Tisková zpráva: O osudech maturantů nesmějí rozhodovat anonymové

9. 3. 2020
EDUin
IMG_9287-scaled

EDUin požaduje podle zákona o svobodném přístupu k informacím složení komisí, které schvalují testy, a jména autorů testových úloh.

 Praha, 9. března – Do maturitního testování chybějí dva měsíce. Loni se znovu ukázalo, že v případě pochybností o výkladu zadání některé úlohy „není komu zavolat“. Neznáme autora sporné úlohy v loňském testu z matematiky ani toho, kdo ji do testu zařadil. EDUin se proto rozhodl požádat o jména členů schvalovacích komisí, autorů testů a testových úloh.

Testy jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol budou uchazeči psát už v půli dubna. Než výsledky testování – přijímacího i maturitního – obdrží školy a žáci, zabývá se obsahem testů a statistickými charakteristikami odpovědí žáků validační komise v Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) a po ní Nezávislá odborná komise MŠMT. Mohou upozornit například na nesoulad testu s katalogem požadavků, na nejednoznačné zadání některé úlohy nebo na chybu v tzv. Klíči správných odpovědí a doporučit způsob nápravy.

Loňský maturitní test Matematika prošel oběma komisemi bez připomínek, přestože jedna z úloh obsahovala nejednoznačné zadání. EDUin se domnívá, že složení komisí má být veřejně známé a jejich členové by měli být schopni svá stanoviska obhájit.

Každá chyba, kterou přehlédnou, má totiž vážně důsledky pro osobní vzdělávací dráhu konkrétních osob. Podle dat z maturitního testu Matematika 2019 mohlo kvůli nejasnému zadání neuspět až 274 maturantů.

Autoři testových úloh a sestavovatel testů mají zásadní vliv na pojetí testů, na jejich náročnost a rovněž na pravidla bodování těch úloh, u nichž je lze dodatečně měnit. Tedy zpřísnit, nebo naopak zmírnit podle toho, kolik žáků v daném testu neuspěje, Bývalý ředitel Cermatu J. Zíka uvedl v tiskové zprávě z 29. května 2017 mj. toto: „Žádným předpisem, a to ani interním, není stanoven způsob bodování jednotlivých úloh. Ten je určován autory testů s ohledem na celkovou obtížnost testu a rozložení obtížnosti jednotlivých otázek.“

O tom, kolik žáků v maturitním testu neuspěje, rozhodují při absenci pravidel de facto autoři úloh a testů. Není proto možné, aby jejich jména byla utajována. Stejného názoru byli také zákonodárci. Školský zákon uvádí v § 80b odst. 2 písmeno d): „Centrum dále může … označit jako veřejně nepřístupné … informace o tom, které osoby … se podílejí na přípravě zadání zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky…, a to nejvýše do posledního dne příslušného zkušebního období.“ Jarní zkušební období v roce 2019 skončilo 10. června.

CZVV (Cermat) a MŠMT mají podle zákona o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytnout požadované informace do 15 dní od přijetí žádosti.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články