Tisková zpráva: EDUin vyzývá senátory, aby vrátili sněmovně zákon o dětské skupině

21. 7. 2014
EDUin
IMG_6525_1

Snaha o zlepšení nabídky služeb pro předškolní děti hrozí jejím radikálním zhoršením.

Praha 21. července – EDUin podporuje neziskové organizace, které vyzývají senátory, aby buď vrátili sněmovně návrh zákona o dětské skupině, nebo ho sami upravili tak, aby se povinná registrace a z ní vyplývající stavební a hygienické požadavky na zařízení pro předškolní děti týkaly opravdu jen zřizovatelů dětských skupin. Dosavadní vágní znění zákona umožňuje tyto nepřiměřené požadavky uplatnit na desítky dalších zařízení, a tím je fakticky zlikvidovat. Tomu je třeba zabránit a senátoři mají možnost to při jednání, které proběhne tento týden, udělat.

Podoba zákona vede k absurdnímu výsledku. Měl zlepšit situaci desetitisíců rodičů, kteří nenašli pro své děti místo v mateřské škole. Hrozí ale, že jeho reálným důsledkem bude likvidace stovek fungujících zařízení, jako jsou lesní školky, předškolní kluby, některé skautské a jiné dětské oddíly. Není vyloučeno, že by se následky mohly týkat i mateřských a rodinných center. Upozorňujeme na několik méně známých faktů:

  • Nešťastné a příliš obecné znění §2 zákona je už součástí vládní předlohy. Přečtěte si ho:

Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona rozumí činnost spočívající v hlídání a pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

–          V rámci obsáhlé diskuse o zákonu žádný ze zákonodárců neodhalil možné riziko, tedy že registrovat se a splňovat hygienické požadavky by muselo jakékoli zařízení, kam chodí pravidelně malé děti. Tedy třeba i předškolní kluby Člověka v tísni pro děti se sociálním znevýhodněním, skautské oddíly nebo lesní mateřské školky. To ale poslanci neřešili, debata se vedla o zcela jiných věcech.

  • Pozměňovací návrh, který tento problém řeší, podala Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. Ten by zajistil, že registrace a tedy i požadavky ze zákona vyplývající, by se týkaly jen vznikajících dětských skupin. Přečtěte si doplnění §2 zákona:

…hygienických návyků dítěte, provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů ve smyslu ustanovení § 4 tohoto zákona (dále jen oprávněný poskytovatel).

–          Žádný poslanec během rozpravy a tří čtení nevysvětlil, v čem nebezpečí spočívá. Sama ministryně Marksová se k pozměňovacímu návrhu Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny postavila negativně. Byl zamítnut poměrem 66 : 47 hlasům.

–          Odklad platnosti hygienických předpisů (počty záchodů, rozměry místností) o jeden rok problém neřeší. Pro mnoho zařízení jsou to zcela nesmyslné požadavky.

–          Senát je poslední místo, kde je možné následkům zákona účinně zabránit. Snaha některých politiků zákon pustit a pak situaci „nějak“ vyřešit je nebezpečná a nepřípustná.

 Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin, o.p.s., řekl: Zákon o dětské skupině měl pomoci těm, pro které nezbylo místo v běžných mateřských školách. Jeho znění je ale tak nešťastné, že naopak masivně uškodí tisícovkám dětí a rodičů, kteří využívají služeb mateřských center, dětských oddílů, lesních školek a dalších nestátních předškolních zařízení. Je to zásah tak brutální, s tak velkými potenciálními škodami, že nepředpokládám, že by šlo o záměr zákonodárců. Jen o nedorozumění, omyl a přehlédnutí. Doufám tedy, že tuto chybu co nejdříve napraví.“

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články