Záchrana odborného školství, nebo likvidace české konkurenceschopnosti?

28. 6. 2011
EDUin

Společnost Scio na tiskové konferenci představila výsledky studie Více učňů prosperitě naší země nepomůže zabývající se údajnou nutností zvýšit počet středoškolských absolventů odborných, zejména učňovských škol. Studie reaguje na opakovaná prohlášení ministr Dobeše, který tvrdí, citujeme:

 

(…) Ministr školství Josef Dobeš před blížícími se přijímačkami na střední školy vyzval rodiče, aby se nebáli poslat dítě na učiliště. Podle něj se tím zvýší šance, že dítě v budoucnu najde práci. „Jde hlavně o absolventy strojírenských, elektrotechnických i stavebních oborů. Jsou to perspektivní obory zejména v dlouhodobějším pohledu,“ doporučil ministr. (…)


Z výsledků komplexní studie, která bere v úvahu faktory jako současná zaměstnanost, budoucí zaměstnatelnost, požadavky na trhu práce, požadavky určitého typu vzdělání, efektivita vynaložených nákladů na vzdělání apod. Ze studie vyplývá následující:

  • V ČR máme vyučených dost (podíl vyučených v dospělé populaci ČR patří k nejvyšším v Evropě; přes růst podílu některých odvětví průmyslu na HDP klesá počet zaměstnanců v těchto oblastech)
  • Vyšší podíl učňů nemůže prospět ekonomice (vysoký podíl učňů je otázkou potřeb ekonomiky 20. století, nikoliv globalizované ekonomiky 21. století)
  • Stoupají požadavky na kvalifikaci pracovníků (řada pozic určených dříve pro vyučené dnes požaduje min. vzdělání s maturitou)
  • Více vyučených nezajistí více poptávaných pracovníků (jen zlomek vyučených pracuje v oboru vyučení, dle průzkumu NÚOV méně než polovina)
  • Hnát žáky do učilišť znamená omezování jejich společenského uplatnění (učni mají problémy s uplatněním, chybí jim přenositelné kompetence odpovídající nutnosti měnit zaměstnání v průběhu produktivního věku, často končí na sociálních dávkách)
  • Investice společnosti do drahého vzdělávání učňů se nezúročí (více než polovina učňů nepracuje v oboru, který vystudovala, mnozí pokračují v maturitním studiu, které se tím výrazně prodraží)

Proč tedy někdo volá po větším počtu učňů?

Potřebu „více učňů“ vyvolávají tyto faktory:

  • Zájmy učilišť bojujících o přežití
  • Zájmy průmyslové lobby, která se snaží pojistit si levnou pracovní sílu bez vlastních finančních nákladů a sociální odpovědnosti
  • Mýtus neuspokojené poptávky občanů po kvalitních řemeslnících

Detailnější souhrn studie

Prezentace z tiskové koference

Kompletní studie ke stažení

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články