Ministerstvo školství chce do ledna vybrat klíčové lidi pro řízení a rozvoj školství

25. 11. 2019
EDUin
bEDUin_clanek_obrazek3

Co přinesl týden 18. 11. – 24. 11. 2019

Krátce:

  • Obědy pro potřebné děti zdarma se potýkají s řadou bariér. Přečtěte si shrnutí debaty Co a jak funkčně řeší obědy do škol, která proběhla 22. října v Pražském kreativním centru. „Když jsme v roce 2015 začínali, bylo v cílové skupině 100 tisíc dětí. Pak jsme zjistili, že si o to spousta lidí neřekne, nebo se o tom nedozví. Spousta škol se rozhodla, že se nezapojí, takže nám peníze s každým ročníkem zbývaly. Dnes je v naší cílově skupině asi 50 tisíc dětí a projekty jsou připravené asi pro deset tisíc dětí,“ uvedl Jan Hřebíček z MPSV, které administruje jeden z programů obědů zdarma.
  • Česko dává na školství v poměru k HDP skoro nejméně ze všech zemí EU, varuje senátor Růžička (HN). Data o útratách státu na vzdělávání se ovšem liší napříč různými organizacemi. Nejznámější jsou data OECD, které ve srovnání výdajů na základní až vysoké školství z roku 2015 řadí Českou republiku na předposlední místo před Irsko. Nicméně v jiné metrice Eurostatu z roku 2017 jsou české výdaje na vzdělávání v poměru k HDP průměrné ve srovnání s dalšími zeměmi EU. Proto je důležité sledovat, co přesně je měřeno, kým a jak často.
  • Karlovarský kraj nabídne novým učitelům 200 tisíc Kč jako náborový příspěvek. Podmínkou by bylo setrvání ve škole po dobu pěti let. Dalším z nástrojů by mohl být stabilizační příspěvek, a to ve výši 100 tisíc korun. Kraj musí do budoucna počítat s obměnou až 780 učitelů jen na základních školách (Česká škola). Aprobovanost tamních učitelů je nejnižší v zemi.
  • Návrh navýšení peněz pro učitele neprošel. V rozpočtovém výboru získal jen pět hlasů. Na jednání spoléhaly školské odbory. Od některých poslanců měly slíbenou podporu v podobě předloženého pozměňovacího návrhu, aby rozpočet v příštím roce počítal s navýšením učitelských platů o patnáct procent (Deník), jak na začátku roku slíbila vláda, a nikoliv jen deset procent, jak kabinet před dvěma týdny schválil. Další projednání může proběhnout na plénu Sněmovny.
  • Nový podcast Hovory z kabinetu. Co se děje za dveřmi kabinetů? Co si říkají učitelé jenom mezi sebou? Jak vypadá pohled na české vzdělávání zevnitř škol? Mladý učitel Daniel Pražák ve svém novém pořadu Hovory z kabinetu hovoří s inspirativními učiteli. Přehrát si můžete již dva díly (Anchor.fm).
  • Nová výzkumná zpráva: Má zákaz mobilů o přestávkách smysl? Výsledky výzkumu Masarykovy univerzity (MUNI) ukázaly, že dospívající se o přestávce baví se spolužáky bez ohledu na to, zda mají povoleno, nebo zakázáno mobilní telefon používat.
  • Technologie ve vzdělávání jsou hudba budoucnosti. Ledaže? Aktuálně.cz přináší shrnutí z EdTech sekce uplynulého festivalu PREF, kde se představily možnosti robotiky, programování nebo organizace třídy pro školy. Zřizovatelé škol by ale měli být na pozoru. Většina moderních technologií, jako jsou programovatelní roboti či individuální nebo skupinové úkoly na tabletech, vyžaduje vyšší ICT / digitální kompetenci učitelů. Ta je ale velmi různá mezi školami, jak ukázala nová tematická zpráva České školní inspekce věnující se informační gramotnosti.

Výrok týdne: „Školy jsou prodchnuty strachem a nedůvěrou. Je velmi náročné v tomto prostředí něco svobodně tvořit, ať už pro žáky, či učitele. Mnoho lidí se bojí udělat něco navíc, něco nového. Často je tento strach neopodstatněný. Kdyby se povedlo vymýtit strach z lavic, sboroven i ředitelen, všem by se dýchalo lépe.“ Výherci soutěže Global Teacher Prize CR Tomáš Chrobák a Monika Olšáková v rozhovoru pro Rodiče vítáni hovoří o svém pojetí učitelství.

V souvislostech: 

  • MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ CHCE DO LEDNA VYBRAT KLÍČOVÉ LIDI PRO ŘÍZENÍ A ROZVOJ ŠKOLSTVÍ

Příprava Strategie vzdělávací politiky do roku 2030, novela Zákona o pedagogických pracovnících, slučování podřízených organizací NÚV a NIDV, realizace Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací soustavy 2019-2023. A nejen to. V klíčové sekci, která má na starosti regionální školství, je pod ministrem školství Plagou rušno. Se vznikem Národní sportovní agentury (iRozhlas) a vyčleněním velké části agendy sportu mimo MŠMT (věnovali jsme se v březnovém bEDUinu) se ministerstvo rozhodlo restrukturalizovat některé důležitá místa. Mezi ně patří především zřízení náměstka / náměstkyně pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže, což je nová pozice, která nahradí dosavadního náměstka pro řízení sekce vzdělávání Václava Pícla a jeho kolegu ze sekce sportu a mládeže Karla Kováře. Člověk v nové funkci bude mít napilno.

Ministerstvo školství může být jen tak kvalitním centrem pro řízení školství, jaké bude mít personální kapacity. Především sekce vzdělávání je pro řízení školství kritická. Už nyní je jasné, že na místo náměstka / náměstkyně musí nastoupit respektovaný manažer či manažerka, kteří musí zvládnout odřídit projekty doručující konkrétní změny, jejichž hlavním cílem je podpora učitelů, ředitelů, škol a zlepšení podmínek, průběhu i výsledků vzdělávání dětí, žáků a studentů. Plánovaná opatření zahrnují obrovské spektrum témat – od revize cílů a obsahu vzdělávání (úprava Rámcových vzdělávacích programů) přes komplexní uchopení tématu profesní dráhy učitele (od jeho vzdělávání na pedagogické fakultě či jiné vysoké škole, po další vzdělávání v průběhu jeho života) a ředitele, po budování podpory (administrativní, metodické a jiné) školám přímo prostřednictvím úplně nové instituce či kapacit přímo v území.

Vedle pozice náměstka se také vypisuje výběrové řízení na pozici ředitele odboru řízení a rozvoje vzdělávání. Kdo místo obsadí, bude mít na starost mimo jiné zabezpečení vedení rejstříku škol a školských zařízení. Ten se v minulých letech stal předmětem ohnivých debat kvůli zakládání soukromých škol. Ministerstvo znemožňovalo jejich založení v souladu se zákonem právě odmítnutím zápisu do školského rejstříku (Novinky.cz). Do kompetence nového ředitele bude spadat také příprava hlavních činností nástupnické organizace NÚV a NIDV, jež by měla nést jméno Národní pedagogický institut (NPI). O budoucí činnosti NPI si můžete přečíst v materiálu (PSP.cz), který ministerstvo připravilo v září členům školského výboru Poslanecké sněmovny. Dále se ředitel bude starat o koordinaci takzvaných individuálních projektů systémových z operačního programu. Ty tvoří těžiště praktické činnosti ministerstva v terénu. Aktuálně jde např. o projekty (OP VVV) Akční plánování a strategické řízení v územích a na školách, Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů a další. Jednotlivé projekty realizují různá pracoviště, především NÚV a NIDV.

Sekundovat a dále zlepšovat kvalitu vzdělávání na českých školách by měl také vedoucí oddělení řízení vzdělávací soustavy a inovací ve vzdělávání. Součástí role nového vedoucího má být řízení rozvoje a naplňování Strategie digitálního vzdělávání. Ta se stala v srpnu terčem kritiky Nejvyššího kontrolního úřadu, který zhodnotil, že školám chybí peníze a MŠMT neplní klíčové úlohy, které si vytyčilo. EDUin shrnoval závěry NKÚ na svém Twitteru.

Ministerstvo zvolilo velmi krátké termíny pro přihlášky, a sice 29. listopadu, deset dní od vyhlášení. Všechna volná místa představuje zde (MŠMT). Je otázkou, zda existují v rámci úřadu „předvybraní“ kandidáti, nebo je úmyslem brzy pořádat druhá kola výběrových řízení. Ta by totiž na rozdíl od těch prvních nemusela mít omezení na kandidáty, jmenovitě především předchozí praxe ve státní službě. Konečně, lidé, kteří obsadí vypsané pozice, budou mít patrný vliv na konkrétní rozhodnutí v rozvoji vzdělávání a také jednání ministra školství. Přestože se současná příprava strategie vzdělávání politiky 2030 koná v rámci nezávislého expertního kruhu, v dalším kroku bude přebrána ministerstvem a zde se kvality zmiňovaných projeví.

Inspirace z (a do) praxe:

Výběr z EDUkalendáře: 

  • 28. 11., 14.00, Praha, Kulatý stůl SKAV a EDUin: V čem jsou pro nás přínosné Hlavní směry vzdělávací politiky 2030+?
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články