Tisková zpráva: Co zásadního změnit v Hlavních směrech revize RVP?

13. 9. 2022
EDUin
37-scaled

EDUin přináší nezávislou oponenturu.

Vedení ministerstva školství by v dohledné době mělo projednat konečnou podobu dokumentu Hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Připravil jej panel expertů pod vedením Jana Jiterského. EDUin přináší nezávislou oponenturu celého dokumentu. Kompletní analýzu najdete ZDE.

Vybíráme čtyři oblasti:

Kompetence a gramotnosti

Stále není jasné, v jakém vztahu jsou klíčové kompetence a gramotnosti vůči očekávaným výstupů. Opět hrozí, že to pro učitele zůstanou oddělené kategorie a výuka se příliš nezmění. 

EDUin doporučuje omezit se v RVP ZV na pojem očekávané výstupy, v nichž budou klíčové kompetence obsaženy.

Jádrový a rozvíjející obsah

Rozdělení vzdělávacího obsahu jde proti cílům Strategie 2030+ a reálně může vést k prohloubení nerovností mezi žáky. Úspěšné země mají v drtivé většině pro všechny žáky shodný vzdělávací obsah.

EDUin doporučuje, aby přizpůsobení obsahu bylo v kompetenci učitele, který přímo ve třídě pozná potřeby jednotlivých žáků, a aby k tomu učitelé dostali veškerou podporu – komplexní výukové materiály, upravené učebnice, možnost učit v tandemu, mít k dispozici další podpůrné pedagogické profese.

Uzlové body

Hlavní směry navrhují zavedení několika prvků, s nimiž čeští učitelé zatím plošně nepracovali – autoevaluační reflektivní systém, formativní hodnocení a žákovská portfolia. Aby s nimi uměli učitelé pracovat, bude nutná jejich dlouhodobější komplexní příprava. 

EDUin doporučuje, aby byl vytvořen podrobný plán implementace a přípravy učitelů na tuto změnu, protože je na ní celý systém uzlových bodů postaven (obzvlášť ve 3. a 7. ročníku).

Implementace nového RVP ZV

Nemáme plán pro implementaci nového RVP ZV do praxe – zjednodušeně řešeno CO se má udělat, KDO to má udělat, KOLIK to bude stát, DO KDY to je třeba udělat. Minulé pokusy o reformu na tom selhaly.

EDUin zejména doporučuje takový plán co nejdříve připravit a zveřejnit a co nejdříve vést systematickou a kvalitní osvětovou kampaň mezi učiteli, ale i širší veřejností. Dále pro chystanou změnu upravit a systematicky realizovat další vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich metodickou podporu.

Kompletní analýzu najdete ZDE.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články