EDUin se připojuje k prohlášení SOFA (dříve ČOSIV) o parametrizaci asistentů pedagoga

16. 2. 2023
EDUin
IMG_2958

Aktuální podoba návrhu je diskriminační pro některé školy.

EDUin podpořil vyjádření iniciované organizací Society for All (dříve ČOSIV) k plánované parametrizaci pozice asistenta pedagoga. Kompletní vyjádření si můžete přečíst zde. EDUin souhlasí s argumenty, na které SOFA upozorňuje. Zároveň zdůrazňujeme i to, že úprava opravdu diskriminuje malé školy, kterých je v Česku velká část, a také ty, které inkluzi už intenzivně podporují.

Novela školského zákona, která s parametrizací asistentů počítá, má tato pozitiva:

  • dojde ke snížení administrativní zátěže pro ředitele – těm by odpadla starost spravovat finanční příspěvky na asistenty pedagoga spojené se speciálními vzdělávacími potřebami žáků,
  • asistenti získají větší jistotu, že na škole zůstanou i po odchodu dítěte, na které byli dosud vázáni.

Vyjádření SOFA zmiňuje negativa celé úpravy i doporučení, jak návrh pozměnit. EDUin u vyjmenovaných negativ klade důraz hlavně na dopad, který má úprava v současné podobě na školy, které vyšly vstříc novele zákona z roku 2016 a inkluzi podporují. Žáci vyžadující zvýšenou péči těmto školám zůstanou, zatímco asistenti jim budou odebráni a přerozděleni rovnoměrně, tedy i školám, které se cíleně inkluzi dosud vyhýbají. 

Úprava se výrazně dotkne také malých, vesnických škol. Ty v současné době dokázaly díky doporučení poraden získat například 2 asistenty, zatímco současný výpočet jim přidělí na základě koeficientů jen 0,86 úvazek na asistenta. Školám, které mají průměrný počet žáků ve třídě nižší než 20, budou koeficienty počet úvazků ve výsledku snižovat. 

Jan Zeman, analytik EDUinu: „Za EDUin doporučujeme zaměřit pozornost na situaci škol, které inkluzi maximálně podporují a nyní se má jejich situace radikálně změnit. To je velmi zvláštní forma poděkování státu školám, které inkluzi razily v první linii. Představa dostupnosti asistentů pedagoga na všech školách je chvályhodná, ale je nutné sledovat, zda lze jít dostatečně univerzální cestou pro všechny školy, nebo je třeba poupravit soustavu parametrů a koeficientů.”

Blíží se uvedení Auditu vzdělávacího systému za rok 2022. Už nyní na webu najdete přehled hlavních událostí ve vzdělávací politice za uplynulý rok. 

Našli jste v článku chybu? Napište nám prosím na korektor@eduin.cz.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články