Sedmnáct tisíc učitelů bez diplomu nutí ministerstvo k hledání nových řešení

28. 2. 2014
EDUin
ucitele_z2

Výjimky pro učitele a hodnotící komise mohou být dočasným řešením, je ale třeba hledat způsoby, jak mohou učitelé získat vzdělání, které jim v jejich práci opravdu pomůže.

Praha 28. února – Na překvapivé výsledky šetření, které konstatuje, že učitelů bez potřebné formální kvalifikace je sedmnáct tisíc a ke studiu by mělo nastoupit sedm až deset tisíc z nich, reaguje ministerstvo školství návrhem krizových opatření. Ta jsou v principu správná, ale EDUin upozorňuje veřejnost na některé body problému, které by neměly být při návrhu řešení opomíjeny.

V polemice o kvalifikaci učitelů bychom měli pamatovat na tyto skutečnosti:

  • Nezaměňujme pojmy nekvalifikovaný a nevzdělaný učitel. Ti, kterým chybí formální kvalifikace, jsou velmi často vysokoškolsky vzdělaní lidé s titulem. Jejich titul ale přesně neodpovídá současným požadavkům zákona. V praxi najdete mnoho velmi absurdních příkladů lidí s několika tituly, kteří přesto formálním požadavkům zákona nevyhovují.
  • Neumíme rozlišit dobré a špatné učitele mezi pedagogy s diplomem i bez něj. Při přípravě standardu učitele a kariérního řádu se snažme pojmenovat, co to vlastně znamená kvalitní učitelská práce a jak ji rozeznáme. Debata o učitelích bez formální kvalifikace ukázala, že tyto nástroje nám chybí. 
  • Učitelé bez kvalifikace nejsou líní se vzdělávat. Až na výjimky to není tak, že by se učitelé bez formální kvalifikace odmítali dál vzdělávat. Volí ale často kurzy, které jsou pro ně na rozdíl od tradičního studia na fakultě profesně přínosné. Prakticky nikdo netvrdí, že mají na školách učit nevzdělaní učitelé a že k učení stačí jen maturita, ale mnozí učitelé říkají, že fakulty nenabízejí obsahově i organizačně studium, které by jim opravdu pomáhalo v práci.
  • Monopol učitelských a pedagogických fakult na učitelské vzdělání není udržitelný. Potřebujeme přitáhnout k pedagogické profesi nejlepší lidi ze všech oborů. Tedy i ty, kteří původně vystudovali něco jiného. Tak jako škola obecně definitivně ztratila monopol na informace a poskytování vzdělání, nelze do budoucna předpokládat, že by si učitelské a pedagogické fakulty udržely výhradní právo na poskytování učitelské kvalifikace. To je třeba při přípravě strategie podpory učitelské profese vzít konečně na vědomí.

Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin, řekl: „Je nutné pochválit ministerstvo, že konečně upřesnilo čísla a víme tedy, jaké je rozložení učitelů bez formální kvalifikace v jednotlivých regionech a na jednotlivých typech škol. Ukázalo se, že jich je velké množství a řešením rozhodně není nahnat je všechny na současné pedagogické a učitelské fakulty. Nejen kvůli problémům s kapacitou, ale i proto, že to, co fakulty poskytují, není vždy to, co učitelé potřebují. Je třeba hledat, zda si potřebné znalosti a dovednosti nelze opatřit i jinde než na těchto fakultách, a měli bychom hledat i způsob, jak učinit součástí uznaného vzdělání i kvalifikaci získanou mimo formální instituce.  Věnujme pozornost tomu, jak uznat, co lidé opravdu umí, nespoléhejme se jen na papír potvrzující absolutorium.“

 

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články