Ministerstvo školství by mělo ujasnit požadavky na dítě u zápisu do ZŠ

63 (1)

Ilustrační foto (c) Kateřina Lánská

Během dubna v Česku základní školy organizují zápisy do prvních tříd. Ministerstvo školství by mělo ujasnit, co se od dětí při zápisech očekává. Na webu úřadu je stále dostupné Desatero pro rodiče dětí předškolního věku. Dokument z roku 2012 ale neodpovídá očekávaným výsledkům učení, tak jak jsou popsány v aktualizované podobě kurikula pro předškolní vzdělávání.

Požadavky uvedené v desateru jsou materiálem, který některé základní školy ještě i dnes předkládají rodičům jako očekávané minimum pro jejich děti při vstupu do základního vzdělávání. Nároky na děti uvedené v desateru jsou však v rozporu s aktuální snahou ministerstva snížit počet odkladů školní docházky, jehož součástí je i snaha učinit přechod mezi mateřskou a základní školou plynulejší a snížit tlak na výkon na prvním stupni základní školy.

Ministerstvo by mělo jasně deklarovat, co je možné u zápisu do základní školy od dětí vyžadovat a mělo by to být v souladu s aktualizací Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Tento dokument uvádí, že pro plynulý přechod z mateřské do základní školy je důležitým předpokladem, aby dítě:

  • zvládalo odloučení od blízkých osob;
  • bylo samostatné v sebeobsluze;
  • dokázalo říct si o pomoc;
  • dokázalo počkat, vydržet;
  • dokončovalo započatou činnost;
  • respektovalo, že ne vždy na něj přijde řada.

Kateřina Lánská, analytička EDUinu:  „Pokud má být jedním z cílů snahy o snížení odkladů školní docházky také vzbudit důvěru rodičů ve vzdělávací systém, není možné jim při zápise dětí do škol předkládat seznam požadavků, který samo ministerstvo považuje za zastaralý. Což se v některých školách bohužel stále děje. Ministerstvo by mělo jasně deklarovat, že zápis je pro děti spíše motivační událostí, není přípustné z něj dělat v žádném smyslu přijímací řízení a vyhodnocení toho, zda dítě potřebuje odklad školní docházky má probíhat formou pedagogické diagnostiky v mateřské škole a eventuelně diagnostiky v poradně.” 

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články