Kompetence pro práci v budoucnosti: Vzdělávací instituce, firmy a vzdělávací politika

8. 5. 2015
EDUin
8720604364_85c5931a14_z

Institut pro budoucnost při Výzkumném ústavu Phoenix University vypracoval materiál, který se snaží analyzovat hnací síly, které určí vývoj budoucnosti v oblasti práce, a k nim přiřadil deset kompetencí, které v takto designované budoucnosti zajistí adaptabilitu. Třiadvacetistránkový materiál vám přinášíme formou seriálu. Za překlad děkujeme Kamilu Uhlířovi, dobrovolnému spolupracovníku EDUin.

 „Vzdělávací instituce prvního, druhého a navazujících stupňů jsou z velké části výtvorem infrastruktury technologie a sociálních podmínek minulosti. Prostředí se změnilo a vzdělávací instituce by měly zvážit, jak na to rychle odpovědět a přizpůsobit se,“ praví se v závěru materiálu Kompetence pro práci budoucnosti 2020. Poslední díl seriálu přináší shrnutí doporučení, jak přizpůsobit vzdělávání potřebám budoucnosti.

Výsledky tohoto výzkumu mají dopad na jednotlivce, vzdělávací instituce, firmy i státní úřady.

Aby se stali úspěšnými, musí jedinci prokázat prozíravou orientaci v rychle se měnícím prostředí forem organizací a požadavků na kompetence. Častěji po nich bude požadováno průběžně přehodnocovat potřebné kompetence a rychle dát dohromady správné zdroje k jejich doplnění a rozvoji. Pracovníci v budoucnosti budou muset být adaptabilní celoživotní studenti.

Vzdělávací instituce prvního, druhého a navazujících stupňů jsou z velké části výtvorem infrastruktury technologie a sociálních podmínek minulosti. Prostředí se změnilo a vzdělávací instituce by měly zvážit, jak na to rychle odpovědět a přizpůsobit se. Některé směry změn mohou zahrnovat:

  • více důrazu na rozvoj kompetencí jako je kritické myšlení, porozumění a analytické schopnosti
  • integrace gramotnosti nových médií do vzdělávacích programů
  • zahrnutí experimentálního učení se zaměřením na soft skills – např. schopnost spolupráce, práce ve skupinách, rozpoznávání emočních podnětů
  • rozšíření skupiny vzdělávajících se od náctiletých a mladých dospělých až do dospělosti

Firmy také musí dávat pozor na měnící se prostředí a přizpůsobit své plánování pracovních sil a rozvojové strategie tak, aby odpovídalo budoucím požadavků na kompetence. Profesionálové z oblasti lidských zdrojů musí zvážit tradiční metody identifikace důležitých kompetencí a stejně tak výběru a rozvoje talentu. Strategie pro pracovní sílu, vedoucí k udržení firemních cílů, by měla být jedním ze stěžejních výstupů profesionálů v oblasti lidských zdrojů a měla by zahrnovat spolupráci s univerzitami na problému celoživotního vzdělávání a požadavků na kompetence.

Tvůrci vládní politiky musí reagovat na změny v prostředí, musí se ujmout vedoucí role a učinit ze vzdělávání národní prioritu. Pokud nebude vzdělávání prioritizováno, riskujeme ztrátu naší schopnosti připravit se na zdravou a udržitelnou budoucnost. Abychom byli připraveni a naše firmy konkurenceschopné, tvůrci politiky by měli vzít v potaz celou škálu kompetencí, jež budou občané potřebovat a zároveň také důležitost celoživotního vzdělávání a neustálého obnovování kompetencí.

Díl 1.: Proč je potřeba zamýšlet se nad změnami

Díl 2.: Jak promění společnost dlouhověkost a computerizace

Díl 3. : Svět propojený novými médii a strukturami

Díl 4. : Rozpoznat význam, předvídat jednání druhých a umět se adaptovat

Díl 5.: Orientace v kulturách, informatické myšlení a adaptace na nová média

Díl 6: Napříč disciplínami, s přístupem designérů a s orientací v informacích ve virtuálním světě spolupráce

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články