Tisková zpráva: Jak budou na Slovensku psát vysvědčení

9. 4. 2020
EDUin
42941067381_c0b5ccb2b6_c

Slovenské ministerstvo školství vydalo pravidla pro průběžné i závěrečné hodnocení v mimořádné době

Praha, 9. dubna – České ministerstvo stále ještě pracuje na pravidlech pro učitele, jak hodnotit a klasifikovat žáky ve druhém pololetí letošního školního roku. Slovenští učitelé už takový návod mají, a to velmi dobrý. Vybíráme z něj základní zásady, podle nichž se bude letos na Slovensku psát vysvědčení.

Zadáním nového ministra školství Branislava Gröhlinga je dodržení tří základních principů:

 • zajistit spravedlivost hodnocení každého žáka respektováním individuálních podmínek na jeho domácí přípravu a distanční vzdělávání
 • soustředit se na poskytování slovní zpětné vazby
 • akceptovat jedinečnost celkových podmínek žáků na vzdělávání

Výběr ze slovenských pravidel pro hodnocení (ne známkování) v letním pololetí:

 • během přerušeného vyučování se klasifikovat nebude, průběžné hodnocení má mít podobu konstruktivní zpětné vazby, má mít motivační charakter, pojmenovávat chyby a navrhovat postup, jak je odstranit
 • slovenské ministerstvo nedoporučuje během výuky na dálku hodnotit na základě testů a písemných zkoušek
 • ruší také povinnost realizovat předepsané kontrolní práce
 • v průběžném i závěrečném hodnocení doporučuje zohlednit i sebehodnocení žáka
 • po návratu žáků do školy se nebude minimálně tři týdny ústně ani písemně zkoušet

Podle čeho budou slovenští učitelé psát vysvědčení:

 • pokladem pro závěrečnou klasifikaci mají být hlavně portfolia žákovských prací a rozhovory s žáky, případně konzultace s rodiči, klasifikace má přihlížet k individuálním podmínkám žáka, včetně jeho osobnosti nebo domácího zázemí
 • předměty, jejichž cíle nelze při vzdělávání na dálku dosáhnout (především “výchovy”) se na vysvědčení nebudou vůbec klasifikovat, jejich výčet stanoví ředitel školy
 • prvňáčci nedostanou na vysvědčení známky, škola je bude hodnotit jen slovně
 • v ostatních ročnících je možná jakákoli kombinace slovního hodnocení a známek, kterou škola zvolí, ve všech ročnících je možné pouze slovní hodnocení
 • žáci nebudou na vysvědčení hodnoceni jako nedostateční, až na opravdu mimořádné případy při realizaci přezkoušení či komisionálních zkoušek

Karel Gargulák, analytik EDUin:  “Na závazných pokynech slovenského ministerstva školství k hodnocení a klasifikaci žáků ve složitém období je dobře vidět, že byly připraveny skutečně komplexně a promyšleně. K tomu patří i zákaz písemně i ústně žáky zkoušet nejméně tři týdny poté, co se žáci vrátí do škol, zejména pokud k tomu dojde ještě před koncem tohoto školního roku. Tento zákaz bude chránit žáky před nedočkavými učiteli, kteří by se ve zbývajících pár dnech před uzavřením klasifikace mohli snažit co nejrychleji – a často nesmyslně – nasbírat chybějící známky, aby mohli klasifikovat, jako by výuka v tomto pololetí probíhala normálně.” 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články