj: Výstup z komparace cílů vzdělávání zemí: Nový Zéland, Austrálie, Skotsko, Singapur, Švédsko, zpracovalo Scio 2012)

 

Náš školský zákon říká, že obecnými cíli vzdělávání jsou (kráceno):
– rozvoj osobnosti pro osobní a občanský život a výkon povolání,
– získání všeobecného vzdělání a odborného vzdělání,
– pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu,

– uplatňování principů sociální soudržnosti a rovnosti žen a mužů,
– utváření vědomí vlastní národní a státní příslušnosti a respektu identitě druhých,
– poznání kulturních hodnot a uplatňování znalostí o životním prostředí a o bezpečnosti a ochraně zdraví.

 

Celé znění najdete v paragrafu 2 Školského zákona ZDE.

 

Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin, řekl: „Asi nejzajímavější položkou při srovnání cílů vzdělávání u nás a ve vybraných zemích je sebevědomí. To v našem konceptu cílů zcela chybí. Podobně jako jasná orientace na budoucnost a schopnost přizpůsobit se měnícím se podmínkám světa. Nejde jen o samoúčelné slovíčkaření. Jasné pojmenování cílů pomáhá posoudit efektivitu zaváděných vzdělávacích nástrojů. Můžeme přemýšlet například o tom, jestli zaváděné testování na základních školách přispěje k aktivnější a samostatnější práci učitelů a žáků, nebo naopak povede spíš k pasivitě a poslušnému naslouchání, čehož si žádá stát prostřednictvím centrálně zadávaných testů.“

 

Kontakty:

· Lukáš H. Djaukoualno, spoluautor výzkumu, Scio
e-mail: djaukoualno@scio.cz, mobil: 723 058 976

· Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin
e-mail: zdenek.slejska@eduin.cz, mobil: 605 967 368

 

Poznámky pro editory:

  • O probíhajícím projektu EDUin „Dejme českému školství vizi a stabilitu“ podpořeným Nadací Open Society Fund Praha, který se věnuje cílům vzdělávání, získáte základní informace ZDE.

  • Starší tiskovou zprávu věnující se cílům vzdělávání najdete ZDE.

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

  • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na http://fertek.blog.respekt.ihned.cz.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články