Poslechněte si: Co vzbudilo největší dohady na představení Strategie 2020

29. 9. 2013
EDUin
strategie

Těm, kteří se nedostali na seminář pořádaný ministerstvem školství k prvnímu představení Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, nabízíme stručné shrnutí, nahrávku a prezentaci ze semináře. Bylo do jisté míry překvapující, že nejživější debata se vedla o smyslu školy a cílech vzdělávání. Nahrávku v délce 180 minut najdete ZDE, podrobnější popis a minutáž jednotlivých vystoupení najdete níže. Promítanou prezentaci si můžete stáhnout ZDE, kompletní dokument určený k diskusi si najdete ZDE.

 

Úvod  o politických souvislostech (Petr Černikovský  00:03:10 – 00:10:20)

 • Příprava strategie pokračuje a má politickou podporu.
 • Její text ještě není definitivní, teprve vzniká a bude možné ho připomínkovat.

Jak vznikal dosavadní text Strategie 2020 (Petr Černikovský 00:10:30 –  00:42:00)

 • Tři cíle – zlepšit výsledky žáků, spravedlivost ve vzdělávání, posílení postavení škol.
 • Cílem vzdělávání má být kvalita, ale není zcela jasné, co tím míníme.
 • V našem vzdělávacím systému jsou velké rozdíly mezi školami. Situace je vážná.
 • Musíme usilovat o zlepšení, ale nejde o zlepšení v PISA, ale v připravenosti dětí pro život.
 • Máme velký problém se spravedlivostí ve vzdělávání. Jak si definujeme spravedlivost.
 • Škola ztrácí své postavení a výlučnost. Ale v socializaci a motivaci je stále nezastupitelná. Jak jsme schopní zjišťovat zlepšení v této oblasti.

Debata k cílům (různí diskutující, místy horší slyšitelnost  00:42:00 – 01:34:30)

 • Jsou cíle vhodně stanovené, nevytratila se jako cíl zaměstnatelnost a uplatnitelnost absolventů?
 • Co se rozumí zlepšením výsledků ve vzdělávání?
 • Jak dosáhnout motivace žáků k učení?
 • Budeme se muset umět vyrovnat s tím, že bude nutné čelit padesátiprocentní nezaměstností?
 • Co si představujeme pod spravedlivostí ve vzdělávání?  Je spravedlivé i pro nadané?

Jakými typy opatření lze těchto cílů dosáhnout (Petr Černikovský 1:35:00 – 2:12:00)

 • Čtyři  opatření – zlepšení průchodnosti vzdělávací soustavy, jasnější vymezení cílů a podmínek vzdělávání, podpora učitelů a učení.
 • Klíčová role učitelů. Potřebujeme standard profese a kariérní systém.
 • Je třeba snížit diverzitu středních škol.
 • Specializace by měla přijít až po střední škole.
 • Potřebujeme Národní program vzdělávání? Má to být prostředek k modernizaci kurikula?
 • Je nutné změnit způsob hodnocení, přejít k formativnímu hodnocení.
 • Je třeba dobudovat systém získávání dat o výsledcích žáků.
 • Nedělat radikální změny, raději učit jednotlivé aktéry lépe fungovat v dnešním systému.
 • Aktéři vzdělávání se spolu musí naučit lépe komunikovat.

Jak konkrétně se to dá udělat (Petr Černikovský 2:12:00 – 2:18:50)

 • Nástroje veřejné politiky: regulace (zákony), ekonomické nástroje (financování, informace (komunikační nástroje).
 • Nepředpokládá se vznik nových zákonů, spíše se půjde cestou novel.
 • Financování musí být stabilní a předvídatelné.
 • Informační politika byla do této doby zanedbávanou částí vzdělávací politiky.

Debata (různí diskutující, místy horší slyšitelnost 2:19:00 – 2:58:00)

 • Strategie se nevěnuje rodičům.
 • Vzdělávání se neodehrává jen ve škole, strategie to nezohledňuje.
 • Není zohledněna role zaměstnavatelů.
 • Nemáme v systému příliš mnoho prvků volné soutěže a trhu?
 • Strategie jde proti hlavnímu proudu uvažování veřejnosti o vzdělávání.
 • Strategii bude pravděpodobně schvalovat až příští vláda.
 • I politici už mnohem víc uvažují o kontinuitě vzdělávací politiky.

 

Připomínky k dokumentu i debatě lze adresovat na vzdelavani2020@msmt.cz.

 

 

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články