ČOSIV: Asistent pedagoga – práce nebo poslání?

9. 11. 2016
EDUin
20161019_114143-560×450

Publikujeme rozhovor s Jitkou Hájkovou, která již téměř čtyři roky pracuje jako asistentka pedagoga v ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov. Rozhovor s paní ředitelkou ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov Jitkou Topičovou: Inkluze je o tom, že vám děti nastavují zrcadlo najdete ZDE. Text vyšel na stránkách České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ZDE).

Jak jste se k práci asistentky pedagoga dostala?

Po narození dcery jsem si doplnila vzdělání v oblasti cvičení a začala jsem jako OSVČ při mateřské dovolené pořádat kurzy a cvičení pro rodiče s dětmi. Když dcera nastoupila do MŠ v Otovicích, začala jsem se školkou spolupracovat a pořádala zde jednou týdně cvičení s dětmi. Všimla si mě tam paní ředitelka a nabídla mi práci ve škole. Protože bohužel nemám potřebné vzdělání, nabídla mi pozici asistentky pedagoga. K tomu jsem absolvovala roční studium oboru asistent pedagoga na NIDV.

Jak vypadá váš běžný den ve škole?

Jedním slovem „frmol“. Do školy přicházím na 6:00. Abych mohla mít alespoň minimální mzdu, dobírám ještě čtvrt úvazku úklidu ve škole. Uklízím do 7:15. Protože ve škole vedu i kroužek keramiky, tak poté zajistím pec v keramické dílně, která je přes noc zapnutá. Pak jdu do třídy a s pedagogem děláme přípravu na výuku. Ráno také zajišťuji prodej dotovaných mléčných výrobků. Od 8:00 probíhá výuka dle plánu a rozvrhu. Z vlastní iniciativy se starám i o školní zahradu, koordinuji a zajišťuji sběrovou akci kaštanů a tvořím nástěnku střediska volného času.

Jaký je podle vás váš hlavní přínos pro výuku?

Tím, že jsem ve „dvojtřídce“ (spojené čtvrté a páté třídě), tak se cítím velmi nápomocna jak učiteli, tak žákům. Ve třídě máme žáka se zrakovým postižením, 5 žáků s DYS poruchami a ADHD. Dělíme se jak do skupin, tak pracuji se žáky dle pokynů učitele. Žáci za mnou také mohou kdykoliv o přestávce přijít a sdílet své potřeby.

Kolika dětem ve třídě a jakým způsobem jim poskytujete podporu?

Všem. Přístup naší školy mě velmi oslovil, neboť se zde ke každému žáku přistupuje individuálně. Bez ohledu na to, jestli má nějaké vyšetření či ne.

Jak spolupracujete s třídním učitelem?

Každý den začínáme ranní přípravou na výuku, spolupracujeme na školních projektech, řešíme spolu klima ve třídě, podílím se na komunitních kruzích. Myslím, že komunikace s třídním učitelem je na výborné úrovni. Cítím se ve stejné pozici jako učitel, s tím, že obsahově nepřipravuji učivo na výuku. Na výchovy zajišťuji pomůcky a materiály k práci. Také připravuji třídu a žáky před vyučováním na další předmět.

Jak vypadá vaše spolupráce s rodiči?

Účastním se všech jednání s rodiči a také třídních schůzek. Cítím, že rodiče ke mně mají stejnou důvěru jako k učiteli, proto nemají problém se na mě kdykoliv a s čímkoliv obrátit.

Co vás na práci baví?

Převážně práce v kolektivu a s dětmi. Není to stereotyp, mám široký rozsah práce i možnost využití vlastní kreativity.

Co jsou podle vás hlavní přínosy inkluzivního vzdělávání?

Získávání zkušeností a obohacování jeden od druhého. Žádná izolace či selektování do skupin. Žáci se denně učí jeden od druhého. Díky tomu si mnohem lépe rozumějí a přijímají odlišnosti druhých.

Co by se podle vás mělo systémově změnit v přístupu k asistentům pedagoga?

Finanční ohodnocení. Odvádím stejně náročnou práci jako kolegové, myslím, že někdy i více než vychovatelky ze školní družiny, ale tabulkové hodnocení naprosto neodpovídá náročnosti této práce. Bohužel časová i psychická náročnost mi již nedovoluje další potřebné vzdělání si dodělat. Kdybych nebyla finančně jištěna manželem a tato práce by mě tak nebavila, nemohla bych ji dále dělat, větší plat bych měla i jako skladnice v Lidlu. Moje čistá mzda za dva úvazky je průměrně 11 tisíc korun. Dělám to tedy téměř dobrovolně, plat mě opravdu neuživí.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články