Poslechněte si. Kulatý stůl k pedagogické profesi pořádalo i Centrum školského managementu

17. 3. 2014
EDUin
obrazek

Doporučujeme k poslechu jednotlivá vystoupení a diskusi z kulatého stolu Nekvalifikovanost, no a co dál…?, kterou pořádalo ve čtvrtek 13. března Centrum školského managementu při pražské Pedagogické fakultě UK. K tématu si můžete na webu eduin.cz přečíst i tiskovou zprávu s obsáhlou diskusí (ZDE), podívat se na starší reportáže a debaty v rádiu a televizi (ZDE), nebo si přečíst anketu v Literárních novinách  (ZDE) a její shrnutí (ZDE).

Shrnujeme nejdůležitejší body kulatého stolu:

  • V debatě o kvalifikaci se zapomíná na souvislosti se standardem práce učitele a kariérním řádem.
  • Skupina „nekvalifikovaných“ učitelů není homogenní, jde často o velmi komplikované a nejednoznačné případy.
  • Kvalifikovanost nutně souvisí s kvalitou. Nastavení kvalifikačních požadavků je jen první krok.
  • Do budoucna je třeba se zabývat podporou učitelské profese a celoživotním vzděláváním. Bez ohledu na to, zda ministerstvo připraví standard profese učitele.

Přehled vystoupení:

Úvodní slovo Václava Trojana z Centra školského managementu a Radky Wildové, děkanky PedF UK. Ta ve svém vystoupení zdůraznila, že veřejná debata o kvalifikaci učitelů by se měla věnovat i standardu profese učitele a kariernímu řádu. Vystoupení v délce 11 minut si můžete stáhnout a poslechnout ZDE.

Jiří Trunda, ředitel ZŠ a moderátor debaty, shrnul aktuální debatu a vysvětlil jednotlivé problémy z hlediska ředitelů škol. Prezentoval dotazníkové šetření mezi řediteli na téma, jaké vzdělání je třeba na různých typech škol. Vystoupení v délce 20 minut si můžete stáhnout a poslechnout ZDE.

Pavel Schneider, zastupující v debatě zřizovatele škol, srovnával na základě programů politických stran přístup politiků k tématu učitelské profese. Vystoupení v délce 16 minut si můžete stáhnout a poslechnout ZDE.

Petr Kruliš, ředitel málotřídní MŠ a ZŠ Chotyně, komentoval problém z hlediska ředitele malé školy. Vystoupení v délce 16 minut si můžete stáhnout a poslechnout ZDE.

Josef Pacourek, učitel na základní umělecké škole, se věnoval problému nekvalifikovanosti na základních uměleckých školách.Vystoupení v délce 15 minut si můžete stáhnout a poslechnout ZDE.

Diskuse účastníků (Spilková, Beran, Wagner, Kruliš,…) V hodinové diskusi účastníci zdůrazňovali, že není jasně definována kvalita, a proto není možné jasně formulovat požadavky na kvalifikaci učitelů.  Dále připomínali, že v debatě o kvalifikaci se málo zohledňují názory ředitelů. Debatu v délce 57 minut si můžete stáhnout a poslechnout ZDE.

Shrnutí debaty. Jiří Trunda konstatoval, že kvalifikovanost nutně souvisí s kvalitou. Nastavení kvalifikačních požadavků je jen první krok. Do budoucna je třeba se zabývat profesní podporou učitelů a celoživotním vzděláváním bez ohledu na to, zda vznikne standard profese učitele. Vystoupení v délce 2 minut poslouchejte ZDE.

Závěrečné slovo. Václav Trojan zdůraznil, že při vědomí všech individuálních případů je třeba mít na paměti důležitost vysokoškolského vzdělání pro pedagogickou profesi a zdůrazňoval roli ředitele v řešení problému. Vystoupení v délce 7 minut si můžete stáhnout a poslechnout ZDE.

Záznam celého kulatého stolu v délce 150 minut si můžete stáhnout a poslechnout ZDE.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články