Státní maturita a standardy vzdělávání jsou potenciálně nebezpečný nástroj. Zacházejme s nimi opatrně.

24. 11. 2010
EDUin
logo_EDUinfo

EDUin vyzývá ministra školství, aby upřesnil svoje představy o zavádění plošných testů žákovské populace a vzdělávacích standardů.

Praha 24. listopadu 2010 – obecně prospěšná společnost EDUin se obrací na ministra školství Josefa Dobeše s výzvou, aby seznámil veřejnost se svými plány při zavádění vzdělávacích standardů a dalšího plošného testování žákovské populace. Informace, které se objevují v médiích a které sděluje i sám ministr při tiskových konferencích, jsou dosti nepřehledné a často není jasné, co je momentální nápad a co je skutečné koncepční návrh. Typickým příkladem je například zmínka ministra o možném testování dětí v mateřských školách. Žádáme proto vedení ministerstva, aby zveřejnilo materiál, z něhož bude zřejmé, které kroky opravdu plánuje, včetně alespoň hrubého časového harmonogramu jejich zavádění.

Tomáš Feřtek , tiskový mluvčí EDUin o.p.s., řekl: „Bouřlivá debata okolo maturitní generálky, v jejímž rámci ministr Josef Dobeš opakovaně zmínil záměr zavádět další testy prakticky na všech stupních škol, poněkud zamlžila, co ministerstvo opravdu chce uskutečnit. Ministr například zmínil i urychlené vypracování vzdělávacích standardů pro základní školy v termínech, které prakticky vylučují, aby šlo o opravdu funkční nástroj. Proto bychom považovali za rozumné, aby ministr zveřejnil přehledný ´jízdní řád´, z něhož bude patrné co, jak a kdy hodlá zavést.“

Možná rizika, která vnímáme jako zcela reálná při příliš rychlém zavádění testů a standardů podrobněji uvádíme v příloze.

Kontakty:

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, o.p.s.
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602687016

Poznámky pro editory:

Možná rizika vidíme v těchto bodech:

  • Snaha ministra školství zavést v reakci na špatné výsledky studentů v „maturitních“ testech z matematiky co nejrychleji standardy vzdělávání na základních školách (viz tisková konference ministra Dobeše 1. listopadu 2010) podle našeho názoru zvýšení kvality nepomůže. Vzdělávací standardy má většina evropských zemí i řada respektovaných mimoevropských. Samy o sobě ale na úrovni znalostí nic podstatného nezmění.

  • Pro dosažení dobrých vzdělávacích výsledků žáků není nutný jen seznam toho, co mají umět, ale především jasně formulovaný vzdělávací plán, jak těchto dovedností a znalostí dosáhnout, a také podpora učitelů, kteří by měli tento plán realizovat.

  • Zatímco učitelům a jejich platovým podmínkám věnuje ministr školství přiměřenou pozornost, byť zatím bez konkrétního výsledku, profesní podpora pedagogů, standard učitele, strategie vzdělávání a jeho obsah (kurikulum) se ocitly na vedlejší koleji.

  • Pokud v této situaci ministerstvo zavede v jednotlivých předmětech povinné seznamy znalostí bez toho, aby ověřilo jejich reálnost a přiměřenost a rozumně vymezilo vztah standardu k současným kurikulárním dokumentům, fakticky zahodí práci svých předchůdců na vzdělávacích dokumentech (rámcových vzdělávacích programech) a především veškerou práci učitelů, kteří zpracovávali školní vzdělávací programy. Tím hlavním, na co se budou školy orientovat a na co budou připravovat své žáky, budou právě standardy vzdělávání, respektive jejich testování.

  • Rychlé vytvoření standardů bez náležité pilotáže může způsobit, že standard bude nevyvážený a maximalistický. Nebylo by to v historii našeho školství poprvé. Jeho důsledkem bude, že učitelé budou nuceni žáky připravovat jen na testy a nebudou mít čas ani motivaci zabývat se rozvojem kompetencí žáků a zvyšováním kvality výuky.

EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin o.p.s. byla založena v květnu 2010 a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz

Populární verzi vzdělávacích témat najdete na blogu http://fertek.blog.respekt.ihned.cz

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články