Tisková zpráva: Snaha ušetřit na soukromých školách se státnímu rozpočtu nevyplatí

ilustrační foto: Rob Shenk (CC BY-SA 2.0)

Ministerstvo školství chce omezit peníze pro soukromé a církevní školy. Přitom už dnes ti, kteří dají své dítě na soukromou školu, platí jeho vzdělání dvakrát. Nejvíce budou postiženy odborné školy.

Praha 11. července – Ministerstvo školství připravilo návrh zákona, který omezí financování soukromých a církevních škol. Nejvíce by snížení takzvaných neinvestičních nákladů postihlo odborné a učňovské školy, které představují sedmdesát procent soukromých škol u nás. Pokud by soukromé školy byly donuceny ukončit činnost, náklady státu na vzdělávání se výrazně zvýší.

Podle údajů OECD stojí žák na soukromé škole v České republice o 37% méně, než kolik je třeba investovat do žáka ve státní škole.  Přesto ministerstvo školství navrhuje dále snížit dotaci soukromým školám na provozní výdaje. Přepočteno na jednoho žáka by šlo v průměru o tyto částky:

Základní škola – 6000 Kč na jednoho žáka ročně

Gymnázium – 5 000 Kč na jednoho žáka ročně

Odborné školy a učiliště – 12 – 14 000 na jednoho žáka ročně

Paradoxně by tedy nejvíce byly postiženy odborné a učňovské školy, jejichž rozvoj chce ministr školství za sociální demokracii Marcel Chládek podporovat. Je třeba upozornit, že právě tento typ škol mezi soukromými školami v České republice převažuje.

V případě soukromých škol přitom často jde o neziskové projekty, kdy se i peníze za školné vrací zpět do vzdělávání, a mnohé, především církevní základní školy se starají o děti s nějakým postižením, s nimiž si státní školy ne vždy vědí rady. V úvahu je třeba vzít i to, že snížení státního příspěvku by znamenalo další znerovnoprávnění těch rodičů, kteří platí soukromou školu pro své dítě prostřednictvím školného, i když prostřednictvím daní současně přispívají na provoz státních škol.

Vladimír Kolder, předseda Sdružení soukromých škol, řekl: „„Po jednání s představiteli MŠMT jsme nabyli jednoznačného dojmu, že problém není v racionální ekonomické rovině, ale že se jedná o čistě politickou záležitost a spíše o snahu řešit nepřímou cestou nedostatečnou naplněnost středních škol zřizovaných kraji. Předložili jsme jasné argumenty, zásadní připomínky a čísla dokazující, že existence soukromých škol je pro státní rozpočet výhodná. Opíráme se o podporu Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy a Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Nechápeme, proč chce naše vláda znejistit či likvidovat sektor, který stejně jako v jiných vyspělých evropských zemí dobře funguje. Jsme připraveni s ministrem školství dále konstruktivně jednat.“

Tomáš Kuba, předseda představenstva Waldorfské základní školy Dobromysl, o.p.s. v Plzni, řekl: „Předkládaný návrh zákona jako celek považujeme za nebezpečný zásah do již tak křehké rovnováhy ve školství. Požadujeme proto stažení stávající podoby návrhu zákona a otevření diskuze o tomto tématu. Požadujeme, aby vláda nejprve představila koncepci, jak hodlá reformovat školství ČR jako celek a jakou roli v této koncepci mají hrát soukromé školy. Tuto naši připomínku považujeme za zásadní.“

 Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin, o.p.s., řekl: „Představy veřejnosti o soukromých školách a bohatých lidech, kteří si mohou dovolit takové studium platit, je zkreslující. Většina soukromých škol nevypadá jako PORG či Open Gate, kde bohatí rodiče platí velké školné, a bez státního příspěvku se lze obejít.  Na velkých soukromých učilištích na Ostravsku se žádné školné nevybírá, protože by na ně rodiče neměli. Jde ale i o malé základní školy podporované rodiči, pro něž je další zvýšení školného velký problém. Pokud budou muset své dítě vzít ze soukromé školy a dát ho do státní, zaplatí stát všechny náklady a jeho výdaje naopak stoupnou. Představa, že omezení soukromých škol je krok prospěšný pro státní rozpočet, je tedy velmi pravděpodobně mylná, zvláště pokud tlak státu na soukromé školy dál poroste.“

Připojit se s

Odebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
6 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Věra Pospíšilová
8 years ago

Soukromá škola je soukromá pouze ve svém názvu. V současné době fungují tyto školy jako neziskové organizace, pokud chce škola dosáhnout na dotace, musí se zavázat stáu, že veškerý zisk reinvestuje zpět do školy. Musí splňovat veškeré požadavky, které jsou kladeny na školy zřizované obcemi a kraji. Při selhání se zřizovatel nemá kam ukrýt. Neschová ze za radu města nebo zastupitelstvo kraje. Nese plnou odpovědnost za provoz a chod školy jako celku. Dnes s novelou nového OZ ručí veškerým svým majetkem.

Ondřej Macháček
Ondřej Macháček
8 years ago

Dobrý den,
pokud nesouhlasíte se snižováním dotací soukromým a církevním školám, podepište naši petici.

http://www.petice24.com/stop_kraceni_dotaci_soukromym_a_cirkevnim_kolam

Děkuji.

Lukáš Adamík
Lukáš Adamík
8 years ago

Kde vezmou státní školy kapacitu na převzetí všech studentů??? Budou zvýšeny počty žáků na třídu na 100??? Má ministr školství představu o tom, jaké školy s jakými programy budou studenty přejímat (uměleckoprůmyslové školy, konzervatoře, základní umělecké školy s naplněnými stavy). Pan ministr si zřejmě nečetl ústavu a hodlá čelit žalobě pro zamezování přístupu ke vzdělání, jelikož tito studenti a žáci nebudou mít rovný přístup ke vzdělání, stejně jako ti studenti a žáci jejich státní školy takovýto nápor nezvládnou bez náporu na kvalitu vzdělávání. Stát ušetří na dotacích školám, které následně utratí za zaměstnání všech pedagogů na úřadech práce? Výplody našich… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
8 years ago

„Kde vezmou státní školy kapacitu na převzetí všech studentů???“

Těch 7 % v základním vzdělávání je brnkačka. A když už mluvíte o „rovném přístupu“, tak právě v počtu žáků ve třídě je poměr mezi stáním a nestátním nerovný, soukromé školy moho nabízet zvýhodnění menšího počtu, státní ne.

Lukáš Adamík
Lukáš Adamík
8 years ago

Zdeněk Sotolář
Opravdu, základní školy v soukromém sektoru spasí naše „školství“. Naše školství je horší něž v Africe, tam mají totiž snahu je budovat, nikoli destruovat.

Lukáš Adamík
Lukáš Adamík
8 years ago

Těch 27% odborných středních škol a těch 13% konzervatoří bude asi větší problém, že? Studenti takových škol vám jistě poděkují (místo 1500kč za měsíc si každý z nich dovolí platit 12000 jako na prominentních školách).
Vidím, že „socialismus s lidskou tváří se nám vrací“. Můžeme si gratulovat.