Tomáš Václavík: Stravovací návyky dětí škola může ovlivnit

24. 3. 2017
EDUin
16911971613_0c038b6816_z

Publikujeme komentář Tomáše Václavíka, ředitele Skutečně zdravé školy, který reaguje na text Boba Kartouse zpochybňující schopnost školního prostředí ovlivňovat stravovací návyky dětí. Podle výzkumů, které se soustředily na vliv programu Food for life, může mít škola podle Tomáše Václavíka na děti pozitivní vliv i v oblasti stravování, což Bob Kartous ve svém textu popírá.

Dobrý den pane Kartousi, rád bych reagoval na váš článek, zejména na tvrzení, že škola nemůže mít vliv na rozvoj stravovacích návyků dětí. Souhlasím s tím, že nejdůležitější a určující vliv mají zvyklosti v rodině. Pokud ale přijmeme fakt, že současné děti se v budoucnu stanou rodiči, myslím, že je v oblasti vzdělávání důležité, aby se i veřejné školství pokusilo o pozitivní ovlivňování stravovacích návyků dětí. A opět souhlasím s vámi v tom, že programy Mléko a Ovoce a zelenina do škol určitě v současné podobě nejsou ideálními nástroji pro pozitivní změnu.

Jídlo a stravování jsou velmi komplexní témata a jen těžko mohou dílčí a nepromyšlené aktivity vyvolat pozitivní dopad na stravovací návyky dětí. My ve Skutečně zdravé škole si to uvědomujeme a snažíme se prostřednictvím poměrně komplexního programu pomoci školám pozitivně působit na děti a jejich stravovací návyky. Nezaměřujeme se jen na kvalitu samotného školního oběda, ale klademe důraz také na vzdělávání dětí, pedagogů, kuchařek a rodičů, a na angažování dětí do změny.

Jelikož program Skutečně zdravá škola působí v ČR jen dva roky (přesto jej realizuje již 260 škol), nemáme zatím výzkumy potvrzující jeho úspěšnost. Nicméně program vychází z britského programu Food for Life, který již výsledky podložné výzkumy má. Rád bych se o několika zjištěných výhodách programu zmínil. Lze předpokládat, že podobný pozitivní vliv bude mít také program Skutečně zdravá škola na české děti.

Program zlepšuje studijní výsledky žáků
• Po zapojení do programu Food for Life vykazovaly základní školy více než dvojnásobné hodnocení „vynikající“ v rámci evaluace Kanceláří pro hodnocení ve vzdělávání (Ofsted rating) – 37,2 % ve srovnání s 17,3 % před vstupem do programu. Ředitelé škol upozorňovali na pozitivní vliv na chování žáků, jejich pozornost ve vyučování a dosahování lepších výsledků.
• Program Food for Life představuje nejen významný nástroj boje proti dětské nadváze a obezitě, ale i cestu ke zlepšování školních výsledků. Například v jedné ze zapojených škol (Carshalton Boys Sports College, Londýn) došlo během 8 let k poklesu obezity z 10 % na 2 %. Zároveň se v témže období zlepšily výsledky studentů u závěrečných zkoušek GCSE (výsledné známky v nejvíce žádoucím rozmezí A – C získalo v r. 2002 jen 35 % studentů, zatímco o 8 let později to bylo již 90 %).
• Řada výzkumů prováděná ve školách zapojených do programu ukázala, že zlepšení školní stravy s sebou přináší zlepšení chování žáků, lepší soustředění na výuku, snížení nemocnosti žáků, a tak i celkové zlepšení školních výsledků. Totéž platí například pro žáky s poruchami chování: Díky aktivitám probíhajícím venku – tj. pěstitelským pracím, návštěvám farem apod. – snižuje projevy poruch pozornosti až o 30 %.

Program zlepšuje zdraví dětí
• Program přináší pozitivní změny stravovacích návyků dětí. Podíl dětí na základních školách, které jedí pět porcí ovoce nebo zeleniny denně, se zvýšil o 5 %, tedy na 21 % (těch, kteří jedí čtyři nebo více porcí denně se zvýšil o 12 %, tedy na 49 %).
• Na základních školách, které jsou do programu Food for Life zapojeny, došlo ke zvýšení o 28 % v počtu dětí, které jedí porci ovoce či zeleniny pětkrát či vícekrát denně.
• Díky programu Food for Life se podařilo i v sociálně znevýhodněných komunitách angažovat rodiče žáků v řadě aktivit souvisejících se životem školy. V návaznosti na tento program hlásí 45 % rodičů zvýšení konzumace ovoce a zeleniny a 43 % změnu nakupovacích návyků.

Komplexní přístup
• Úspěch libovolného programu souvisejícího se změnou školního stravování ve velké míře závisí na zapojení dětí do celého procesu od přípravy určité reformy po její implementaci. Je také třeba, aby se nejednalo o izolované opatření, ale aby bylo součástí širší vize, za níž stojí všichni aktéři, tj. vedení školy, pracovníci jídelny, rodiče i děti.
• Program Food for Life podporuje zapojení celé školy a vytvoření prostředí, které bude prosazovat zdraví a pohodu všech.
• Program Food for Life zahrnuje širší aspekty stravování než jen výdej jídla ve školní jídelně v době oběda. Děti získávají lepší vztah ke zdravému stravování, především k ovoci a zelenině v případě, že si mohou samy vyzkoušet jejich pěstování například na školní zahradě. Význam mají také hodiny vaření, kde se děti učí potraviny zpracovávat. Dalším tématem je udržitelnost: Zvyšování povědomí o tom, jak jídlo vzniká a odkud pochází, napomáhají návštěvy zemědělců a chovatelů hospodářských zvířat v okolí škol. Všechny tyto znalosti a dovednosti se promítají do výběru konzumovaných potravin a napomáhají zdravějšímu způsobu života včetně prevence vzniku obezity a s ní spjatých zdravotních problémů.
• V rámci programu se uplatňuje celostní přístup, tj. určí se potřeby, připraví se aktivity a zavedou se takové změny, které jsou v souladu s étosem školy a potřebami místní komunity. Děti se učí vařit, pěstovat zeleninu na školní zahradě, navštíví místní farmáře, aby zjistily, odkud vlastně jídlo pochází, své zkušenosti sdílejí s rodiči, kteří pak mění své stravovací návyky, vč. zvyšování podílu udržitelných potravin. Ve školních jídelnách se zlepší jídlo a probíhá práce s kuchaři a dalším personálem jídelny (vzdělávání, ocenění jejich práce, zvýšení jejich zapojení do života školy).
Zlepšené prostředí jídelny a nabídky stravování
• Po 18 – 24 měsících trvání programu Food for Life (včetně výchovy k udržitelnosti) došlo u žáků k výraznému nárůstu povědomí o udržitelnosti, což je základem pro další zdraví ovlivňující volby. Již po roce trvání programu žáci shledávali, že se zlepšilo prostředí školní jídelny (asi třetina respondentů) i kvalita jídla (přes 50 % respondentů), resp. sami žáci hodnotili nabízené jídlo jako zdravější (více než třetina respondentů).
• Rodiče žáků na základních školách hodnotili v 82 % případů školní stravu jako dobrou a v 73 % případů rodiče vnímali za poslední rok zlepšení její kvality.
• Pozitivní hodnocení programu přišlo i od rodičů studentů – středoškoláků: 42 % rodičů shledala, že během jednoho roku se jídlo ve školní jídelně zlepšilo. Přes 30 % rodičů kladně hodnotilo zlepšení prostředí školní jídelny. Asi 20 % rodičů informovalo o větším podílu sezónních, lokálních a fair trade potravin v rodinných nákupech.

—-

Zdroje:
http://www.foodforlife.org.uk/~/media/files/evaluation%20reports/good-food-for-all—may-2014.pdf
http://www.foodforlife.org.uk/what-is-food-for-life/commission-our-work/the-marmot-review
http://www.foodforlife.org.uk/~/media/files/evaluation%20reports/fflp_uwe-cardiff_evaluation-full-report.pdf

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články