Praktická ukázka nekoncepčnosti české vzdělávací politiky: revize přijímaček, RVP a maturit probíhají současně, ale odděleně

17. 12. 2018
EDUin
beduin_210x210

Co přinesl týden 10.12. – 16.12.

Krátce: 

Výrok týdne: „Předimenzovanost rámcových vzdělávacích programů spolu s vysokými počty žáků ve třídách však do značné míry nutí učitele vyučovat po většinu času pouze tzv. frontálně, protože jinak by všechna povinná vzdělávací témata nemohli stihnout pokrýt. Snaha učitelů zvládnout předimenzovaný obsah RVP tak vede k převaze takových forem práce, které ovšem nejsou za všech okolností těmi nejúčinnějšími. Ze zjištění inspekce vyplývá, že učitelé ve třídách výrazně dominují a žáci jsou pak méně aktivní, výuku se nedaří individualizovat, ve vyučovacích hodinách nejsou cíleně rozvíjeny postoje a dovednosti žáků, dominantní je zaměření na znalosti.“ Součást vyjádření České školní inspekce k revizi Rámcových vzdělávacích programů.

V souvislostech:  

    • REVIZE JEDNOTNÝCH PŘIJÍMAČEK, RVP I MATURIT PROBÍHAJÍ SOUČASNĚ, ALE ODDĚLENĚ

První začaly revize rámcových vzdělávacích programů (RVP) v gesci Národního ústavu pro vzdělávání, posléze ministr školství Robert Plaga přidal maturitní zkoušku a v polovině prosince Česká školní inspekce navrhla změnit jednotné přijímací zkoušky. Jedná se o nejdůležitější debaty ve školství za několik let a jejich výsledky významně ovlivní strukturu, obsah i spravedlivost českého školství. Všechny tři však dle veřejně dostupných informací probíhají paralelně a za účasti odlišných stran s různými mírami vlivu.

Začněme od konce. Česká školní inspekce zveřejnila svou výroční zprávu za školní rok 2017/2018 (ČŠI), v níž se věnuje kvalitě vzdělávání z nejrůznějších úhlů pohledu. Poprvé výrazněji kritizuje nastavení jednotných přijímacích zkoušek na střední školy (České noviny). Inspekce rozporuje, že by nyní dva testy z matematiky a českého jazyka mohli ověřit studijní předpoklady. „Proto, když my přemýšlíme o jednotných přijímacích zkouškách, tak dlouhodobě doporučujeme změnit jejich obsah, neověřovat češtinu a matematiku, protože to jsou znalosti, které jsou zlepšitelné nácvikem, a doporučujeme ověřovat studijní předpoklady, protože ty jsou zpravidla neměnitelné v čase a nedají se zlepšit,“ uvádí náměstek školního inspektora Ondřej Andrys. Se změnou přijímání na SŠ souhlasí i Tomáš Feřtek z EDUinu (České noviny), který ale doplňuje ještě jinou cestu: portfolia. Jde o výběr výsledků písemných prací a různých výtvorů, které žák vytvořil ve škole či v zájmových kroužcích. Podle Feřteka tyto informace již dnes některé školy využívají, ale je jich málo.

Inspekce dále upozorňuje, že minimum škol splňuje všechny požadované výstupy dané současnými RVP. Například v češtině splňují požadavky všichni žáci na 6,42 procenta škol a v matematice jen na 0,62 procenta škol. Podle inspekce za to může hlavně předimenzovanost učiva. Neexistuje tak dostatečný prostor pro procvičování, moderní pedagogiku a učitelé často, tak aby vše stíhali, preferují frontální výuku. To má podle inspekce negativní vliv na vztah žáků vůči škole a klima celé školy jako takové (ČŠI). Inspekce tím nahrává ministrovi školství Plagovi, jehož dosavadním hlavním záměrem komunikovaným na veřejnost v tématu revizi RVP bylo právě jejich „provzdušnění“ (Novinky.cz). EDUin ve své tiskové zprávě upozorňuje, že revize RVP musí jít ruku v ruce s podporou moderní pedagogiky a dalšími kroky (EDUin).

V neposlední řadě se na povrch dostal první závěr diskuse o změnách maturitní zkoušky. Vedle revize inkluze, jíž se zabýval minulý Beduin a nová tisková zpráva EDUinu, si ministr vytyčil během svého mandátu probrat i závěrečnou zkoušku. Dosud jsme z jeho úst mohli slyšet o adaptivních online testech (iDnes), rizicích spojených s povinnou maturitou z matematiky ústících do návrhu vytvořit dvě úrovně, (Novinky.cz), navrácení opravy písemných prací zpět od centrálních hodnotitelů k pedagogům ve školách (Česká pozice) nebo inspiraci anglosaským modelem, který sleduje počet získaných bodů, a tak funguje jako vstupenka na vysoké školy (Deník). Patrně prvním skutečným závěrem je ale zrušení písemné a ústní zkoušky ve společné části maturity (Lidovky), takže zůstane jen didaktický test.

Přestože diskuse o vstupu, obsahu i výstupu středního vzdělávání jsou v plném proudu, je nejasné, zda mají jakýkoliv průsečík. Zatímco školní inspekce otevřela téma jednotných přijímaček, do revize RVP spadající pod NÚV se navzdory již existujícímu komentáři teprve chce zapojit (iDnes). Diskuse o maturitní zkoušce jsou opět v gesci přímo ministra Plagy a zdá se, že jediným východiskem pro její výsledek je konsensus mezi asociacemi pedagogů. Tímto pohledem je proto nabíledni, že všechna tři témata nutně potřebují jednotící a veřejně komunikované cíle, jasné procesy příprav na jejich pozadí a potažmo transparentní zapojení odborné i širší veřejnosti. Takto rozsáhlé reformy totiž nejsou na denním pořádku a neměly by probíhat paralelně.

Inspirace z (a do) praxe: 

Výběr z EDUkalendáře: 

V EDUpointu se na vás těšíme opět v lednu!

  • 15. 1., 17.00, Praha, EDUinpirace – Zkušenost zprostředkovaného učení v praxi s Petrou Dočkalovou
  • 22. 1., 17.30, Praha, Učitelský večer
  • 29. 1., 17.00, Akvárium – Máme známkovat zpěv, kreslení a tělocvik? Pokud ano, proč?
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články