Tisková zpráva: Výzva vládě – Jak dlouho bude ČR ignorovat svou prokazatelnou zaostalost v oblasti rozvoje vzdělávání?

17. 9. 2018
EDUin
Screenshot_1-8

Praha, 17. září – Každoroční zpráva Education at a Glance, kterou vydává OECD, přináší obvyklé srovnání statistických parametrů jednotlivých vzdělávacích systémů. Zpráva také obsahuje diagnostické snímky jednotlivých zemí, pomocí nichž se snaží ukázat na jejich nejsilnější charakteristiky a odhalit výzvy a rizika, která z toho vyplývají. Obraz České republiky je tristní.

Ze zprávy o stavu a rozvoji vzdělávacího systému v ČR mimo jiné vyplývají tato zásadní zjištění:

  • ČR patří mezi země, které investují do svého vzdělávacího systému vůbec nejméně, ať už jde o investice v přepočtu na hlavu žáka nebo podíl investovaného HDP.
  • Učitelé v ČR mají ve srovnání s dalšími zeměmi vůbec nejnižší platy (ve srovnání s dalšími VŠ vzdělanými v dané ekonomice, via studie think tanku IDEA), což způsobuje výrazné stárnutí učitelské populace a nízkou atraktivitu učitelského povolání.
  • Sociální mobilita, kterou silně ovlivňuje dosažené vzdělání, je v ČR vysoce vázána na status rodiny, zejména na dosažené vzdělání rodičů. V ČR, kde je míra VŠ vzdělání v populaci stále významně pod průměrem OECD, to znamená výrazné omezení potenciálu nastupujících generací i jejich osobní perspektivy do budoucna.

Skutečnosti, které zdůrazňuje zpráva OECD, jsou dlouhodobě předmětem odborných diskusí i zpracovaných doporučení, z nichž většina doposud nebyla projednána, natož realizována. Paradoxem vzdělávací politiky v ČR je, že není naplňována ani platná Strategie vzdělávací politiky v ČR do roku 2020. Odkazy na dokumenty uvádíme níže.

Bob Kartous, analytik a vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Situace je o to horší, že Education at a Glance 2018 nepřináší žádné nové informace. Nebezpečné podfinancování vzdělávacího systému, podhodnocení učitelů, nízká atraktivita učitelského povolání či omezená sociální mobilita a reprodukce vzdělávání podle statusu rodiny jsou důvěrně a dlouhodobě známé skutečnosti. Vláda, je-li skutečně odpovědná, nemůže nadále ignorovat, že ČR je prizmatem vzdělávání vnímána jako jedna z nejzaostalejších zemí v rámci OECD. Místo toho ale v programovém prohlášení akcentuje bezpečnost, infrastrukturu a digitalizaci. Tato neschopnost nastavit smysluplné priority je politováníhodná.“

  • Education at a Glance 2018 ke stažení ZDE.
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články