Řízení školy: Jednotné přijímačky na SŠ: argumenty pro a proti

ilustrační foto. Michael Surran (flisckr.com)(CC BY-SA 2.0)

Publikujeme text Boba Kartouse, který vyšel v říjnovém vydání časopisu Speciál pro střední školy, který je pravidelnou přílohou Řízení školy a shrnuje hlavní argumenty pro a proti jednotným přijímacím zkouškám na střední školy, jak zazněly na zářijovém Kulatém stole SKAV a EDUin. Argumenty zastánců a odpůrců ministerského nápadu, které vykrystalizovaly během dvouhodinové debaty, jsou doplněny o komentáře Boba Kartouse, záznam Kulatého stolu najdete ZDE.

Argumenty pro:

 • Jednotné přijímací zkoušky zvýší motivaci žáků na základních školách pracovat i v devátém ročníku.

Komentář: Potřeba motivovat žáky je zcela regulérní požadavek. Zde se ale jedná o stimulaci metodou cukru a biče. Za nesplnění určitého limitu hrozí žákovi velmi citelný postih, tedy nemožnost studovat v maturitním oboru. Nedá se tedy mluvit o motivaci jako takové, tedy vnitřní potřebě jednat. Z hlediska vzdělávacích cílů jde o kontroverzní požadavek. Škola má jistě podporovat motivaci žáků vzdělávat se, nicméně prostředky souvisejícími s obsahem a způsobem vzdělávání, nikoliv vyvíjením vnějšího nátlaku ve formě přípravy na testy.

 • Je třeba postavit hráz příchodu žáků s mimořádně špatnými známkami na maturitní obory středních škol.

Komentář: Tento argument ukazuje spíše na potřebu zachovat status quo struktury středních škol než potřebu poskytovat kvalitnější vzdělávání. Smyslem vzdělávacího systému není selekce, nýbrž maximální snaha o to poskytovat přístup ke vzdělání v co nejširším měřítku. Omezování přístupu ke vzdělání kvůli předchozím špatným výsledkům bude v řadě případů znamenat trest pro děti za špatnou práci škol a učitelů, respektive za jejich rodinné zázemí.

 • Jednotné přijímací zkoušky zvýší kvalitu výuky na základních školách a na učiliště přivedou kvalitnější absolventy.

Komentář: Jak praví klasik, od samého vážení ještě žádné prase nepřibralo. Testy pouze upevní často nežádoucí stav vzdělávání a pouze donutí školy věnovat se jejich přípravě. O zvyšování kvality nemůže být v tomto ohledu řeč. V případě všech tří předchozích argumentů také záleží, jak budou nastaveny limity zkoušek a míra jejich zohlednění v přijímacím řízení.

 • Stát nebude vynakládat peníze na studium lidí, kteří nakonec neodmaturují.

Komentář: Kontrola investic je legitimní požadavek. Je ale sporné tvrdit, že přijímací zkoušky dokáží predikovat, kdo odmaturuje a kdo ne. Opět hrozí diskriminace těch, kdo na startu neprojdou sítem, nicméně jejich schopnosti jim v dosažení maturit nijak nebrání. Jde o snahu systému omezit kvantitu, nikoliv zkvalitnit vzdělávání, a to je rozdíl. V tomto případě lze jen stěží aplikovat Marxovu poučku o dialektické proměně obou veličin. Chce-li stát kontrolovat efektivitu investic, je potřeba tak činit prostřednictvím měřením výsledků jednotlivých středních škol a jednotlivých učitelů, nikoliv žáků.

 • Jednotné přijímačky zrovnoprávní z hlediska zájmu žáků a rodičů ty školy, které dnes přijímačky konají a které přijímají bez nich.

Komentář: Nejde o zrovnoprávnění, naopak jde o paušalizaci a zvýšení míry nerovného přístupu ke vzdělávání na základě jeho předchozích výsledků, v mnohém ovlivněných vnějšími faktory, nikoliv schopnostmi samotného žáka.

Argumenty proti:

 • Jednotné přijímačky omezují pravomoci a kompetenci ředitele přijímat ke studiu žáky, pro něž je jejich škola vhodná.

Komentář: Zatím tomu tak není. Novela školského zákona neobsahuje změny pasáží, které upravují pravomoci ředitelů škol ve věci přijímacích zkoušek. Ministerstvo prozatím neodtajnilo, jakým způsobem bude využití jednotných zadání vyžadovat a zda vůbec. V tuto chvíli tedy těžko spekulovat.

 • Jednotné přijímačky nejsou schopné rozeznat, který žák je schopen odmaturovat, a který ne. Dokládají to data z šetření společnosti Scio, která dlouhodobě zkoumá v projektu Vektor žáky v 1. a 4. ročníku střední školy.

Komentář: Toto riziko je objektivní, byť by bylo nutné ověřit ho na lépe odpovídajícím kontrolním vzorku dat, než je projekt Vektor společnosti Scio. Fakt, že předchozí vzdělání a jeho kvalita mohou diskriminovat žáky v přístupu ke vzdělání je nesporný. Žel, pro určení jeho závažnosti chybí relevantní informace  o výkonu škol a učitelů.

 • Mezi výsledky v deváté třídě a u přijímacích zkoušek a výsledky u maturity je velmi slabý vztah. O úspěchu na střední škole mnohem více rozhoduje motivace a schopnost učitelů probudit v žácích chuť na sobě pracovat.

Komentář: Tento argument velmi úzce souvisí s předchozím. Ukazuje na jistý alibismus některých škol, které se chtějí vyhnout obtížím jednoduše tím, že naberou pouze žáky dostatečně připravené vzdělávat se bez podpory motivace, a to v oblastech, které určí škola, bez ohledu na jejich opodstatnění vzhledem ke skutečným potřebám žáků.

 • Střední školy, které přijímají na základě pohovoru, nebudou moci přijmout ke studiu ty žáky, kteří neuspějí v některém z testů, byť jinak vykazují mimořádné předpoklady ke studiu.

Komentář: Zde bude záležet na způsobu, jakým bude využití jednotných zadání vyžadováno. Zůstane-li pravomoc v rukou ředitele školy, je tento argument bezpředmětný.

 • Zavedení jednotných přijímaček je v jasném rozporu s nedávno přijatou Strategií vzdělávání do roku 2020.

Komentář: Toto je objektivní argument. Strategie si bere za cíl jak zrovnoprávění v přístupu ke vzdělávání, tak posilování všeobecného vzdělání na středoškolské úrovni. Snaha selektovat žáky a jejich větší část odsunout na učiliště, jejichž možnosti jsou s ohledem na poskytování všeobecných gramotností značně omezené, jde proti strategii, stejně jako omezování přístupu k maturitnímu vzdělání u těch, kdo jsou handicapování kvalitou předchozího vzdělání nebo podmínkami pro jeho získání.

 • Velká část dětí se speciálními vzdělávacími potřebami bude při přijímacím řízení znevýhodněna, byť mají předpoklady zdárně dokončit studium.

Komentář: Opět záleží na tom, do jaké míry budou jednotné přijímačky povinné.

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
7 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
l.snirch
l.snirch
8 years ago

Jen připojuji citace z článku MFD z 3.11.2014, kontext k výše uvedenému je jasný. Pokud se řeklo A a neřeklo B, zůstalo jen množství otazníků. Což je už dnes chyba. Další reforma, které se časově stihne na poslední chvíli a bez diskuse? Protože MŠMT zatím na připomínky v tisku nijak nereaguje. http://www.eduin.cz/clanky/mf-dnes-chladkovy-sliby-se-borti-povinne-prijimaci-zkousky-se-mozna-nestihnou/ Chládek věří, že zkouška oddělí nadané studenty od nenadaných, a ti pak nebudou zbytečně studovat za státní peníze. „Určíme minimální nepodkročitelnou hranici, kterou musí při přijímacím řízení uchazeč dosáhnout, pokud chce studovat maturitní obor,“ plánuje. Aby však mohl ředitelům škol odejmout právo rozhodnout o tom, koho přijmou, musí… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
8 years ago

„Jednotné přijímačky omezují pravomoci a kompetenci ředitele přijímat ke studiu žáky, pro něž je jejich škola vhodná.“

Jasně. Ale co se opravdu dělo a děje? Většina ředitelů se nezmohla na nic lepšího než bodování průměru ze základky nebo všeobecně všeobecný testy Scio.

l.snirch
l.snirch
8 years ago

Logicky, když jste placen od žáka. Až bude uděláno financování škol podle jiného modelu, tak ty kompetence ředitelů rozhodovat o přijímačkách jsou důležité.

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
8 years ago

A jsme zase u financování!

V článku o plošnosti/neplošnosti přijímaček v Evropě Boba K. se píše o prostupnosti tří typů SŠ v Německu. Zajímavý model. Ale u nás právě kvůli financování nepředstavitelný. Cožpak by někdo nechal odejít žáka?

P.S.
Nechtěl jsem vůbec zpochybnit tuto ředitelskou pravomoc, jen poznamenat, že ji ředitelé dosud řádně nevyužívali.

l.snirch
l.snirch
8 years ago

Jsou ředitelé, kteří nechají odejít žáka.
Faktem je, že když jich nechají odejít hodně, musím propustit i učitele. Přesto do toho jdou. Právě proto jim podle mého názoru nemůže být odebrán to málo kompetencí, které ještě zbývají (např. rozhodovat u přijímaček).
Nevím, jak pan ministr chce vyřešit financování reg. škol (metodou přidat (nechat)peníze, ubrat žáky). Nechám se překvapit. Beze změny financování jednotné přijímačky ztrácí logiku, jak sám pan ministr řekl. Nemám info.

kristina
kristina
8 years ago

Praxe (od nás i ze zahraničí) ukazuje, že správnou výukou jsou vzdělatelné a vzdělavatelné všechny (zdravé) děti. To mi prijde jako argument všechny pustit na SŠ a tam je
S P R Á V N Ě vzdělávat a vzdělat.

kristina
kristina
8 years ago

slovo správně je z mých úst, můžete to číst jako vhodnou, přiměřenou, adekvátní, cílenou, … výukou :-)