Členství v EDUklubu

Propojujeme odborníky i laiky, sdílíme know-how a názory. Chceme z tématu vzdělávání udělat i vaši věc. Vzdělávání se u nás věnuje mnoho odborníků a organizací. Věříme v synergii, a proto usilujeme o vytváření spolupracující sítě, složené z odborníků a laiků.

Ani bakalář, ani dvoustupňový magistr nedostane dobrou průpravu k učitelství

Zdroj: Kritické myšlení; autor: Ondřej Hausenblas. Mezi vysokoškolskými učiteli probíhá v posledních dnech diskuse o tendencích k tomu, aby učitel studoval jen na bakaláře. Přilévám olej do ohně: Ani dělené studium bakalář-magistr se na studium učitelství vůbec nehodí. Důvody jsou