Tisková zpráva: Jakým tématům se EDUin věnoval minulý rok? Shrnujeme ve výroční zprávě

18. 7. 2022
EDUin
Bez-nazvu-1-1

Informační centrum o vzdělávání vydává výroční zprávu za rok 2021. Přečíst si ji můžete zde. Minulý rok přinesl do českého vzdělávacího systému spoustu změn a výzev – pokračující růst nerovností v důsledku pandemie covidu, start revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání nebo volby do Poslanecké sněmovny. Nejen na tyto oblasti se proto EDUin v uplynulém roce zaměřoval.

Náplň práce EDUinu se dělí na dvě klíčové oblasti – mediální a odbornou. Obě se vzájemně protínají v advokační činnosti. Každoročně také EDUin objevuje a podporuje učitele a inovace ve vzdělávání, a to prostřednictvím dvou odborných cen – Global Teacher Prize a EDUína.

Témata roku 2021:

  1. Dopady pandemie ve školství a růst nerovností – téma jsme nadále sledovali a komentovali na ně reagující opatření státu – například doučování nebo letní kempy.
  2. Implementace Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ – snažíme se aktivně přispívat k naplňování zásadního dokumentu pro vzdělávací politiku, oba hlavní cíle strategie, tedy snižování nerovností ve vzdělávání i změnu obsahu a způsobu výuky, jsme stanovili jako dlouhodobě sledovaná témata v tradičních auditech vzdělávacího systému.
  3. Střední článek podpory škol – velmi aktuální téma odbřemeňování ředitelů a celková nezbytná metodická i jiná podpora škol je připravována prostřednictvím zamýšleného zřízení středního článku podpory škol. EDUin se účastní práce ve všech relevantních uskupeních resortu na toto téma — jsme zastoupeni v poradní skupině pro pilotáž středního článku MŠMT, v pracovní skupině pro střední článek iniciativy Partnerství 2030+ i ve vznikajících okresních partnerstvích. Dlouhodobě se účastníme coby obsahový partner programu Eduzměna.
  4. Revize RVP – Dlouhodobě sledujeme probíhající implementaci malé revize RVP (informatika) i připravovanou velkou revizi. Sledujeme to na systémové úrovni (způsob přípravy, realizační tým, zadání, dostatečnost kapacit a zdrojů), komentujeme hlavní teze i některá vybraná konkrétní témata.
  5. Volby do PSP a volební programy pro školství, programové prohlášení vlády – Sestavili jsme u příležitosti voleb tradiční analýzu volebních programů v kapitolách o školství. Některé politické strany se na nás předem obrátily s žádostí o recenzi a připomínkování návrhu jejich volebních programů. Po ustavení vlády jsme sledovali  a komentovali i vládní prohlášení, kterému byl věnován i jeden z kulatých stolů SKAV + EDUin.
  6. Novela zákona o pedagogických pracovnících – Dlouhodobě sledovaným tématem je i novela zákona o pedagogických pracovnících, která těsně neprošla před volbami napodruhé Sněmovnou. Naším tradičním tématem je otevírání učitelské profese, v dalším pokusu přijmout novelu po volbách přibyla i redukce ukotvených podpůrných pedagogických pozic.

Zásadní milníky roku 2021:

Z milníků loňského roku vybíráme jeden za odbornou sekci, jeden za mediální a jeden, který se dotýká EDUinu obecně.
  • restart Klubu zřizovatelů – Klub zřizovatelů vznikl v roce 2018 jako odborná podpora a budování společenství pro obce a města, které vidí vzdělávání jako klíčový prvek rozvoje svěřeného území. Než se stihl nadějně rozjet, byl zabržděn koronavirovou pandemií. Proto jsme se u příležitosti konference Lepší škola 2021 rozhodli pro zásadní restart. Díky stabilizované finanční situaci a prostředkům od donorů jsme od podzimu 2021 stanovili členství v klubu jako bezplatné. Jedinou podmínkou je splňovat a veřejně deklarovat souhlas s Chartou Klubu zřizovatelů. Víc informací o Klubu zřizovatelů najdete zde.
  • nový web EDUzínu – Symbolicky na Mikuláše jsme rodičům nadělili novou podobu webového magazínu EDUzín. Srozumitelnou a čtivou formou informujeme o trendech ve vzdělávání, přinášíme inspiraci, otevíráme diskusi. Redakce píše o aktualitách, které hýbou českým vzděláváním, ale objevuje i témata nová. Web můžete navštívit zde.
  • dokončení nové grafické identity – EDUin v polovině minulého roku představil nové logo a během druhé poloviny roku prošla grafickou proměnou většina projektů EDUinu. Aktuálně dokončujeme nový web eduin.cz, který bude v nové podobě představený v následujících týdnech.
Za uplynulý rok jsme vydali celkem 87 tiskových zpráv, naše činnost pak přímo či nepřímo vedla ke vzniku více než 1 000 mediálních výstupů, ať už šlo o vlastní výstupy, nebo o naše citace ve výstupech jiných autorů. Během školního roku jsme vydali celkem 41 čísel newsletteru bEDUin. V dubnu 2021 jsme také spustili podcast o vzdělávací politice EDUcast. V magazínu EDUzín jsme v uplynulém roce publikovali celkem 325 textů. Zahájili jsme také nový projekt Kam chodí vítr spát, ve kterém poskytnutím odborné a finanční podpory vybraným školám chceme pro děti žijící mimo velká centra udržet kvalitní vzdělávání. Spoty ceny Global Teacher Prize měly na sociálních sítích EDUinu přes 550 000 zhlédnutí, v České televizi téměř 3,9 milionu.
Kompletní výroční zpráva i s vyjádřením auditora bude uložena ve sbírce listin spisová značka O 738 vedené u Městského soudu v Praze.
Klub zřizovatelů je v období 1. 4. 2022 – 31. 3. 2024 financován z programu Active Citizen Fund v rámci projektu Lepší školy v obcích a městech. 
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články