Kompetence pro práci v budoucnosti: Orientace v kulturách, informatické myšlení a adaptace na nová média

5. 5. 2015
EDUin
6660007437_729392f1bf_z

Institut pro budoucnost při Výzkumném ústavu Phoenix University vypracoval materiál, který se snaží analyzovat hnací síly, které určí vývoj budoucnosti v oblasti práce, a k nim přiřadil deset kompetencí, které v takto designované budoucnosti zajistí adaptabilitu. Třiadvacetistránkový materiál vám přinášíme formou seriálu. Za překlad děkujeme Kamilu Uhlířovi, dobrovolnému spolupracovníku EDUin.

Co představuje šest hnacích sil (dlouhověkost, chytré stroje a systémy, computerizace všedního života, ekosystém nových médií, superstrukturované organizace, globálně propojený svět) pro pracovníky dalšího desetiletí? Identifikovali jsme deset kompetencí, u kterých věříme, že budou kritické pro úspěch na pracovním trhu. V tomto díle seriálu představíme následující tři: mezikulturní kompetence, informatické myšlení a práce s novými médii.

Mezikulturní kompetence

Definice: schopnost práce v jiných kulturních podmínkách

V opravdu propojeném světě by jednotlivec mohl být poslán na různá místa na základě kompetencí – musí tedy být schopen práce v jakémkoliv prostředí, kde se zrovna ocitne. To vyžaduje specifické znalosti, například jazykové, ale také přizpůsobení se měnícím se podmínkám a schopnost pochopit a vhodně reagovat na nový kontext.

Mezikulturní kompetence se stanou důležitými pro všechny pracovníky, nejen pro ty, kteří musí pracovat v různých regionech. Organizace čím dál tím víc vnímají různorodost jako hnací sílu inovací. Výzkumy nyní ukazují, že opravdu inteligentní a inovativní skupiny se zakládají na kombinaci různých věků, kompetencí, disciplín, procesů myšlení a pracovních postupů jejich členů. Scott E. Page, profesor a ředitel Centra studií komplexních systémů (Center of the Study of Complex Systems) při University of Michigan dokázal, že skupiny s větším rozsahem perspektiv a kompetencí předčí skupinu expertů, mezi nimiž je diverzita menší. Vyvodil tak, že “progres závisí na našich kolektivních rozdílech stejně jako na IQ jednotlivců.”

Různorodost se tedy stane základní kompetencí pro organizace pro další desetiletí. Úspěšní zaměstnanci těchto různorodých týmů musí být schopni identifikovat a komunikovat styčné body (společné cíle, priority, hodnoty), které odrážejí jejich rozdíly a umožní jim vytvářet vztahy a efektivně pracovat společně.

Informatické myšlení

Definice: schopnost přetransformovat velké objemy dat do abstraktních konceptů a porozumět úvahám na základě daných dat

S tím, jak exponenciálně roste množství dat, které máme k dispozici, bude mnohem více pozic vyžadovat početní myšlení za účelem porozumění těmto informacím. Začátečníkům srozumitelné programovací jazyky a technologie vyučující základy programování ve virtuálním i reálném světě nám umožní manipulovat s naším prostředím a podpořit naší interakci. Použití simulací se stane základní expertízou a začnou se pravidelně objevovat v rozpravách a při rozhodování. HR oddělení, která nyní oceňují uchazeče se znalostí základních aplikací, jako Microsoft Office, zvýší svá očekávání a zaměří se na životopisy, které zahrnují analýzu statistik a kvantitativní uvažování.

K samotnému početnímu myšlení si bude pracovník muset být vědom také spojených omezení, což vyžaduje porozumění tomu, že modely jsou tak kvalitní, jako zdrojová data. I ty nejlepší modely jsou odhady reality, nikoliv sama realita. A za druhé musí být pracovníci schopni překonat chybějící data a nezaseknout se za situace bez algoritmu pro rozhodování, ať už v jakémkoliv systému.

Dnes existují programy, které děti na matematickou gramotnost budoucnosti připravují. ‘Scratch’ je interaktivní studijní prostředí vytvořené Lifelong Kindergarten Group v mediálních laboratořích MIT. Učí mladé lidi základy početních dovedností zábavnou formou a v nízkorizikovém prostředí.

Práce s novými médii

Definice: schopnost kriticky posoudit a vytvářet obsah pro nové formy médií a využít je k přesvědčující komunikaci

Explozi uživatelsky vytvořeného mediálního obsahu, zahrnujícího videa, blogy a podcasty, které nyní dominují naším sociálním životům, pocítíme naplno v dalším desetiletí. Komunikační nástroje, které se odtrhávají od statického přístupu programů, jak to známe například z PowerPointu, se stanou všedními a s tím i očekávání, že zaměstnanci budou schopni vytvářet obsah za pomocí těchto nových platforem, rapidně vzroste.

Příští generace pracovníků se bude muset naučit ovládat formy jako video, být schopni vnímat je kriticky a vyhodnotit je, stejně jako nyní hodnotí tištěné materiály či prezentace. Budou také muset být schopni sami vytvářet a prezentovat vlastní vizuální tvorbu. Znalost fontů a rozložení byla dříve omezena pouze na malou skupinu designérů a tiskařů až do doby, než je programy na zpracování slov přinesly i do každodenního života kancelářských pracovníků. Stejně tak i uživatelsky přívětivé editory udělají z video-jazyka – výrazů jako např. snímek, hloubka obrazu atd. – součást běžného vyjadřování.

Tím, jak se vtahující a vizuálně stimulující prezentace informací stávají normou, pracovníci budou potřebovat sofistikovanější dovednosti, aby mohli používat těchto nástrojů k zapojení a přesvědčování publika.

 

Díl 1.: Proč je potřeba zamýšlet se nad změnami

Díl 2.: Jak promění společnost dlouhověkost a computerizace

Díl 3. : Svět propojený novými médii a strukturami

Díl 4. : Rozpoznat význam, předvídat jednání druhých a umět se adaptovat

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články