Tisková zpráva: Vzdělávání přede-vším: návrh vzdělávací politiky do letošních voleb

ilustrační foto by Gordon (flickr.com) (CC BY-SA 2.0)

Expertní materiál, pod nímž je podepsáno 17 organizací zabývajících se vzděláváním, je v současnosti projednáván se zástupci politických stran.

Praha, 1. září – EDUin společně s dalšími organizacemi činnými ve vzdělávání vypracoval materiál, který předkládá politickým stranám pilíře vzdělávací politiky, o které by se měla opírat příští vláda. V současnosti dochází k jednáním se zástupci politických stran na tom, do jaké míry jsou návrhy totožné s jejich vlastními vzdělávacími programy ve snaze najít společné body, případně pokusit se přimět politické strany inkorporovat návrhy do jejich programů.

Materiál Vzdělávání přede-vším vychází ze skutečností, které charakterizují současný stav vzdělávacího systému v ČR. Těmi jsou výrazné podfinancování, které činí systém těžko adaptabilní na rychlé změny technologického a následně ekonomického i celospolečenského rázu. Nízkou adaptabilitu omezuje možnost transformovat učitelské povolání do jeho nové role, vůbec jen reprodukovat dostatečně učitelskou obec, která trpí nedostatkem nadaných kandidátů, zejména na základě slabé perspektivy učitelského povolání ve smyslu životní kariéry. To výrazně napomáhá skutečnosti, že škola české děti příliš nemotivuje. Lidé v ČR sice vnímají vzdělávání jako problém, zároveň ale nevytváří společenskou poptávku, která by donutila dosadit jej jako skutečnou politickou prioritu.

Materiál se opírá o tři body:

  • Zvýšení podpory učitelů a ředitelů.
  • Zachování toho, co je prospěšné a funkční.
  • Revizi toho, co vzdělávání škodí a snahu zabránit takovým systémovým změnám.

V návaznosti na to materiál předkládá tuto strategii:

  • Stavět na trojúhelníku ředitel – učitel – kvalita. Bez zvýšení platů není možné zvyšovat nároky a tedy očekávat pozitivní změnu. Nástroje k hodnocení kvality už existují.
  • Otevřít školu světu: VŠ absolventům, kteří chtějí učit, pestrosti škol, neformálnímu vzdělávání. S cílem vzdělávat a vychovávat k odpovědnosti a k demokracii. Nutnou podmínkou je odstranění politizace ředitelských pozic.
  • Měnit systém vědomě, informovaně a cíleně. Revidovat kontroverzní systémové kroky (maturity, přijímací zkoušky, omezování neveřejných škol atp.). Analyzovat a zpřístupňovat dostupná data o vzdělávání. Inspirovat se v zahraničí.

Olga Žáková, koordinátorka kampaně Vzdělávání přede-vším, EDUin, řekla: „Bereme si za cíl přimět politické strany akceptovat priority vzdělávací politiky, na kterých je mezi zástupci organizací konsensus. Jde záměrně o cíle, které je možné ovlivnit v rámci čtyřletého volebního období.

  • Materiál Vzdělávání přede-vším v plném znění ZDE.

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
10 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
5 years ago

Odstranění politizace by znamenalo odvětvové řízení. Jinak platí trojúhelník zřizovatel – zastupitelstvo – ředitel.

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
5 years ago

EDUin se rychle vzdal podpory především veřejného školství, že?

Zdeněk Slejška
Zdeněk Slejška
5 years ago

Jak to pane Sotoláři myslíte? Kde tam čtete, že se EDUin vzdává podpory veřejného školství?

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
5 years ago

To je jednoduché. Nikde nevidím deklarovanou podporu veřejného školství. Zato jste nezapomněli deklarovat podporu neformálního vzdělávání. Co je na tom nejasného? Proto doufám, že tyto body nepřevezme žádná politická strana.

Tomáš Feřtek
Editor
5 years ago

No pokud za základ těch tří bodů považujeme zvýšení platů ředitelům a učitelům a chceme umožnit vstup do profese vzdělaným lidem z jiných oborů, pak to první se týká výhradně veřejného školství, to neveřejné si to zařídí samo. To druhé se týká především veřejného školství, protože tam je nejsilnější nedostatek učitelů. Popravdě řečeno ta předvolební iniciativa se zabývá výhradně veřejným vzděláváním (včetně toho neformálního). Tedy tvrdit, že jsme upustili od podpory veřejného školství, opravdu nedává smysl.
Tomáš Feřtek

Jiri Vala
Jiri Vala
5 years ago

ředitele státní školy musí jmenovat státní orgán=okresní školský úřad a kromě ped vš musí mít i managerský vš obor,pouze dvě pětiletá období za sebou ,na soukromé vš je vše na rozhodnutí majitele školy

Jiri Vala
Jiri Vala
5 years ago

1. rozdělení škol na státní a soukromé
2.státní mají standard,jednotné a závazné osnovy
3.na státní je učitel státním zaměstnancem
4.obnovení školských úřadů

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
5 years ago

Pane Feřteku, jako místní mediální guru doufám vnímáte, jak je vaše vysvětlování krkolomné. Prostě jsem nedokázali napsat jasně, stručně a hlavně jednoznačně „podporujeme veřejné školství“. Toť vše.

Tomáš Feřtek
Editor
5 years ago

No řekl bych, že je to přesně naopak. I vzhledem ke složení organizací v té iniciativě byla podpora veřejného školství její hlavní smysl. Tedy se v tomto případě vůbec o neveřejných školách nemluvilo. Takže tam není třeba bod: Ujasnit pravidla pro zařazování neveřejných škol do dítě – v narážce na letošní problémy. Neveřejné školy se neřešily vůbec a ty tři priority se soustřeďují výhradně na řešení problémů, které účastníci vidí ve veřejném školství.