Povinná Etická výchova je krok špatným směrem

6. 12. 2010
EDUin

EDUin upozorňuje, že zavedení Etické výchovy jako povinného předmětu by bylo dalším systémovým omylem ministerstva školství.

Praha 6. prosince 2010 – Kroky ministerstva školství pod vedením ministrů Kopicové a Dobeše jednoznačně směřují k postupnému zavedení nového vyučovacího předmětu Etická výchova. Za metodikou, podle níž by měl být tento předmět vyučován, stojí nevládní organizace Etické fórum ČR. Pokud opravdu dojde k zavedení tohoto vyučovacího předmětu s jednotnou metodikou do českých škol, potvrdí se nesystémovost kroků současného vedení ministerstva, které ignoruje, co bylo v reformě vzdělávání v posledních letech vykonáno, a nahrazuje promyšlené kroky narychlo připravenými „partyzánskými“ akcemi.

EDUin se nevymezuje proti etické výchově jako takové, kterou považuje za potřebnou. Jen upozorňuje na fakt, že už v současných vzdělávacích dokumentech (Rámcových vzdělávací programech – RVP) existuje průřezové téma Osobnostně sociální výchova, které má s Etickou výchovou, jak ji plánuje zavést ministr Dobeš, mnoho společných bodů. Rámcové programy ale nechávají na školách, jakým způsobem budou osobnostně sociální výchovu realizovat. Zavedení nového předmětu Etická výchova s pevnými osnovami a metodikou jde zcela proti dosavadnímu způsobu uvažování o reformě vzdělávání a vzbuzuje v učitelích pocit, že mnohaletá práce nad školními vzdělávacími programy je jen vyhozeným časem, protože když si nový ministr vzpomene, hodí všechno, co bylo vykonáno, do koše a zavede nový povinný předmět podle svých představ.

Josef Valenta, vysokoškolská pedagog, řekl: „Etické fórum je občanské sdružení, které má názorově blízko ke katolicismu a KDU – ČSL. Metodika profesora Olivara, kterou prosazují, je specifickým stylem „mravní výchovy“, či spíše „komunikačně-prosociální výchovy“ . Pokud jde o mravní výchovu, najdou se koncepty mnohem více směřující k rozvoji charakteru. Jakkoliv se Etické fórum „zaklíná“ tím, že Etická výchova v jeho pojetí nemá s náboženstvím nic společného a jakkoliv je obsah skutečně ideologicky neutrální, jen těžko se dá předpokládatí, že tahle etická výchova nebude mít ideologický háv (ostatně, svědčí o tom i text sociologa Musila z Masarykovy univerzity, který se pozastavil nad metodickou příručkou Etického fora a  další stížnosti, které vedly před časem až k úvahám o stažení příručky). Zarážel mě ten monopol jednoho ideologického sdružení. Principiálně by mi však vadilo i to, kdyby se tu měla dělat mravní výchova „podle někoho jiného“. Jde o téma s mnoha aspekty a více možnými přístupy. Školy by měly mít možnost si vybrat svůj přístup k mravní výchově.“

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Nemáme nic proti tomu, aby Etické fórum nabídlo svou, ministerstvem akreditovanou metodiku školám a ty, které usoudí, že je to pro ně vhodný způsob, jak vyučovat Osobnostně sociální výchovu, ji mohou bez problémů přijmout. Ale připadá nám nepřijatelné, aby ministr Dobeš fakticky likvidoval práci škol a učitelů vykonanou v minulých letech. Etická výchova je jen jeden z konkrétních případů, kdy ministr, pravděpodobně z neznalosti, torpéduje proměnu českého vzdělávání. A není to o nic přijatelnější proto, že to nejspíš dělá v upřímné představě, že takhle to bude rychlejší a efektivnější. Jen tím zvýší demotivaci a otrávenost učitelů, kteří už teď mají pocit, že vyvíjet vlastní iniciativu a vymýšlet , jak a co mají učit, se nevyplácí.“

Kontakty:

· Josef Valenta, vysokoškolský pedaog na katedře pedagogiky FF UK.
e-mail: josef.valenta@ff.cuni.cz , telefon: 221 619 651

· Ing. Kateřina Mravčíková, výkonná ředitelka Etického fóra ČR o.s.
e-mail: info@etickeforumcr.cz, telefon: 224 910 008 – dopoledne

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin o.p.s.
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602 687 016

 

Poznámky pro editory:

  • Podrobnější informace o Etickém fóru ČR a metodice Etické výchovy najdete na stránkách www.etickeforumcr.cz

  • Podrobněji o argumentech proti zavedení Etické výchovy jako předmětu ve starším článku Josefa Valenty v Učitelských novinách. K nahlédnutí zde.

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin o.p.s. byla založena v květnu 2010 a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz

  • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na blogu http://fertek.blog.respekt.ihned.cz

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články