EDUin výzkum: Mají děti s handicapem chodit s ostatními dětmi do jedné školy? Veřejnost je v této otázce rozdělena na polovinu

17. 9. 2013
EDUin
handicap

Na čtvrteční tiskové konferenci představí EDUin kompletní výsledky šetření, které zkoumalo postoje veřejnosti a odborníků k současné podobě školy

Praha 17. září – Třetí část průzkumu realizovaného EDUin, o.p.s. ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd se zabývala postojem veřejnosti k začleňování dětí s handicapem do běžných škol. V tomto směru mírně převažují ti, kteří by s takovým postupem souhlasili. I tak se dá ale konstatovat, že zhruba čtyřicet procent oslovených má k takovému postupu výhrady, byť integrace je nejen v evropských zemích už zavedený, respektovaný a úspěšný trend.    

Kromě obecné tendence podporovat rozdělení dětí do oddělených vzdělávacích proudů podle míry talentu a postižení je pravděpodobným důvodem tohoto postoje opět nedůvěra v to, že by nespecializované školy poskytly dětem dostatečný servis a bezpečné prostředí. Proto se selekcí souhlasí i mnozí rodiče dětí s handicapem.

Toto tvrzení vyvozujeme ze spontánních odpovědí na otevřené otázky týkající se výhod a nevýhod školy, do níž chodí i děti s nějakým postižením.

 

Důvody PRO začlenění handicapovaných do běžných škol. Spontánní odpovědi, neupraveno:

  • měli by se začlenit mezi zdravé děti, aby se děti naučili s tělesně handikepovanými žít v jedné společnosti
  • Aby se i postižení cítili jako ˝lidi˝ a ne odstrčený
  • děti mohou být v širším kolektivu a může to být prospěšné zejména pro mentálně postižené, myslím, že ˝zdravé˝ děti můžou mít dobrý vliv i na jejich mentalitu a ˝zdravé˝ děti se naučí žít s ˝jinými˝ nemocnými dětmi a neberou je jako méněcenné
  • Určitě nemůže do běžné školy dítě s mentálním handicapem, ale proč vylučovat třeba dítě s handicapem pohybovým? Mluvím z vlastní zkušenosti. Moje mentálně postižená dcera navštěvovala speciální školu. Všichni, kteří se o tyto děti ve škole starají, mají můj obdiv a hlubokou úctu. Školu ale navštěvovaly i děti, které by mohly absolvovat běžnou školu. Jen by ale musela být vůle v některých školách tyto děti zařadit.

Důvody PROTI začlenění handicapovaných do běžných škol. Spontánní odpovědi, neupraveno:

  • děti potřebují individuální přístup, který v běžné třídě nemohou dostat… Když budou mít individuální přístup, budou schopny se naučit mnohem více než ve třídě, kde individ. přístup nebudou mít. Rozhodně jsem proti!
  • Možná by to bylo v určitém ohledu prospěšné, ale tyto děti by se nikdy nemohly plně zapojit do života třídy.
  • Málo, ktera skola je shopna poskytnou kvalitativni zazemi pro deti s temito spcifickymi pozadavky.
  • Samozdřejmě se musíme dívat na míru postižení, jestliže je schopen navštěvovat klasickou ZŠ nevidím v tom problém, ale jestli má kupříkladu problémy s učením co se týče rychlosti učení myslím, že by pro něj byl mnohem lepší individuální přístup. 
  • U tělesně postižených dětí nemám problém, ty mohou samozřejmě navštěvovat cokoliv. Mentálně postižené dítě však bude na gymnáziu dělat co? Nebude stíhat a jen učinit za dost tomu, že ho začleňujeme, je neskutečná blbost.
  • děti mají různé druhy postižení a každé vyžaduje něco jiného…

 

Souhrn názorů reprezentativního vzorku a jeho porovnání s názory odborné veřejnosti budou publikovány v rámci tiskové konference 19. září v 12.30 v aule ZŠ Vodičkova, Praha 1.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články