ÚSTR: Jak vyučovat o nedávné minulosti tak, aby to žáky a studenty bavilo

30. 10. 2015
EDUin
143_9509

Představujeme vám Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR), které se zaměřuje na podporu a inovaci výuky dějepisu na českých školách.

Problematiku soudobých dějin pojímá ÚSTR jako prostor k rozvoji kritického myšlení a dovedností, jež rozvíjejí historickou gramotnost mládeže. Historici a didaktici zde ve spolupráci s pilotními učiteli vyvíjejí vzdělávací materiály, přičemž kladou důraz na vhodné technologické zpracování a zohledňují moderní trendy v didaktice dějepisu. Na výsledky se můžete podívat na webu Dějepis v 21. století. Nabídku pomůcek do výuky (např. DVD materiály a filmové ukázky) doplňují metodické příručky, které blíže osvětlují možnosti, jak s materiály pracovat.

Inovace výuky o minulosti spočívá především v důrazu na práci s prameny. ÚSTR podporuje badatelský přístup k výuce dějepisu a vytváří tematicky koncipované a didakticky upravené soubory pramenů. Příkladem může být DVD Česká společnost 1969–1989, které bylo vydáno v roce 2013, v němž jsou materiály vhodně vybrané tak, aby u žáků vzbudily zájem o historii. Dějepisné vědění nemusí být předáváno pouze jednosměrně – jako výklad učitele, ale také s důrazem na zapojení žáků v roli badatelů, kteří pátrají po stopách minulosti, aby nalezli možné odpovědi na otázky, jež vyvolalo setkání s prameny. Na principu „inquiry based learning“ je založena aplikace Historie 1950: příběhy jednoho zázraku z roku 2014, která staví žáky do modelových rolí (novinář, vyšetřovatel, místní politik, právník), jejichž prostřednictvím pátrají po stopách příběhu P. Josefa Toufara.

V rámci dějepisného vzdělávání hraje důležitou roli také motivace žáků. ÚSTR klade důraz na atraktivní a interaktivní podobu výuky, a zaměřuje se proto na využití filmu a fotografie. Vychází vstříc žité zkušenosti současné mládeže, která většinou komunikuje prostřednictvím obrazů. Některé vzdělávací aplikace, například DVD Obrazy války postupují od blízkého obrazu k vzdálenějšímu textu, který až návazně osvětluje historický kontext ikonických výjevů, jež se reprodukují nezávisle na školním dějepise v popkultuře. Všechny materiály jsou pro školy dostupné zdarma a Oddělení vzdělávání ÚSTR nabízí učitelům semináře, na nichž mohou sdílet zkušenosti a získat metodické inspirace a materiály k využití v praxi.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články