Česko se stále potýká se školskými evergreeny, jako jsou odklady docházky nebo stárnoucí vedení škol, ukazují data ČŠI

v dnešním bEDUinu se věnujeme těmto tématům:

8. 1. – 14. 1.

některé kraje se bojí navyšování kapacit gymnázií

Univerzita Karlova podá trestní oznámení na poslance Kobzu

zásah na filozofické fakultě byl podle předpisů, oznámila inspekce

Týden stručně

Policejní inspektoři nemají zásah na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy za laxní ani nedbalý. Vše bylo podle předpisů, oznámili.

Od doby, co se policie dostala do hlavní budovy Filozofické fakulty na náměstí Jana Palacha, uběhlo do smrti střelce 17 minut. Úřad vnitřní kontroly na tiskové konferenci oznámil, že postup policistů byl v souladu s vnitřními předpisy. „Nebyla odhalena žádná pochybení,“ řekl na tiskové konferenci ředitel útvaru vnitřní kontroly policejního prezidia Michal Tikovský (iRozhlas).

Za tvrzení, že střelec z Filozofické fakulty byl „špičkovým produktem inkluzivního progresivistického školství“, se poslanec Kobza omluvil.

K úterní omluvě poslance hnutí SPD Jiřího Kobzy došlo poté, co rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková v pondělním vysílání pořadu Reportéři ČT uvedla, že škola podá na poslance trestní oznámení. Kobza se omluvil přes sociální síť Facebook, kde původně prohlášení také sdílel. „Rád bych se tímto veřejně omluvil za svůj dřívější příspěvek v souvislosti s předvánočním neštěstím na Filozofické fakultě UK,“ uvedl. Dřívější inkriminovaný příspěvek smazal, připomíná portál Novinky. V omluvě uvedl, že příspěvek psal v momentu, kdy měl velikou zlost nad zmařenými životy, a rozhodně se nechtěl nikterak dotknout rodin obětí a dalších účastníků této tragédie či narušit pietu.

Žádná reforma školství nebyla nikdy myšlena vážně, píše v komentáři Michal Komárek.

Redaktor portálu Seznam zprávy se zamyslel nad tím, jak v českém vzdělávacím systému probíhají změny. „Děti se něco učí, podle systému školy a kvality učitelů se nějak rozvíjejí. A pak je na řadě státní test. Ten vůbec neodpovídá tomu, co stát v reformách říká o smyslu a cílech výuky, ale prostě tu je. Je to obraz absurdity českého školství,” popisuje v komentáři. Podle Komárka tím učitelé sdělují rodičům, že i kdyby třeba chtěli děti učit jinak a mají jiné přesvědčení, budou několik měsíců žáky připravovat na přijímačky, protože ti by jinak neměli šanci. „Přijímačky na střední školy. Symbol selhávání českého školského systému. A nemusíme se vyjadřovat tak jemně. Není to jen hloupé a neproduktivní. Je to teror, je to systematické týrání dětí,” míní Komárek.

Lycea a gymnázia má navštěvovat až polovina středoškoláků. Navýšení kapacit se ale některé kraje bojí.

Dnes na gymnázia odchází dvacet procent žáků a podle ministerstva školství by to v součtu s lycei měla být dokonce až polovina žáků. Míst by tak mělo být víc a díky tomu by mohlo být více studentů s dobrými výsledky motivovaných se na gymnázia přihlásit. Někteří politici i ředitelé škol se ale obávají, že s vyšší kapacitou se úroveň gymnázií rapidně sníží nebo je řada žáků nezvládne dostudovat. „Gymnázia by měla vznikat tam, kde je po nich poptávka a dostatek uchazečů se studijními předpoklady,“ řekl pro Hospodářské noviny například radní Středočeského kraje Milan Vácha.

Doháníme skluz, které střední školy v elektronizaci přihlášek mají, říká ke změnám Mikuláš Bek.

Přihlášky na střední školy bude letos poprvé možné podat prostřednictvím internetu. Revoluční změnu popsal ve Snídani s Novou ministr školství, kde vysvětloval systém, jak bude fungovat, kdy se žáci dozvědí, zda se na vysněnou školu dostali a jak je to s kapacitami. „Hlavní změnou bude možnost podat tři přihlášky a stanovit si jejich prioritu. Daří se nám držet harmonogram přípravy technického řešení přihlášek. Je to letitý skluz, který se nám daří dohánět, na vysokých školách je dávno možné se hlásit elektronicky,” popsal Bek.

Výrok týdne

david_vichnar (1)

„Na hlavní budovu jsem vstupoval 21. prosince za minutu 15 hodin. Byla to shoda nejrůznějších náhod, neměl jsem tam výuku, neměl jsem tam jít, jen se sejít s kolegyněmi a popřát si hezké svátky. Vracel jsem na katedru těžký reproduktor a místo schodiště jsem proto využil výtah. Než jsem ve druhém patře stačil vystoupit, tak se zaseknul. Po nějakých deseti minutách, ve tmě, s prazvláštní zvukovou kulisou, se rozhostilo ticho,” více zde:

začíná svojí zpověď v pořadu Reportéři ČT David Vichnar, odborný asistent Ústavu anglofonních literatur a kultur na Univerzitě Karlově. Redakce vyzpovídala ty, kdo byli na místě tragické střelby a teď se s tím vyrovnávají – učitelé, policisté, hasiči a záchranáři.

V souvislostech

Stále se nedaří vyřešit vysoké množství odkladů dětí, nástup povinné docházky odsouvá zhruba 20 procent rodin. Školství také troskotá na individualizaci ve vzdělávání.

Do školky musí děti chodit povinně od pěti let věku, povinné předškolní vzdělávání se v Česku zavedlo od školního roku 2017/2018. Do posledního ročníku školky tak musí nastupovat děti, kterým má být v první třídě šest let. S odkladem ale nastupují do školy až sedmileté děti. Fakt, že se dlouhodobě nedaří snížit počet dětí, které mají o rok odloženou povinnou docházku, potvrzují i data výroční zprávy České školní inspekce. V uplynulém školním roce byl v mateřských školách podíl šestiletých a starších dětí 19 procent, o rok dříve to bylo 20 procent. I ve školním roce 2017/2018 bylo dětí s odkladem ve školkách 19 procent. 

Hlavními odůvodněními, proč děti mají odklad, jsou:

  • Celková nezralost – ve 37 procentech
  • Logopedické vady a poruchy řeči – ve 22 procentech
  • Celkový opožděný vývoj řeči – v 9 procentech
  • Sociální nezralost – v 7 procentech 

A to není jediná věc, na kterou Česká školní inspekce ve spojitosti s docházkou dětí do mateřské školy upozorňuje. Od roku 2017 klesl také podíl dětí, které do školky opravdu chodí. Naopak stoupl podíl dětí, které se vzdělávají individuálně na základě oznámení rodičů – konkrétně z 1464 na 2525 dětí,” ukazuje znepokojující data výroční zpráva ČŠI. Proč je to problém, kterého by si mělo české školství začít všímat a snažit se ho rychle vyřešit, vysvětluje analytička EDUinu Nikola Šrámková.

Kvalitní předškolní vzdělávání v raném dětství podporuje rozvoj osobnosti, vytváří předpoklady pro další vzdělávání, a pomáhá tak snižovat sociální nerovnost. Je zvláště významné pro děti ze znevýhodněného prostředí, které na jejich vzdělávací potřeby mnohdy nedokáže adekvátně reagovat. Z různých dokumentů vyplývá, že právě tyto děti se předškolního vzdělávání zpravidla neúčastní. Současně se objevuje trend, že i když jsou tyto děti zapsány do předškolního vzdělávání, do škol buď pravidelně nedochází, nebo se vzdělávají individuálně. A pedagogové pak při ověřování zjišťují, že se s dětmi příliš nepracovalo,” vyjmenovává s tím, že v zahraničí se řeší i to, komu individuální vzdělávání dětí ze škole povolí. „Na Slovensku může individuální předškolní vzdělávání poskytovat pouze osoba, která má minimálně maturitní vzdělání. U nás takové pravidlo není,“ dodává Šrámková. 

Ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi je v odkladech Česko „na špičce” a zvažuje se, jestli je ministerstvo nezakáže úplně – v Německu mají odklad jen dvě procenta dětí, v Belgii necelé procento, ve Francii tuhle možnost děti nemají vůbec. Potřeba je ale dodat také to, že docházku do školky komplikují nedostatečné kapacity mateřinek, především ve velkých městech a jejich okolí, nebo jiné trvalé bydliště, než kde rodiny skutečně žijí. To je důležité hlavně kvůli spádovosti, podle které se přednostně přijímají zájemci s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školky. Zejména děti ze socioekonomicky znevýhodněných rodin často tuto podmínku nesplňují, jelikož rodina nemá hlášený trvalý pobyt v místě, kde skutečně bydlí. 

„Další skupinou dětí, pro které je podmínka trvalého bydliště limitující, jsou děti cizinců. Přitom právě děti ze socioekonomicky znevýhodněných rodin a děti s odlišným mateřským jazykem potřebují obvykle zvýšenou míru podpory, aby dokázaly dorovnat rozdíly vzniklé sociálním vyloučením a jazykovou bariérou,” doplňuje ve výroční zprávě ČŠI. Inspektoři u mateřských škol upozorňují také na nedostatečnou diagnostiku dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo chybějící mladé učitele, které se nedaří do školství nalákat.

Věk se ukazuje jako možný problém také u základních škol. Ve věku 51+ je v českých školách přes 67 procent ředitelů. Meziročně se sice zvýšil počet uchazečů o ředitelský post o jednoho na celkem tři, ale i tak se ve čtvrtině konkurzů přihlásil pouze jeden uchazeč. O pozici tak není vysoký zájem a do budoucna to společně s vysokým věkovým průměrem ředitelů může znamenat problém. Nejčastějším důvodem pro vyhlášení konkurzu byla totiž rezignace ředitele, konkrétně ve 35 procentech, a druhým nejčastějším důvodem byl právě jeho odchod do důchodu, konkrétně ve 28 procentech. 

Výzva čeká učitele také v rámci inkluze. Na základních školách jsou nejrychleji rostoucí skupinou žáků cizinci, což se dá částečně přičíst válce na Ukrajině. Ve školním roce 2021/2022 byl jejich podíl tři procenta, ve školním roce 2022/2023 to bylo už sedm procent, což je více než dvojnásobný nárůst. V tuzemských školách jsou to dlouhodobě zejména Slováci, Vietnamci, Rusové a Ukrajinci. Nejvyšší zastoupení cizinců připadá kromě hlavního města Prahy (16 procent) také na Karlovarský kraj (11 procent) a Plzeňský kraj (10 procent). 

Jak v mateřských, tak v základních školách se podle inspektorů dlouhodobě nedaří individualizovat výuku. To je důležité pro všechny děti, nejen ty se zvláštními vzdělávacími potřebami, jak vysvětluje Nikola Šrámková. „Jde o přizpůsobení výuky individuálním potřebám žáků, jako je učební styl, motivace, tempo, nadání, schopnosti jednotlivých dětí a jiná specifika, která mají. S tím souvisí i používání různých metod, které nejlépe vyhovují potřebám každého žáka, aby si mohli efektivně osvojit dané učivo a plně se rozvíjet,” přibližuje analytička EDUinu. 

Data ukazují, že i když je zřejmé mírné zlepšení, stále pouze v 16 procentech školek se vzdělávání individualizuje a vychází z kvalitně prováděného hodnocení dětí v rámci diagnostiky, jehož závěry jsou zohledňovány v plánování na úrovni třídy, přes jeho realizaci až k vyhodnocení naplnění stanovených cílů a přijetí dalších adekvátních opatření pro další pedagogickou práci,” píší inspektoři. To ale znamená, že více než 80 procent školek neumí přizpůsobovat vzdělávání potřebám dětí, což se týká i nadaných jedinců. Ve sledovaném záměrném individualizovaném přístupu k dětem se nejvíce využívají aktivity na pomoc v oblasti nedostatků a problémů, naopak minimálně se pedagogové zaměřují na podporu silných stránek a rozvoj potenciálního nadání každého dítěte ve třídě. 

Že by se situace v rámci individualizace zlepšovala aspoň na základních školách, se podle dat ČŠI také říct nedá – v 64 procentech navštívených škol pedagogové při plánování a realizaci výuky nezohledňovali uspokojivě potřeby a výsledky práce žáků. Individualizaci vzdělávání se nevěnují ani ředitelé v rámci školení, kdy jim většinu zabere administrativa. Přes 71 procent ředitelů se věnuje u dalšího vzdělávání legislativní oblasti, 58 procent řízení pedagogického procesu, 51 procent organizačnímu řízení školy, 46 procent dovednostem v ICT a 44 procent se dále školí v ekonomické a finanční oblasti. K individualizaci vzdělávání a pedagogické diagnostice se dostane jen 13,5 procenta ředitelů základních škol.

Inspektoři upozorňují také na nízkou aprobovanost učitelů, kteří nakonec předměty vyučují, a to především u výtvarné, hudební i tělesné výchovy, cizích jazyků a informačních technologií.

IMG_5459
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články