Děkani píší ministrovi: stav pedagogicko – psychologického poradenství je zneklidňující

7. 12. 2011
EDUin

Zveřejňujeme dopis ministrovi školství podepsaný profesorem Zdeňkem Helusem, který na konci listopadu poslali děkani pedagogických fakult. Upozorňuje na destrukci poradenských služeb školám, kterou ministr označuje za redukci byrokracie. Na varující stav pedagogicko – psychologickém poradenství, způsobený kroky ministra, zástupci pedagogických fakult a školní psychologové upozorňují opakovaně. Ministr Dobeš ale na jejich výzvy a položené otázky už několik měsíců nereaguje. Starší texty ke stejnému tématu najdete ZDE.

 

Vážený pane ministře,

 

dovolte, abych Vás informoval, že dne 14. listopadu t.r., u příležitosti oslav 65. výročí založení Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, zasedala Asociace děkanů pedagogický fakult univerzit České republiky. Na tomto zasedání proběhla rozprava nad závažnou a znepokojivou skutečností, týkající se budoucnosti Institutu pedagogicko psychologického poradenství. Organizační změny, které jej postihují, hrozí vážnými důsledky pro péči o kvalitu školy a jmenovitě pro péči o děti a mládež, vyžadující zvýšenou pozornost odborníků. A jak známo, takových dětí zrychlujícím se tempem přibývá. Institut se během své existence výrazně zasloužil o rozvoj poradenských služeb, které tomuto trendu významně čelí a ohrožení, v němž se nachází, je krajně znepokojivé. Proto také jsem byl – jako mluvčí Asociace děkanů pedagogický fakult – vyzván, abych se na Vás v plné důvěře obrátil a zaslal Vám následují vyjádření.

 

Je známou skutečností, že vzdělávací výsledky našich žáků v mezinárodním srovnání se zhoršují. Současně v našich školách přibývá žáků s problémy v chování a se specifickými vzdělávacími potřebami.


Uvedená situace vyžaduje nejen měřit vzdělávací výsledky a přijímat nahodilá a nesystémová opatření. Stát by měl v takové chvíli poskytovat školám, učitelům, žákům i jejich rodičům, zkrátka všem rozhodujícím aktérům v regionálním školství, odbornou a metodickou podporu, včetně podpory psychologické a speciálně pedagogické.

 

Dosavadní kroky MŠMT, charakterizované jako „slučování a redukce byrokracie“, hrozí bohužel velmi vážnými následky. Sloučení Institutu pedagogicko psychologického poradenství ČR s dalšími dvěma organizacemi do nové instituce NÚV, vede k dramatické redukci počtu pracovníků věnujících se poradenství. Jeho institucionální základna je tak v podstatě zničena. Personální obměny avizované v médiích a nové metodické materiály MŠMT, docházející do škol po 1.10.2011 ukazují, že je ohrožena i odborná úroveň a profesionalita metodické, vzdělávací, revizní a koncepční práce v poradenství.

 

Pedagogické a psychologické služby škole byly v naší zemi budovány přes 40 let; v posledních šesti letech se s rozvojem poradenských pracovišť přímo ve školách začaly dále rozšiřovat a zkvalitňovat. Pedagogické fakulty připravují již několik desetiletí odborníky pro poradenský systém ve školství. Výchovní poradci, speciální pedagogové, preventisté, poradenští a školní psychologové tvoří provázaný systém péče fungující jako veřejná služba. Právě funkční poradenský systém je nezbytný pro dobrou přípravu stávajících i nových generací odborníků.


Vyslovujeme proto hluboké znepokojení nad aktuálním vývojem v pedagogicko-psychologickém poradenství pro školy a žádáme pana ministra o urychlené zjednání nápravy. Jejím základním východiskem je podle našeho přesvědčení odbornost a systémovost, podmíněná existencí nezávislé institucionální základny poradenství tak, jako tomu je ve vyspělých zemích.

 

Vážený pane ministře, přijměte prosím toto prohlášení se vší vážností a je-li to jen trochu možné, zasaďte se svou autoritou o nápravu

S pozdravem a v úctě

 

prof.PhDr. Zdeněk Helus, DrSc

mluvčí Asociace děkanů pedagogických fakult

V Praze, 28.11. 2011

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články