Psát Wikipedii je zábavnější než sepisovat seminárky do šuplíku

17. 2. 2014
EDUin
Vojtech_D_WMCZ

Představujeme vám další z projektů nominovaných na cenu Eduína 2013 za inovace ve vzdělávání. Základní údaje o projektu Studenti píší Wikipedii si můžete přečíst ZDE, podrobněji se o něm dozvíte v našem rozhovoru. Chcete-li si oživit pravidla soutěže Eduína, najdete je ZDE, stručný přehled vítězů a finalistů pak ZDE. Videoblog Karla Drbala, vysokoškolského pedagoga, který se do projektu zapojil se svými studenty, si můžete přehrát ZDE.

Projekt Studenti píší Wikipedii běží od roku 2011 a od té doby českou Wikipedii obohatil nejen co do kvantity, ale hlavně kvalitativně. Do projektu jsou zapojeni převážně vysokoškolští studenti a napsání článku pro Wikipedii je součástí a často i podmínkou pro absolvování daného předmětu. Touto cestou vznikly již stovky kvalitních textů, které nezůstávají ležet v šuplíku, ale jsou užitečné dalším uživatelům Wikipedie.

Na dotazy nám odpovídal Vojtěch Dostál, zakladatel projektu „Studenti píší Wikipedii“ a jeden z jeho koordinátorů. Kontaktovat jej můžete e-mailem na adrese vojtech.dostal@wikimedia.cz.

Kdy váš projekt vznikl a jaká myšlenka vás vedla k jeho uskutečnění?

Projekt Studenti píší Wikipedii byl v Česku pilotně spuštěn v polovině roku 2011. Inspiroval se svým o půl roku starším americkým předchůdcem nazvaným Wikipedia Education Program. Wikipedisté po celém světě jsou v čilém kontaktu a proto se všechny dobré nápady šíří velmi rychle. Důležitým momentem byl i telefonát s Frankem Schulenburgem z Wikimedia Foundation, který odpověděl na mé otázky a dal mi ten finální impuls, abych do toho „šel“.

Jaké otázky jste si při úvahách, zda „do toho jít“, kladl?

Když se rozhoduji o zorganizování čehokoliv v našem sdružení, kladu si dvě základní otázky. Za prvé, kolik času mi to zabere a zda mě to v daném časovém rámci bude bavit. A za druhé, jaký to bude mít reálný dopad na Wikipedii, zda jí to pomůže a zda se Wikipedie díky tomu dostane do lepšího světla. Oba tyto dotazy spolu souvisí – když má projekt praktický smysl, tak mě samozřejmě víc baví. A bez toho, aby mě to bavilo, nic neorganizuji – zábavnost je v prostředí dobrovolnické organizace naprosto zásadní parametr.

Co jste chtěli svým projektem změnit?  

Vojtěch Dostál, Studenti píší Wikipedii

Vojtěch Dostál, Studenti píší Wikipedii

Jde nám o zapojení co nejširší studentské veřejnosti do psaní Wikipedie. Chceme, aby studenti jako častí uživatelé Wikipedie byli i jejími pisateli. Navíc si myslíme, že pro studenty je mnohem zábavnější psát článek na Wikipedii, který si přečtou tisíce lidí, než esej či seminární práci, která skončí v šuplíku kantora.

Mohou studenti uplatnit práci odvedenou na psaní pro Wikipedii i v rámci studia. Dostanou za to nějaké „body“ a podobně?

Psaní na Wikipedii v rámci „Studenti píší Wikipedii“ je dnes v mnoha případech podmínkou úspěšného absolvování daného předmětu (studenti za to v podstatě dostávají zápočet). Je prostě holá skutečnost, že člověk je od přírody tvor líný, a kdybychom tam podobnou ultimativní podmínku neměli, tak by mnoho studentů nehnulo ani prstem. Na druhou stranu proti tomu studenti většinou nic nenamítají, považují to myslím za zábavnější než psaní běžné seminární práce.

Jakou inovaci přinášíte do světa vzdělávání?

Přínos a inovace projektu Studenti píší Wikipedii spočívá v tom, že studentům umožňujeme vyzkoušet si psaní kvalitních rešerší, které nezapadnou a přinášejí uspokojení z dobře vykonané práce. Navíc studenty učíme pracovat v kolaborativním prostředí, používat hodnověrné zdroje a kompilovat informace, aby byly logicky a pochopitelně uspořádány.

Je studentské psaní v rámci vašeho projektu nějak propojeno s vysokoškolskou výukou? Pokud ano, jak?

Propojení s výukou je samozřejmostí, a to na různých úrovních. Začíná to přednáškou o Wikipedii, která obvykle probíhá už na první přednášce onoho kurzu. Následně se studenty komunikujeme na dálku, často prostřednictvím e-mailu nebo předáváme rady a informace přes vyučující. Studentské psaní na Wikipedii je považováno za součást daného předmětu – studenti si nejen procvičí látku, ale navíc se naučí psát kvalitní vědecký encyklopedický text a zpracovávat relevantní literární zdroje.

Kdo je typickým uživatelem vašeho projektu?

Bakalářští a magisterští studenti, v menší míře i doktorští. Za uživatele je však nutné považovat také učitele, neboť bez spolupráce s nimi by žádný náš projekt na vysoké škole nemohl být úspěšný.

Co z vašich původních představ se podařilo uskutečnit?

Podařilo se vše, a mnohem více, než jsme čekali. Za téměř tři roky se z projektu Studenti píší Wikipedii vytvořila dobře organizovaná platforma, na kterou se nabalují další a další organizátoři i z řad vyučujících. Vedeme nyní pravidelně kolem desítky projektů za semestr, a to na vysokých školách v Praze,  Olomouci i v Brně. Je to inspirativní prostředí, které prorůstá do české Wikipedie a zasloužilo se např. i o vytvoření kvalitních nápověd pro nováčky nebo vytvoření moderních citačních šablon.

Team_structure_-_Czech_Students_Write_Wikipedia_program

autor: Vojtech.dostal, Studenti píší Wikipedii, (CC BY-SA 3.0)

Můžete jmenovat některé obzvlášť úspěšné projekty? Jakým tématům se věnují?

Proběhly už desítky různých projektů a vybrat z nich několik je obtížné. Výborné zkušenosti máme na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde vznikají desítky článků z buněčné biologie, imunologie či parazitologie. Velmi kvalitní články také pravidelně píšou historici na Masarykově univerzitě v Brně a kunsthistorici na Filozofické fakultě v Olomouci.

Které tématické oblasti jsou mezi studenty obzvlášť populární?

Tématické oblasti jsou dány učivem, které se probírá v daném předmětu. To vyhovuje vyučujícím, protože si ověří, že studenti umí pracovat s informacemi v daném oboru. Dnes už máme pokryté téměř všechny oblasti lidského poznání – různé přírodní i humanitní vědy. Zbývá nám právo – tam se však něco snad již připravuje – a dále medicína, kam se nám zatím proniknout nepodařilo a dominuje v ní spřátelený projekt Wikiskripta.

Co se zatím nepodařilo naplnit?

Z povahy projektu je naší jediným omezením čas, čili, jak se říká, lidské zdroje. Podařilo se nám naplnit téměř vše, ale vznikají nové a nové nápady. Chceme například vytvořit tým „online“ dobrovolníků, kteří budou individuálně radit studentům. Chceme také vytvořit výuková videa a různé softwarové aplikace na výuku Wikipedie. V neposlední řadě chceme sloužit jako inspirace ostatním zemím a radit jim při zakládání podobných projektů, což je nyní myslím na dobré cestě.

Je otázka, co vše se podaří v dohledné době zvládnout, neboť jsme všichni dobrovolníci – asi už nastala doba, kdy by bylo vhodné najít pro organizaci tohoto projektu placeného zaměstnance.

Jak editovat Wikipedii, (CC BY-SA 2.5)

Jak editovat Wikipedii, (CC BY-SA 2.5)

Co plánujete pro příští rok?

Plánujeme dále sloužit jako platforma pro všechny vyučující, kteří projeví zájem. Chceme být více vidět a sloužit k popularizaci Wikipedie jako celku. Také se chceme zaměřit na další skupiny občanů, kteří by mohli být dobrými editory Wikipedie: tímto směrem se ubírá nově vznikající program Senioři píší Wikipedii.

Uvažujete i o spolupráci se středními nebo dokonce základními školami? Nebo s jejich učiteli?

Zatím působíme až na výjimky na vysokých školách. Máme velký zájem i o střední a základní školy, ale vyžaduje to rozhodně větší spolupráci mezi Wikipedií a školou. Na střední nebo i základní škole by bylo vhodné uspořádat o Wikipedii celý seminář a vychovat skutečně kvalitní generaci mladých wikipedistů. Koneckonců, mnoho kolegů wikipedistů, včetně mě, začalo na Wikipedii pracovat právě na střední škole.

 

 

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články