Co se zlepšilo ve státních maturitách a co jim ještě chybí

20. 6. 2013
EDUin
logo_EDUinfo

Hodnotíme klady a zápory letošního ročníku státních maturit a upozorňujeme, na jaké problémy a otázky se bude třeba v příštích letech soustředit.

Praha 20. června – Průběh letošního ročníku státních maturit znamenal výrazné zklidnění, méně zásadních pochybení CERMATu a větší uživatelský komfort pro studenty i školy. Přesto je ještě co zlepšovat. Vypočítáváme hlavní klady i nedostatky letošních státních maturit a upozorňujeme, na co je třeba se v příštích letech soustředit.

V letošním ročníku státních maturit lze považovat za pozitivní:

 • Včasné zveřejnění Žákovského průvodce maturitou a dalších materiálů a informačních zdrojů, které studentům usnadnily orientaci.

 • Snaha o větší otevřenost v komunikaci s veřejností, učiteli i studenty, zveřejnění validačních zpráv a jmen členů validačních komisí, které je schválily.

 • Ohlášené zveřejnění maturitních dat v anonymizované podobě až na úroveň žáka.

 • Výrazně menší počet vadných úloh.

V letošním ročníku státních maturit nebylo dořešeno:

 • Informace, které CERMAT poskytuje studentům, nejsou v některých případech dostačující. Lze ocenit, že nakonec školám na vyžádání poskytl podrobnější výsledky studentů v otevřených úlohách, ale tato informace by měla být standardní součástí protokolu o výsledku maturitní zkoušky.

 • Přístup k maturitním datům na specializovaném serveru nebyl přes příslib Ministerstva školství letos vyřešen.

 • Zjevně existují výrazné rozdíly mezi náročností testu z matematiky a náročností zbývajících testů. K této otázce CERMAT zatím poskytl jen velmi dílčí informace.

 • Není jasné, jestli didaktické testy z ČJL a matematiky opravdu byly v souladu s maturitními katalogy, které předepisují podíl jednotlivých tematických celků na znalostech a dovednostech ověřovaných těmito testy. Byť validační komise tento soulad konstatovala.

 • Stále není k dispozici jasná odpověď na otázku, kdo a podle jakých parametrů stanovuje obtížnost jednotlivých testů.

 • Test z ČJL obsahoval úlohy, které svým charakterem diskriminovaly ty studenty, na jejichž školách se některé předměty nevyučují. Jde o případ úlohy č. 11 z ČJL vyžadující znalosti z dějepisu.

Doporučení:

 • Před rozhodnutím o dalším osudu státní maturity je třeba provést důkladnou inventuru, zda a jak zkouška plní funkce, kterými bylo odůvodněno její zavedení.

 • Návrh ČSSD, aby vznikly tři různé verze státní maturity pro různé typy škol, by měl být podroben veřejné diskusi. Zatím není zřejmé, v čem by tato podoba maturity fungovala lépe.

 • Ve vyspělých zemích se maturuje jinak. Přípravě nového pojetí by mělo předcházet studium toho, jak vypadá ukončování střední školy ve vyspělých zemích.

 • Je třeba se pro další ročníky zabývat obsahem maturitních testů, tedy tím, koho a z čeho zkoušíme, jaký je smysl této zkoušky. Zda vůbec nějaký má a pro koho přesně.

 • Jestliže se třetí rok ukazuje vysoká neúspěšnost u matematiky, je třeba se zabývat jejími příčinami. Tedy analyzovat data, zjistit, zda není problém v testu. Pokud ne, pak máme vědět, kdo tvoří skupinu neúspěšných, abychom mohli problém řešit.

 • Zabývejme se požadavkem živnostenského zákona na maturitní vysvědčení jako nutného kvalifikačního požadavku pro některé živnostenské koncese. Velká část neúspěšných maturantů pravděpodobně pochází právě z okruhu těch, kteří si doplňují vzdělání z kvalifikačních důvodů.

Kompletní dokument obsahující vysvětlení jednotlivých bodů naleznete ZDE.

 

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Je třeba konstatovat, že po dvou letech, kdy jsme řešili zásadní pochybení při průběhu maturit, letos už se můžeme soustředit spíše na detaily. To je výrazný posun. V příštích letech by nám mělo jít o to, aby státní maturita a její průběh byly předvídatelné a nenastaly další radikální změny. Rozumný model by měl sledovat postupný vývoj a odstraňování zbývajících chyb a nedostatků. Avizovaná představa sociálních demokratů, že zavedou tři různé státní maturity pro různé typy škol, je sporná. Znamenala by další radikální změnu v organizaci. Nebylo by pak rozumnější nabídnout jednotlivým školám návod a pomoc, jak ověřovat na konci studia kompetence studentů přiměřeně typu školy, kterou studují, a neorganizovat centralizovanou maturitu se stomilionovými náklady? Tím jsme ostatně měli nejspíš začít, než jsme spustili státní maturity s nereálnými a nerealizovatelnými ambicemi.“

Kontakty:

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602 687 016

Poznámky pro editory:

 • Starší texty k tématu státních maturit najdete ZDE.

 • Maturitní katalogy z jednotlivých předmětů najdete ZDE.

 • Maturitní testy z jednotlivých předmětů najdete ZDE.

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s., byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

 • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na http://fertek.blog.respekt.ihned.cz.

 

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články