Audit vzdělávacího systému: Podívejte se, kam jsme se po roce posunuli a co nás čeká

Co přinesl týden 30.11. – 6.12. 2015

Témata týdne: Médium je samo o sobě zprávou, do značné míry ovlivňuje to, jakým způsobem zprávu pochopíme. Beduin je také médium a v tomto týdnu z něj zároveň uděláme zprávu. EDUin vydává Audit vzdělávacího systému 2015 (Infografika ZDE), v němž je spousta témat, na které stojí za to upozornit. Auditem i Beduinem bychom rádi upozornili na to, jak důležité je znát vzdělávací systém a umět ho řídit. Jak umět popsat vzdělávací systém a umět vyvodit podstatné závěry. Ofsted, britská školní inspekce, vydal zprávu, v níž upozorňuje na nepřijatelný rozdíl v kvalitě vzdělávání v různých částech Anglie (bohatý jih proti chudému severu). Česká školní inspekce říká, že v ČR rozdíl daný lokalitou neexistuje. Co z toho vyplývá? Že Ofsted používá jinou „optiku“, nebo že v ČR je jedinečná sociální situace? Nebo v ČŠI špatně měří? Co se dá dělat, aby probíhaly místo špatně definovaných experimentů dobře definované systémové změny? inkluze dopadnout jako RVP, nebo má reforma skutečně proběhnout? V tom případě je důležité předem vědět o možných rizicích zaváděných změn ve vzdělávacím systému a mít připravený způsob, jak zabránit nečekaným důsledkům. Hrozí, že když se reforma nepovede, dojde k další deziluzi v tom, že lze ve školství něco změnit. Co se děje v českém vzdělávacím systému.  O tom, co se děje ve vzdělávacím systému se lze dozvídat různé informace. Např. že inkluze ohrožuje děti rodičů ze střední třídy. Audit vzdělávacího systému se snaží popsat reálné dopady probíhajících kroků. V případě inkluze poukazuje na možné scénáře, z nichž nejpravděpodobnější je, že bezprostřední změny budou nepatrné.

Výrok týdne: 

„The Medium is The Message.“
Marshall McLuhan, Understanding media

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

  • VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM: ČÍM DISPONUJE, V ČEM ZAOSTÁVÁ

Audit se snaží postihnout silné stránky (příležitosti) i slabiny (rizika) českého vzdělávacího systému. Česká republika má například velmi hustou síť škol a institucí, které připravují učitele. Zároveň ale víme, že podle měřitelných kvalit jsou uchazeči o studium na pedagogických fakultách spíš v podprůměru. To vytváří v systému očividný problém, který má řadu dalších souvislostí: jaké učitele připravují pedagogické fakulty? Kdo odchází do českých škol učit? A kdo vlastně podle platného práva učit může? A jak to bude s kariérním systémem, který by měl pomoci v profesním rozvoji učitelů? Učitelé jsou nepochybně jedním z klíčových témat auditu, vedle zavádění inkluze, finanční reformy, (ne)zavádění přijatých strategií rozvoje, přijímacích zkoušek na SŠ či maturit a otevřeného vzdělávání. Každé z témat má svou důležitost a naléhavost. Podle toho se je snažíme v auditu rozdělit.

  • DLÁŽDÍ DOBRÉ ÚMYSLY CESTU DO PEKLA (V ČESKÉM VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU)?

Téma povinného roku předškolního vzdělávání je kontroverzní. Návrh na legislativní úpravu, který ve čtvrtek projednával školský výbor poslanecké sněmovny, vzbuzuje řadu obav. Nejasný cíl, nejasné dopady, sporná legálnost a vedle toho studie proveditelnosti, která jakoby zůstala mimo zorné pole těch, kdo rozhodují. Na druhé straně úmysl pomoci dětem, které často nemohou využít práva na rovný přístup ke vzdělávání čistě proto, že si od počátku nesou sociální handicap. A také veřejně deklarovaný záměr ministerstva snížit počet odkladů školní docházky, který je v ČR stále relativně vysoký. Rámcové vzdělávací programy, inkluze, reforma financování, příprava učitelů, všude se můžeme setkat se záměrem, který má pomoci rozvoji českého vzdělávání, ale zároveň s mnoha riziky, na jejich řešení neexistuje okamžitá dopověď. Je dobré položit si otázku, proč kroky, které je možné provádět jinde celkem bezproblémově, v ČR narážejí na zásadní problémy a z toho vyplývající nedůvěru?

  • CO VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMEM SKUTEČNĚ MŮŽE HNOUT A KAM

Vedle předností, příležitostí, slabin a rizik ovlivňují rozvoj vzdělávacího systému rozporuplné záměry. Povinné přijímací zkoušky na střední školy mají zajistit zvýšení kvality na výstupu ze základní školy. Mohou ale zároveň omezit to, co se na ŽŠ učí, podle pravidla „you get what you test“. Za loňský rok se udála řada věcí, které mohou mnohé změnit: přijata byla nová legislativa podporující inkluzi, byl odmítnut model pro zavedení kariérního řádu, ministerstvo zamýšlí regulovat vzdělávání dalšími plošnými zkouškami (přijímačky na SŠ, povinné maturity z matematiky), probíhá kampaň na podporu technického vzdělávání a některé další důležité procesy. Je dobré je popsat a pojmenovat. Stejně jako témata, která budou systémem hýbat v nejbližší budoucnosti: vedle těch dokola zmiňovaných, jako je inkluze, kariérní řád., reforma financování, to jsou „evergreeny“ typu větší otevřenost, informovanost, ale třeba i podpora otevřeného vzdělávání.

  • PARTICIPATIVNÍ PŘÍSTUP V PRAXI: AUDIT POD DOHLEDEM PROFESIONÁLŮ

Snažili jsme se o to, aby audit nebyl jen názorem skupiny lidí, která může snadno podlehnout sdílenému dojmu a ustanovit ho jako skutečnost. Proto jsme požádali několik profesionálů, kteří se tématu rozvoje vzdělávacího systému věnují, aby audit oponovali. Je pochopitelné, že v tak složité struktuře, jako je vzdělávací systém, není možné ve všech případech dojít jednoznačné shody. Proto jsem rádi, že audit nevzbudil zásadní odpor a že kritické připomínky našich oponentů spíše ukazují, že je nutné jednotlivá témata zvažovat velmi pečlivě. Za podíl na vytvoření analýzy děkujeme: Dominiku Dvořákovi (Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání UK), Martinu Chválovi (Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání UK), Břetislavu Svozilovi (Open School Space), Janu Tupému (Národní ústav pro vzdělávání), Janě Strakové (Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání UK), Václavu Trojanovi (Pedagogická fakulta UK), Arnoštu Veselému (Fakulta sociálních věd UK), Jaroslavě Simonové (Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání) a Ondřeji Štefflovi (Scio). Za užitečné připomínky děkujeme také Oldřichu Botlíkovi (Kalibro).

Inspirace z (a do) praxe

Akce tohoto a příštího týdne (výběr z EDUkalendáře)

Beduin každý týden odebírá zdarma 6 493 lidí, kterým záleží na českém vzdělávání a chtějí jeho změnu k lepšímu. Podpořte jeho vydávání svým darem a přidejte se mezi aktivní občany, kteří si uvědomují, že vzdělávání je důležité téma.

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments