Žádáme o druhé kolo připomínkového řízení u revize RVP pro základní vzdělávání

EDUin se připojuje k odborným připomínkám SKAVu.

50 (1)

Ilustrační foto (c) Kateřina Lánská

Jenom do pátku zbývá čas na podání připomínek k návrhu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. EDUin podporuje SKAV v jeho odborných připomínkách.

SKAV ocenil základní směřování RVP na kompetenční pojetí výuky a orientaci na gramotnosti. Zároveň předložil řadu odborných připomínek, které by bylo třeba řešit. Podle SKAVu není například v RVP dost jasně a jednoznačně vysvětlena pozice kompetencí, gramotností a průřezových témat (jak s nimi učitelé mají pracovat, jak je mají začlenit do výuky) a způsob jejich provázání s očekávanými výsledky žáka. Důraz u celé revize zůstává u řady oborů víc na oborových výstupech. Státu se nedaří jednoznačně vysvětlit podstatu reformy a její cíle si pak veřejnost vykládá různě.

V současném návrhu revize jsou klíčové kompetence rozepsané jen do dvou úrovní, chybí indikátory, které by pomohly učitelům zjišťovat, zda žáci kompetencí dosahují. SKAV požaduje rozpracování kompetencí alespoň do tří úrovní a sjednocení sady kompetencí s předškolním vzděláváním.

Posun ke kompetenčnímu pojetí výuky se podle SKAVu nepodařilo promítnout do všech oborů rovnoměrně. Části pro 1. a 2. stupeň jsou zpracovány různě, odlišná je míra redukce obsahu vzdělávání i formulace. Pojetí některých očekávaných výsledků žáka budí obavy, jestli jich opravdu dosáhnou všichni žáci.

EDUin se proto připojuje k výzvě SKAVu, aby proběhlo druhé kolo připomínkového řízení, a to ve chvíli, kdy budou zapracované připomínky, dokončené všechny vazby, hotova základní metodická podpora a předloženy ideálně všechny tři modelové školní vzdělávací programy. Víc zmiňujeme ve starší tiskové zprávě

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články