Státní maturity  – čím dál více otazníků

Autor rekapituluje otázky, které ho napadají při sledování debaty okolo státních maturit. Zabývá se především tím, co by mělo být jejich cílem a jakou by měly mít podobu, aby tento mimořádně nákladný projekt měl pro vzdělávání pozitivní efekt.

 

1) Co je cílem maturitní zkoušky?

 

Přestože se státní maturity připravují déle než 10 let a za tu dobu dospěly ke konkrétní podobě didaktických testů, písemných prací a ústních zkoušek, doposud nepanuje shoda mezi učiteli, co je vlastně jejich cílem. Původní cíl, že půjde o vstupenku na vysoké školy bez přijímacích zkoušek, se nepodařilo naplnit. Další cíl, že se na základě výsledků maturit budou srovnávat školy (a identifikují se ty špatné, tedy adeptky na zrušení…), postrádal smysl od samého počátku, protože nelze srovnávat absolventy víceletých gymnázií s absolventy nástaveb na odborných učilištích. Poslední cíl, že státní maturita nastaví minimum, které musí každý ovládat, také zůstal nenaplněn, protože ani na tomto minimu se učitelé neshodnou. Je třeba najít jiné cíle…

 

Podle mého názoru by maturita měla být příležitostí k tomu, aby absolvent střední školy ukázal, co všechno se naučil. Jejím jádrem by měla být veřejná obhajoba teoretické nebo praktické absolventské práce (podrobněji ji popisuji v článku Jak by mohly vypadat kvalitní maturity. U maturitní zkoušky by nemělo chybět prezentační portfolio, kterým absolvent prokáže, co všechno během posledních čtyř let dokázal. Sama maturita by měla mít důstojný průběh a slavnostní ráz, aby se tím zdůraznil význam této zkoušky i její prestiž. Maturitou student završuje jedno období svého života a vstupuje do nového. Opouští svou školu, na které strávil několik let, a míří na školu vysokou, vyšší odbornou nebo do svého prvního zaměstnání (v horším případě na úřad práce, což si jistě nepřejeme, ani to nikomu nepřeji…).

 

Možná tento můj názor nesdílí většina společnosti a cíl maturit vidí jinde. V tom případě by ale bylo dobré, aby se sešli zástupci vysokých škol, zaměstnavatelů, zaměstnanců, pracovníků úřadu práce (tedy těch organizací, kam absolventi směřují nejčastěji) a našli společně shodu, co jiného by mělo být cílem maturit a zda je reálné ho dosáhnout. V této „stálé maturitní komisi“ by měli být i zástupci politických stran (nejlépe jejich skuteční či stínoví ministři školství), protože ti především rozhodují o podobě maturit, a to prostřednictvím zákonů, které schvalují v parlamentu. Až po této diskuzi, která by měla mít i veřejný rozměr, můžeme přistoupit k definování obsahu a cílů nové maturity.

 

2) Z čeho se má maturovat?

 

Tradičně se maturovalo vždy z češtiny, cizího jazyka a dalších dvou vyučovacích předmětů. Původně obsah maturit vycházel z učebních osnov, na jejichž základě vznikly i katalogy požadavků k maturitní zkoušce, které připravil CERMAT. Nyní ale budou vstupovat do posledních ročníků studenti, kteří se neučili podle osnov, nýbrž podle školních vzdělávacích programů. V nich jsou definovány jako hlavní cíl vzdělávání „klíčové kompetence“. Nová podoba maturit se tedy musí soustředit především na ně! Je třeba najít vhodné nástroje pro jejich ověřování. Např. didaktický test se k tomu příliš nehodí…

 

Ve světě se prosazuje koncepce vzdělávání založená na gramotnostech. Do českých rámcových programů sice ještě nepronikla, ale v rámci jejich revize se plánuje zařazení „gramotností“ do RVP. Pokud má něco smysl zkoušet u maturity, pak jsou to právě gramotnosti – matematická, čtenářská, přírodovědná a počítačová. Didaktické testy současné státní maturity už několik málo otázek zaměřených na gramotnosti obsahují, ale vedle toho jsou plné dalších nesmyslných úloh.

 

Všichni maturanti procházejí jen češtinou. Své matematické dovednosti prokazovat nemusejí, protože mají na výběr mezi matematikou a cizím jazykem. O přírodovědnou gramotnost se už nezajímá u maturit skoro nikdo. A počítačová gramotnost, bez níž se člověk v dnešním světě neobejde vůbec, u maturit chybí rovněž, což je nejpodivnější…

 

Je evidentní, že současná podoba maturit musí projít významnějšími změnami, aby její absolventi byli připraveni vstoupit do života!

 

3) Kdo má maturity připravovat?

 

CERMAT dostal na přípravu státních maturit více než 10 let a spotřeboval na jejich tvorbu přes miliardu korun. Za takovou dobu a tolik peněz bych očekával mnohem kvalitnější produkt! Podle mého názoru tato instituce selhala. Tím, že se vymění její ředitel, ale mnoho nenapravíme… Nabízí se tedy otázka buď CERMAT zrušit, nebo ho výrazně transformovat (případně rozdělit).

 

Současná situace, kdy CERMAT tvoří katalogy požadavků k maturitě, dále vytváří evaluační nástroje, sám zkoušku realizuje a nakonec hodnotí její kvalitu a významně ovlivňuje odvolací proces, je neudržitelná. Je třeba oddělit tvorbu konkrétních cílů maturit, realizaci maturit a kontrolu kvality této realizace.

 

Cíle maturit by měla tvořit výše zmíněná „stálá maturitní komise“, která bude mít k dispozici odborníky na vzdělávání, kurikulum, testování i jednotlivé obory. Realizaci by mohla provádět státní instituce, nebo soukromá firma (případně právnická osoba typu obecně prospěšné společnosti), a to na základě výběrového řízení. Výslednou kvalitu by opět mohla hlídat „státní maturitní komise“.

 

4) Co a jak učit?

 

Ať už bude maturita jakákoliv, vždy půjde o jednorázovou zkoušku na konci studia. Nejdůležitější otázkou školství nadále zůstane, co a jak učit. Maturita samozřejmě zpětně ovlivňuje, co se učí, případně i jak se to učí. Pokud bude maturita nekvalitní, negativně ovlivní výuku na středních školách. Jestliže bude maturita kvalitní, může ovlivnit výuku pozitivně. Nehledejme v ní ale hlavní prostředek k nápravě českého školství.

 

Kvalitní školství dělají především kvalitní učitelé a efektivní systém vzdělávání. Stejně jako v případě maturit i zde jsme vlastně na začátku… Chybí shoda v tom, jak se pozná kvalitní učitel, a systém školství je rozkolísaný po chaotických zásazích bývalého ministra Dobeše. Čeká před námi ještě mnoho a mnoho práce…

 

Autor je šéfredaktorem webu www.eucebnice.cz

 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
34 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Veronika Valíková
Veronika Valíková
10 years ago
Lenka
Lenka
10 years ago

Knížka je dobrá ,ale jaksi postrádá dokončení palačinek,které byly tématem u maturit.Vrátila jsem se ze zahraničí a na jídelničku byly naše státní maturity.Hold i němečtí učitelé kroutili hlavami na náš systém s Cermatem. A když jsem jim ukázala knížku,podle které maturanti by měli dělat slohovou práci. Nejenže kroutili hlavami,ale ještě řekli,že jsme 50 let pozadu od západu.Otázka zní proč každý obor nemá svoje testy na maturitu? Příklad,jak můžou maturanti maturovat ze zdravotních škol z matematiky, když mají po hodině týdně a k tomu ve čvrtém ročníku vůbec. A cizí jazyk, také je méně hodin. Takže tento systém nahrává gymnáziím.Příští rok… Více »

Čtenář blábolu
Čtenář blábolu
10 years ago

Otázka na redakci Eduinu: Proč publikujete takové příspěvky? Snůška nesmyslů. Namátkou hned v úvodu: „Původní cíl (rozuměj nové maturity), že půjde o vstupenku na vysoké školy bez přijímacích zkoušek, se nepodařilo naplnit.“ … Při konstrukci nové maturity (řadu let zpátky) se o této záležitosti mluvilo spíše jako o přidané hodnotě nové maturity, resp. o možnosti využít ji pro vstup na vysoké školy. Nikdy, opravdu nikdy jako o cíli nové maturity, a už tuplem ne jako prioritním (autor příspěvku tento „cíl“ uvádí jako první). A protože se o tom udělalo téma, spousta lidí to vzala tak, jak uvádí autor. A čím… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
10 years ago

Nedáváme maturitě (jako jednotlivé zkoušce) příliš velký význam? Co ty čtyři roky studia?

Magda Vilímová
Magda Vilímová
10 years ago

Je jedno co bylo cílem nové maturity, když je výsledek 10ti leté ,,práce“ nekvalitní a zvýhodňuje studenty gymnázií.

Pavel Doležel
Pavel Doležel
10 years ago

Jak je zvýhodňuje? Tím, že toho gymnazisté vědí více? Jistě, odborné školy mají odborné předměty. Jenže drtivá většina gymnazistů také nejde studovat přímo obory, které jsou předmětem povinné maturitní zkoušky. Čili vedle matematiky a jazyků musejí gymnazisti na velmi slušné úrovni ovládat také biologii, chemii, fyziku, znát historii, druhý cizí jazyk, atd. Neřekl bych, že ve vztahu k matematice a českému jazyku jsou nutně gymnazisté ve výhodě. Pokud nějaká odborná škola zanedbává výuku matematiky a českého jazyka, dejte své dítě jinam, než na takovouto nekvalitní školu a neházejte vinu na CERMAT. V tomto případě je to opravdu pláč na cizím… Více »

Radek Sárközi
10 years ago

Jestli byl někdo letos u maturity zvýhodněn, tak to byli žáci certifikovaných hodnotitelů, kteří dostali od svých učitelů informace, které jiní učitelé neměli!

El
El
10 years ago

Pane Sárközi, jak jste na to přišel? Práce se posuzovaly podle stanovených kritérií i minulý rok a s kritérii hodnocení byli seznámeni všichni učitelé.
Jen tak mimochodem – nejlépe ze škol v mém okolí dopadla škola, kde žádný certifikovaný hodnotitel nebyl.

Magda Vilímová
Magda Vilímová
10 years ago

Pokud studujete učební obor s maturitou, tak máte týden praxe a týden výuky. Z toho plyne, že tito studenti mají o polovinu hodin matematiky méně. Proto si myslím, že ředitele sice prosit můžete, ale on má také někým nastavená kritéria a za ně jít nemůže. Proto na těchto školách nebude nikdy matematika dosahovat takové úrovně jako na gymnáziu, protože na to nemají dostatek času. Ale toto všechno se vědělo, ale nechtělo se to nikomu poslouchat.

berri
berri
10 years ago

Dobrý den pane (paní) El

pan doktor Kostečka ve své „Obraně státních maturit“ uvádí :

„Všichni hodnotitelé byli tak vyškoleni stejně jako předtím jejich vedoucí – tedy s cílem maximálně se „zkalibrovat“, tj. naladit na stejnou hodnotitelskou vlnu, na co nejjednotnější interpretaci deskriptorů v hodnotitelské tabulce. “

Takže kriteria možná byla stejná – ale zdá se , že interpretace mohla být jednotná, jednotnější a dokonce nejjednotnější a obávám se, že studenti nevyladěných vyučujících, přeci jen byli znevýhodněni – což netvrdí jen samotní studenti (které je možné označit za neobjektivní), ale samotní „nevyladění“ vyučující.

Pavel Doležel
Pavel Doležel
10 years ago

Paní Vilímová, na to je překvapivě jednoduchá odpověď. Obory, v nichž nelze zajistit dostatečnou výuku matematiky a českého jazyka nebudou maturitními. Proč by měly? Prostě se nastaví nějaká laťka, která bude přiměřeně náročná pro gymnázia, tj. propadne řekněme kolem pěti procent gymnazistů a kdo ji nepřekročí, nebude prostě mít maturitu. Učební obory s maturitou nikdo nenutí, aby byly s maturitou. Jen se tady někdo snaží vyvolávat dojem, že s maturitou jde dohromady cokoliv, včetně výkonu 40 hrubých chyb v textu o 250ti znacích a ještě se to snaží dávat za vinu maturitě jako taková a dožaduje se, aby některé maturita… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
10 years ago

Jenoomže my ty maturanty potřebujeme! Čím by se pak živilo těch 70 vysokých škol?

Radek Sárközi
10 years ago

Maturant toho umí každopádně více než nematurant – čím více maturantů, tím lépe!

Lenka Dohnalová
Lenka Dohnalová
10 years ago

Pane Radku S., zdravím…Jistě, cílem je mít co nejvíce vzdělaných lidí – to je úkol nás, pedagogů – naučit je co nejvíce a hledat metody, jak toho dosáhnout :-) Lenka Dohnalová

Pavel Doležel
Pavel Doležel
10 years ago

Vzdělání není binární proměnná. Udělejme to jako pro prvňáčky: 1+1+1+1+1+1+1+0,5=7,5 2+2+2+2+0,5+0,5+0,5+0,5=10 1=úroveň znalostí maturanta roku 2010 2=úroveň znalostí maturanta roku 1995 0,5=obecná úroveň nematuranta A teď kontrolní otázka pane Sárközi a paní Dohnalová: Co je víc, sedm a půl, nebo deset? Všimněte si, že základní předpoklad, že maturant toho umí víc než nematurant, platí v obou letech. Otázkou zůstává, jakou učelovou funkci chceme maximalizovat. Vzhledem k tomu, že 10>7,5 a náklady na elitní vzdělávání jsou nižší, než když 90% populace do svých 24 let neplatí daně, zdravotní a sociální za ně platí stát a ještě se financuje dvakrát více VŠ,… Více »

Radek Sárközi
10 years ago

Ano, naším cílem je naučit své žáky co nejvíce důležitých věcí. :-D

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
10 years ago

Čím více vzdělaných lidí tím lépe… V Plzni (a nejen tam) to tedy vzali za správný konec, že??? Absolvent rychlopráv toho umí každopádně více než neabsolvent.

Radek Sárközi
10 years ago

Z Vás už je taky internetový troll?

Pavel Doležel
Pavel Doležel
10 years ago

Pořád lepší být troll, než být trotl.

Radek Sárközi
10 years ago

Vy stihnete být oboje najednou…

Pavel Doležel
Pavel Doležel
10 years ago

No tak nebudeme se snad přít o to, kdo z nás je větší dement. Nechť si každý čtenář udělá obrázek sám. Přeji vám, abyste se co nejméně často cítil méněcenným.

Radek Sárközi
10 years ago

Já rozhodně dement nejsem. :-)

Lenka
Lenka
10 years ago

Pánové,čte vás národ.

Pavel Doležel
Pavel Doležel
10 years ago

Tak počkejte pár let. Dočkáte se.

Pavel Doležel
Pavel Doležel
10 years ago

Jestli chodí národ na eduin, tak už je to stejně jedno. Je ztracen.

Radek Sárközi
10 years ago

Čtenáři si jistě povšimli, že Vaší oblíbenou činností je psát do diskuzních fór na různých webech o školství a prudit tam a trollovat (což není žádná urážka, ale popsaný způsob chování některých lidí na internetu, viz troll: http://cs.wikipedia.org/wiki/Troll_(internet) …). Bohužel na víc jste se zatím v této oblasti nezmohl. Že byste třeba napsal samostatný článek, to ne… Já osobně většinou Vaše příspěvky přeskakuji a budu v tom pokračovat.

Magda Vilímová
Magda Vilímová
10 years ago

Pane Doležel, ale ty obory z maturitou existují a není přece chybou studenta, když si takovou školu vybere. To je stejné jako byste se přihlásil na kuchaře, ale nenaučili by Vás vařit. Student nemá informace jak byla která škola úspěšná u maturit. Pokud by to tak bylo, je jen na studentovi co si vybere. Ale tak to není. Váš příspěvek je zmatený a Vy asi taky.

Pavel Doležel
Pavel Doležel
10 years ago

to Sárközi: Já vás chápu. Tento odkaz jste sem již kdysi kopíroval, čili teď se zřejmě pokoušíte o získání nových příznivců. Budiž. Já jsem si ho se zájmem přečetl už tehdy. Nebudu tady hodnotit jestli tato rádoby definice sedí zrovna na mě a v zásadě je mi to jedno. Do diskusí o vzdělávání jsem přispíval již dlouho před tím, než jste mne vy onálepkoval. Pokud vám to psychicky pomůže, klidně se naoko přihlásím třeba k víře svaté. Mé články není problém najít. Jeden, týkající se školného, dokonce asi před rokem vyšel v Lidových novinách.

Pavel Doležel
Pavel Doležel
10 years ago

Paní Magdo, já s vámi nesouhlasím. Domnívám se, že zodpovědnost má za sebe a svá rozhodnutí každý svéprávný jednotlivec. Pokud jdu na nějaký obor a vidím, že se tam neučím, co bych chtěl, nebo vidím, že úlohy z matematiky pro maturanty na základě informací poskytnutých při výuce, nejsem schopen řešit a přesto maturitu chci mít, musím holt změnit obor. Jak vidíte, stát se pod tlakem politiků a nejrůznějších mašíblů typu Hausenblas, Šteffl, Feřtek, apod. plácá sem a tam a kvalitu vám nyní není schopen zajistit. Žák se prostě musí vzdělávat především sám. Je to jeho život, jeho vzdělání. Učitel má… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
10 years ago

„ty obory z maturitou existují a není přece chybou studenta, když si takovou školu vybere“

Jistěže to není chybou studenta. Ale je asi chybou systému udržovat maturitní obor, který (jak vysvětluje paní Magda V.) ani nemůže dosáhnout maturitní úrovně. Museli bychom tak nastavit ne dvě, ale tři nebo čtyři úrovně maturity. Ale mělo by to smysl?

Magda Vilímová
Magda Vilímová
10 years ago

Vzdělávat má škola od toho tady je. Nevím kde žijete, ale realita je taková jaká je a pokud škola nabízí učební obor s maturitou tak musí přece své žáky naučit vše potřebné. A konkrétně v podzimním i jarním testu v matematice se objevily příklady, které nejsou uvedeny ani v učebnících pro SOŠ a SOU s maturitou. Tak z jakých učebnic čerpali metodici, když né z těchto. A prosím pana Doležela, aby na mé příspěvky nereagoval, protože neví o čem píše. Já čerpám z reality a ne z utopie.

Pavel Doležel
Pavel Doležel
10 years ago

Paní Magdo, omlouvám se, ale já budu reagovat na co uznám za vhodné. Pokud vám to vadí, nečtěte to. Víc pro vás nemohu a ani nechci udělat. A nyní k věci. Cituji: „…pokud škola nabízí učební obor s maturitou tak musí přece své žáky naučit vše potřebné.“ Byl bych rád, kdyby tomu tak bylo, ale není. Nemůžeme se tvářit, že maturita bude obsahovat řešení parciálních diferenciálních rovnic a zároveň jí úspěšně zvládne 90% populace. Respektive můžeme se tak tvářit, ale bude to hodně veliký škleb. Jó, pokud tím chcete říci, že se má počet míst na oborech s maturitou snížit… Více »

matka syna
matka syna
10 years ago

Opět si neodpustím a vstoupím do diskuze a přidám opět hlas z lidu- můj syn a jiní tady studovali maturitní obor a NESOUHLASÍM s tím, že nemohl dosáhnout na Maturitní úroveň! Zda chtěl, nebo nechtěl na VŠ, je možná věc druhá, ale maturitu neudělal jen kvůli PP a zdůraznuji, že Aj zvládl nejlépe z celé třídy- na 1! Matiku by nezvládl- tak jako většina (nikdo) . Proč by měla být povinná? Aj bych dala jako povinnou, ale matiku určitě ne, bez té se většina studentů obejde, ale bez jazyka v dnešní době NE! Je jedno, jestli to jsou gymnázia, nebo… Více »

Magda Vilímová
Magda Vilímová
10 years ago

Souhlasím s paní, dělat si ze studentů pokusné králíky, kdy se za chodu teprve příchází na to co vše špatně funguje je velká chyba. A nejsmutnější je, že někteří ještě hledají cestu jak vše hodit na studenty. Ale říká se, že ryba smrdí od hlavy, tak nevím.